Odborná referencia diela Miltonovo tajomstvo

Autor: Kvetoslava Kotrbová

 

Autor: Eckhart Tolle, Robert S. Friedman
Preložila: Monika Tomíčková
Illustrátor: Frank Riccio
Rok vydania: 2013
Jazyk: český

Popis

Téma: obavy, úzkosť, strach z budúcnosti, šikana

Terapeutické ciele: podpora nachádzania vnútorných zdrojov na upokojenie a zvládnutie situácie

Odporúčaná veková skupina: vydavateľ uvádza 7+, navrhujem 10+

Forma práce: individuálna, skupinová

Obsah diela:

Kniha je prvou knihou pre deti od filozofa a autora bestsellerov Ekharta Tolleho, ktorý prevažne píše a lektoruje semináre o prítomnom okamihu pre dospelých. Príbeh je o chlapcovi Miltonovi, ktorý sa teší zo života, má rád svojich rodičov, dom, v ktorom spolu bývajú, svojho kocúra Tea, v škole pani učiteľku Patríciu, rád sa hrá na vybíjanú alebo na chytačku, zo všetkého najradšej hodí do cukrárne na zmrzlinu a ktorého raz v škole napadne starší a väčší chlapec. Milton sa začne báť, čo bude ďalší deň v škole. Napriek tomu, že si s tým nevie rady, rodičom nič nepovie, zostáva so svojím strachom a pokúša sa ho zvládnuť sám. Leží v posteli a premýšľa, má veľmi nepokojnú noc. Ráno, keď vstane, zistí, že jeho obľúbený kocúr Teo bol zranený. Sformuloval domnienku, že ho pohrýzol doberman Brutus od susedov odnaproti. S mamičkou spolu kocúra ošetria a ten už o chvíľu spokojne vrní v Miltonovom náručí.

Milton sa pýta dedka, ako to, že Teo dokáže byť tak rýchlo pokojný a už sa viac nebojí. A ten sa mu snaží vysvetliť, že je to preto, že žije v prítomnosti. Všíma si čo je tu a teraz vôkol neho a to je spôsob ako žiť v prítomnosti a nie v minulosti alebo v budúcnosti. Ďalší deň sa Milton v škole snaží všemožne vyhnúť stretnutiu s chlapcom, ktorý ho napadol a aj sa mu to podarí. Stále však pociťuje strach. Znovu sa rozpráva s deduškom, ktorý sa mu snaží s láskou vysvetliť, že bolo a bude je iba v jeho hlave a naozaj nie je rozumné prežívať strach, keď sa práve tu a teraz nič nedeje, starší hlapec nie je prítomný a tiež, že keď by bolo treba, vždy môže požiadať o pomoc dospelých.

Milton prežil ďalšiu náročnú noc. Snívalo sa mu, že sa snažil utiecť pred Carterom a zároveň naň z opačnej strany ulice vrčal Brutus. Našťastie vo sne nájde únik v podobe dverí s nápisom „Vstup TERAZ”, do ktorých vojde a ocitne sa v cukrárni. Zmrzlinárka ho ubezpečí, že práve teraz mu naozaj nič nehrozí a prinesie mu nový zmrzlinový pohár. Vlastne nejde o zmrzlinu, ale o bublinu žiarivého bieleho svetla v pohári na zmrzlinu. Zrazu bublina praskne a Milton je vyzvaný hľadať svetlo, ktoré sa rozprsklo naokolo. Nikde ho nevidí, zrazu začuje vrnenie, vidí v miestnosti svojho Tea a nájde svetlo vo svojom kocúrovi, potom v kvetine v miestnosti, v očiach zmrzlinárky. Je mu vysvetlené, že to je život a ak on je živý, tak aj keď toto svetlo práve nemôže vidieť, určite ho má aj v sebe. A môže ho cítiť svojimi rukami a že prevažne ako teplo.  Zmrzlinárka Miltonovi vysvetlí, dedko mu priblížil vonkajšiu podobu tu a teraz a toto je vnútorná podoba teraz. A keď cíti svoje vnútorné svetlo, je v tu teraz, pomáha mu to tiež cítiť sa silný.

Ráno, keď sa Milton zobudí, stále cíti teplo vo vnútri svojho tela a cíti sa šťastný. Cestou do školy ho znovu pochytia obavy a spomenie si, čo mu radila zmrzlinárka „Vnímaj svetlo vo vnútri svojho tela a nebudeš cítiť strach” a keď tak urobil, opäť sa cítil dobre a pokojný. Počas vyučovania šiel na toalety. V umyvárni, keď si umýval ruky, zbadal v zrkadle nejakého chlapca, ktorý vyzeral nešťastne. Uvedomil si, že je to Carter. Tiež si uvedomil, ako ho videl nasadzovať pred zrkadlom drsnú tvár a že Carter je vlastne nešťastný a preto chce, aby aj ostatní boli nešťastní. Milton sa znovu sústredil sa na svetlo vo svojom tele a rozhodol sa, že sa už nikdy nebude báť. Carter vyšiel z toaliet bez toho, aby si Miltona všimol. Popoludní sa Milton vrátil domov a pochválil sa dedkovi, že spoznal tajomstvo, ako zostať v prítomnosti ako jeho kocúr Teo. Je to vtedy, keď človek nájde vnútornú podobu teraz.

Opis možností profesionálnej pedagogickej/terapeutickej práce:

Pri zachovaní autorskej licencie tvorcov príbehu, na  terapeutické účely odporúčame dielo pred jeho použitím upraviť. Týka sa to najmä prevodu do materinského jazyka dieťaťa, ktorý sa odporúča používať v akejkoľvek terapeutickej práci (Kulka, 1990, s. 325). Pri vlastnom použití sme napríklad tiež vykonali ďalšie úpravy napríklad v časti, v ktorej zmrzlinárka ukáže dieťaťu svetlo v podobe bubliny, ktorá praskne. Svetlo bubliny, na ktoré sa hlavný hrdina upriami ako na nádej, v príbehu zrazu zmizne, pretože bublina praskla a hlavný hrdina má začať hľadať pozostatky tohto svetla v okolitom priestore a napokon v sebe. Pri exponovaní sme tento svetelný predmet, ktorý sa má pre dieťa stať zdrojom sily a odvahy, takpovediac „spevnili“ – namiesto krehkej bubliny v zmrzlinovom pohári dieťaťu prostredníctvom príbehu možno ponúknuť pevnejší svetelný zdroj ako je napríklad svetelná guľa, ktorá je gélovitá (t. j. vyplnená matériou – svetlom – nielen na povrchu ale aj zvnútra) alebo krištáľová, prípadne sklenená.

A keďže k zdroju (sily a odvahy) je možné ísť aj priamo, zdroj (bublina) v imaginatívnej predstave nemusí prasknúť a nechať hlavného hrdinu hľadať v miestnosti čiastočky, ktoré po ňom zostali, ale možno namiesto toho dieťaťu alebo dospelému umožniť, aby sa Milton mohol k tomuto zdroju priblížiť čo najbližšie, ponúknuť ako by sa ho mohol dotknúť, zvnútorniť si ho, ponúknuť ako by sa zdroj mohol stať  vnútornou súčasťou hlavnej postavy ako takej (ako napríklad, že sa gule dotkne, a podobne). Tiež sa nám osvedčilo dbať na uvedomenie ako hlavný hrdina spozná, že sa to už stalo, t.j. že zdroj (zvládania) sa stal/je/alebo už bol jeho integrálnou vnútornou súčasťou. Príbeh môže potom pokračovať ďalej odkazom na teplo, podľa ktorého to napríklad môže spoznať spozná, atď. Ako aj pri iných odporúčaniach na tejto webovej stránke, aj pri tomto diele zvlášť zdôrazňujeme potrebu dielo si pred jeho terapeutickým použitím s dieťaťom prečítať najskôr sám, pretože nejde o celkom typické spracovanie príbehu a čitateľ by si mal byť od po celý čas čítania diela vedomý, že ide o poznanie vonkajšej a vnútornej podoby tu a teraz, ktorá má napomôcť dieťaťu alebo dospelému zvládnuť situáciu strachu. Možno si urobiť aj poznámky do knihy, ktoré časti majú byť čítaní zdôraznené. Tiež na základe vlastnej skúsenosti z práce s dielom odporúčame posunutie vekovej hranice na prácu s ním na 10+.

Tiež sme modifikovali vetu z diela, kde zmrzlinárka hlavného hrdinu presviedča, že svetlo nemôže vidieť. Že ho môže iba cítiť. S odkazom na aktuálne poznatky z neurovied odporúčame ponechať na plne v kompetencii dieťaťa (alebo dospelého), ktorý zmyslový kanál (zrak, sluch, chuť, čuch, hmat) si v predstavách počas čítania príbehu zvolí na uchopenie a zvnútornenie podoby zdroja takým spôsobom, ako to potrebuje (netreba dieťa limitovať, že zdroj nemôže vidieť, ak vizuálny kanál je práve jeho  aktuálnym preferovaným kanálom učenia, ponechať na dieťa akú formu si zvolí; k precíteniu zdroja ho aj tak potom ďalší text diela plynule vedie).  Túto vetu prípadne možno pri čítaní vynechať.

V ďalšej diskusii po prečítaní príbehu sa možno venovať odpovediam na otázky, aké je to mať a poznať svoj zdroj na zvládnutie strachu; ako – podľa čoho – ono samo pozná, že je v kontakte so zdrojom svojej vnútornej sily/sústredeného vnútorného pokoja na zvládnutie situácie; ako ono samo spozná, že takýto zdroj má; ako tento zdroj môže, keď potrebuje, použiť na prinavrátenie radosti do svojho života; ako spozná, že sa mu to podarilo; dieťaťu (deťom), ktoré rado kreslí, možno napríklad ponúknuť, aby si tento svoj zdroj sily/pokoja nakreslilo. Možno tiež ponúknuť pracovať s nachádzaním ďalších potenciálnych alternatívnych zdrojov na zvládnutie strachu v podobe spoločnej tvorby alternatívneho konca príbehu, kde by bolo dieťa slobodné v tvorbe, aký zdroj hlavnému hrdinovi Miltonovi by ešte mohlo ponúknuť; ďalej čo ešte dôležité by Milton mohol dostať ako pomôcky alebo akých pomocníkov na zvládnutie situácie by ešte mohol mať a podobne.

S odkazom na iné odporúčané dielo (Brandon Bays: Cesta pre rodičov a deti, 2014), ktoré sa taktiež nachádza na tejto našej webstránke www.biblioterapia.sk a ktorého odporúčanie vytvorlila dr. Viera Diešková (2023) (dostupné na https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odborna-referencia-diela-cesta-pre-rodicov-a-deti/), je v ďalšej práci s dieťaťom alebo adolescentom možné pracovať na nachádzaní ďalších atribútov jeho vnútorných alebo vonkajších zdrojov, ktorých si potrebuje byť vedomé, aby ich v prípade potreby dokázalo použiť (sila, odvaha, atď.).

Príbeh má cenný potenciál terapeutického uplatnenia. V porovnaní napríklad s prvkami Jacobsonovej progresívnej relaxácie alebo autogénneho tréningu, kde je klient vedený k sústredeniu sa na vlastné telo cez pocity tepla, tiaže, dýchanie, atď. ako nástroja na upokojenie a relaxáciu, ktorá je dôležitá na zvládnutie situácie, alebo v porovnaní s technikami mindfulness (všímavej relaxovanej pozornosti), ktorých nácvik ponúkame v inej časti tejto stránky (viď https://www.biblioterapia.sk/kurz-meditacie-petry-luley/) a pomáhajú vnútorne podporne spracovať rôzne vonkajšie alebo vnútorné podnety (zvuky, myšlienky, emócie, pochybnosti) tým, že tieto nie sú potláčané, tento príbeh ponúka ďalší možný uhol pohľadu – sústredenie sa na SVETLO ako súčasť vlastného bytia a prežívania (ako súčasť vlastného tela ako aj okolitého prostredia). Uvedené nepriamo  odkazuje aj na spirituálny rozmer akýchkoľvek zdrojov zvládania, podľa ktorého sme ako jednotlivci súčasťou univerza.

Popis skúseností z vlastnej práce s literárnym dielom:

Uvedené odporúčania na síce mierne, ale významovo dôležité úpravy diela vznikli na základe vlastnej skúsenosti s čítaním diela dieťaťu, ktorému v triede kamarát, ktorého malo rado, ale ktorý sa mu vyhrážal, že sa s ním nebude kamarátiť, ak mu nedá desiatu, pravidelne jedol desiaty aj obedy. Dieťa sa potrebovalo postaviť za svoj názor, svoje chcenie, aby sa neopakovalo čo je mu nepríjemné a hoci tohto chlapca malo rado, chcelo si ponechať aj svoju desiatu/resp. ponechať právo rozhodnúť o osude svojej desiatej, prípadne zjesť svoj obed. V ďalšej práci sme pracovali na zrušení presvedčenia, že potreby iných, ktorých má rado, majú prednosť pred jeho vlastnými potrebami. Je možné si zachovať lásku k druhému a zároveň možno trvať na dodržiavaní vlastných hraníc a želaní. Hrali sme sa, akým spôsobom je to možné urobiť. Vymenili sme si úlohy. Hrala som dieťa a dieťa hralo toho chlapca, s ktorým si nevedelo rady. Vymýšľala som rôzne možnosti, čo by mohol urobiť. K zjavnej úľave došlo už pri výmene rolí (dieťa mohlo vidieť vlastnú situáciu z iného uhla pohľadu – z pohľadu spomínaného kamaráta a tak zároveň dostať viac informácií o tom, čo by mohlo zabrať, aby sa tento kamarát nepotreboval sústreďovať na jeho desiate a obedy). A tiež sme sa veľmi pobavili na mojich rozličných neúspešných pokusoch “kamaráta” presvedčiť, pozvali sme si radcu, čo by ešte bolo možné urobiť. Dieťa napokon našlo vlastné riešenie, ktoré neskôr zdieľalo, že ho úspešne použilo aj v realite a malo z toho veľkú radosť.

Použitá literatúra:

Diešková, Viera, 2023. Odborná referencia a zdieľanie skúseností k literárnemu dielu autorky Brandon Bays Cesta pre rodičov a deti. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk.  Bratislava: PRO SKIP- Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odborna-referencia-diela-cesta-pre-rodicov-a-deti/
Kulka, Jiří.1990. Psychologie umění (obecné základy). 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 435 s. ISBN 8004236944
Lüley, Petra. 2023. Kurz Meditácia a biblioterapia. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk.  Bratislava: PRO SKIP- Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/kurz-meditacie-petry-luley/
Tolle, Ekhart; Friedman S. Robert. 2013. Miltonovo tajemství. 2. vyd. (Preložila Monika Tomíčková, 2013). Praha: KELTNER Publishing, spol. s r. o., 48 s. ISBN 978-80-904708-6-6

 

Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Kartu odporúčaného diela vytvorila:
PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH
Pracovisko: Katedra liečebnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Naposledy aktualizované: 23. júla 2023

Odporúčaný spôsob citácie:

Kotrbová Kvetoslava. 2023. Odborná referencia literárneho diela Ekhart Tolle, Robert S. Friedman Miltonovo tajemství. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk.Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odborna-referencia-diela-miltonovo-tajomstvo/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia ani autor nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

 

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Miltonovo tajemství
Autor: Eckhart Tolle, Robert S. Friedman
Prekladateľ: Monika Tomíčková
Illustrátor: Frank Riccio
Rok vydania: 2013
Poradie vydania: 2. vydanie
Vydavateľ: Keltner Publishing, s. r. o. Praha
Celkový počet strán: 48
ISBN 978-80-904708-6-6
Literárny druh: poviedka
Jazyk: čeština

Česká verzia https://www.booxy.sk/booxy-market/357581-miltonovo-tajemstvi-eckhart-tolle-robert-s-friedman-frank-riccio?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=19883722944&gclid=Cj0KCQjw_O2lBhCFARIsAB0E8B8ecfzlb2A8LTY0YWb8SBqq9hQxOYjY76zIWIWri1LdhqzAcK3MEaMaAi5HEALw_wcB