Kontakt

PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, o. z.
Drieňová 27 (budova Doprastavu)
Bratislava, 821 01
IČO: 50590693
DIČ: 2120460782

E-mail: redakcia@biblioterapia.sk

Pokyny pre autorov

Redakčná rada:

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH – zostavovateľka a hlavná editorka
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta (SK)

Mgr. Petr Vejrosta – člen redakčnej rady
Vejrostovi – psychologie, spol. s r. o. Rožnov pod Radhoštěm (CZ)

Mgr. Natália Šebíková – členka redakčnej rady
Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Bratislava (SK)

Bc. Michal Špalek – člen redakčnej rady/administrátor stránky – do 31. júla 2023
PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, o. z. v Bratislave (SK)

Mária Trechová – členka redakčnej rady/asistentka redakčnej rady – do 31. augusta 2023
PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, o. z. v Bratislave (SK)

Recenzenti:

PhDr. Viera Diešková, PhD.
emeritná pedagogička Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta (SK)

doc. PhDr. Miloš Šlepecký, CSc.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta zdravotníctva a sociálnych vied, Ústav aplikovanej psychológie (SK)

doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.
Vysoká škola Danubius v Sládkovičove, Fakulta sociálnych štúdií, Katedra pedagogických disciplín (SK)

Vedecká rada:

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva (SK)

PhDr. Viera Diešková, PhD.
emeritná vysokoškolská pedagogička Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta (SK)

Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.
hlavná zabezpečujúpca osoba študijného programu liečebná pedagogika Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta (SK)

Doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD.
hlavná zabezpečujúca osoba študijných predmetov biblioterapia a dramatoterapia Katedra liečebnej pedagogiky Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta (SK)

Doc. Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD.
vedúca Katedry liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (SK)

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH
Katedra liečebnej pedagogiky, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta (SK)

doc. PhDr. Miloš Šlepecký, CSc.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta zdravotníctva a sociálnych vied, Ústav aplikovanej psychológie (SK)

PaedDr. Jana Špániková, PhD.
emeritná vysokoškolská pedagogička Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta v súčasnosti odborná garantka TeraViva – neštátne zdravotnícke zariadenie psychoterapie a liečebnej pedagogiky v Bratislave (SK)

Mgr. Iva Paštrnáková Dejová, PhD. et PhD.
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, aktuálne na rodičovskej dovolenke (SK)

Mgr. Barbara Valešová Malecová, PhD.
Univerzita Karlova v Prahe, Pedagogická fakulta (CZ)