Konzultácie

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH liečebná pedagogička
konzultácie k biblioterapii,
osobnostnému a profesionálnemu rastu študentov liečebnej pedagogiky, kontakt

Mgr. Natália Šebíková

Mgr. Natália Šebíková
špeciálna pedagogička

poradenstvo a konzultácie
k osobnostnému a profesionálnemu rastu
pedagógov v praxi, sebikova@gmail.com

Mgr. Petra Luley

Mgr. Petra Luley
psychologička a mediátorka

poradenstvo a konzultácie
k osobnostnému a profesionálnemu rastu, mediácia, petra.luley@gmail.com

PaedDr. Jana Špániková, PhD.

PaedDr. Jana Špániková, PhD.
liečebná pedagogička a psychoterapeutka

konzultácie a poradenstvo
k praxi začínajúcich liečebných pedagógov,
supervízia, kontakt

PhDr. Viera Diešková, CSc.

PhDr. Viera Diešková, CSc.
psychologička

konzultácie a poradenstvo
k odporúčaným literárnym dielam
kontakt: vdieskova@gmail.com

Mgr. Iva Paštrnáková Dejová, PhD. et PhD.

Mgr. Iva Paštrnáková Dejová, PhD. et PhD.
výtvarná pedagogička a teoretička dejín umenia – konzultácie a poradenstvo
k odporúčaným literárnym dielam
kontakt: iffff@centrum.sk

Mgr. Katarína Šurdová
liečebná pedagogička a psychoterapeutka
konzultácie
k biblioterapii a osobnostnému a profesionálnemu rastu liečebných pedagógov a pomáhajúcich profesií
kontakt

Mgr. Barbara Valešová Malecová, PhD.

Mgr. Barbara Valešová Malecová, PhD.
liečebná pedagogička
konzultácie k biblioterapii a osobnostnému a profesionálnemu rastu študentov a liečebných a špeciálnych pedagógov
kontakt