O projekte

Medzinárodný projekt Erasmus+ Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy č. 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483

Názov:
Prototyp on-line študijnej pomôcky pre biblioterapiu

Obdobie projektu:
September 2022 – August 2023

Hlavný riešiteľ a koordinátor projektu:
PRO SKIZP – Združenie na podporu činnosti Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, o. z. Bratislava, Slovenská republika – profesijná členská organizácia

Spoluriešitelia a projektoví partneri:
Vejrostovi – psychologie, spol. s r. o. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika – poskytovateľ psychologickej a psychoterapeutickej starostlivosti

Asociovaní partneri:
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v Bratislave, Slovenská republika – stavovská organizácia v zdravotníctve
Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézménye Budaörs, Maďarská republika – členská organizácia pedagogickej služby v Peštianskej župe
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika – vysokoškolská vzdelávacia inštitúcia
Univerzita Karlova v Prahe, Česká republika – vysokoškolská vzdelávacia inštitúcia

Projekt sa realizuje s podporou programu Erasmus+

Neprešlo jazykovou úpravou!

Link na zmluvu


Genéza:


4. novembra 2022 Prvé nadnárodné projektové stretnutie (hybridne), miesto konania: Pedagogická fakulta univerzity Komenského v Bratislave, Katedra liečebnej pedagogiky, Slovenská republika (fotografia)

17. novembra 2022 Prvé neformálne bilaterálne manažérske stretnutie (fyzicky), miesto konania: Vejrostovi – psychologie, spol. s r. o. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika

17. januára 2023 Oficiálne bilaterálne medzinárodné manažérske stretnutie (fyzicky), miesto konania: Vejrostovi – psychologie, spol. s r. o. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika

17. februára 2023 Prvé autorské stretnutie (on-line) organizované zo Slovenskej republiky, PRO SKIZP, o. z. Bratislava

17. marca 2023 Druhé neformálne bilaterálne manažérske stretnutie (fyzicky), miesto konania: Vejrostovi – psychologie, spol. s r. o. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika

21. apríla 2023 Druhé autorské stretnutie (on-line) organizované zo Slovenskej republiky, PRO SKIZP, o. z. Bratislava

26. júla 2023 Druhé nadnárodné projektové stretnutie (on-line) vysielané zo Slovenskej republiky, PRO SKIZP, o. z. Bratislava


Posledná aktualizácia 11. 11. 2023.