Odborná referencia diela Kto je rýchlejší?

Autor: Kvetoslava Kotrbová

 

Autor diela: Iryna Zelyk
Ilustrátor: Viktoria Radushynska
Rok vydania: 2019
Jazyk: slovenský

Popis

Terapeutické ciele: podpora sebadôvery, zdravej sebalásky, rozpoznávanie podstaty skutočného priateľstva, ako byť sám sebou, ako sa vrátiť k radosti, ako si nič sebe ani druhým nedokazovať a zvládať neistotu a smútok z neistoty
Odporúčaná veková skupina: 3+
Forma práce: individuálna, skupinová

Stručný obsah diela: 

Obrazová knižka o pocitoch pomocou silného a krásneho príbehu, ktorý popisuje obvyklú životnú situáciu, otvára citlivú tému sebadôvery. Dve malé osobnosti, čisté bytosti, ktorých spodobňujú v príbehu rozprávkové postavy vĺčika a orlíka,  sa vňom stretávajú, aby nadobudli dôležitú spoločnú životnú skúsenosť. Jeden behá pre radosť, druhy je presvedčený, že je najrýchlejší. Vĺčik Blesk sa túži skamarátiť,  ale odvážny orol Vietor o priateľstvo veľký záujem nemá. Myslí si, že je najrýchlejší a začne nepríjemne Bleska spochybňovať v tom, či je v behu dobrý, provokovať ho a vysmievať sa mu. Dajú si preteky, aby zistili, kto je rýchlejší. Stane sa ale niečo, čo by nikto nečakal.

Veľmi nápomocná môže byt deťom vo veku od 5 do 8 rokov, v období kedy budujú svoju osobnosť, prichádzajú do kolektívu, nadväzujú vzťahy a stretávajú sa so situáciami, v ktorých sebadôvera je základ ,aby ich zdravo zvládli. Vďaka výrazným, reálnym a zároveň magickým ilustráciám je vhodná aj pre menšie trojročné deti. Keďže príbeh sa zaoberá pocitmi nie sú vekové obmedzenia čitateľa.

Súčasťou knižky sú úvahy autorky na tému sebadôvera, ktoré čerpá zo zážitkov zo života s jej dvomi deťmi a ňou pripravený okruh otázok, ktoré rodičom môžu pomôcť otvoriť úprimnú komunikáciu s dieťaťom a príležitosť vojsť do jeho sveta. Na konci knižky si dieťa po prečítaní príbehu môže vymaľovať pripojenú vymaľovánku, ktorá tvorí súčasť knihy – namaľovať svoje vnútro. Pomocou tohto sa môže dospelý pozrieť do srdca svojho dieťaťa o trochu hlbšie a ubezpečiť ho v tom, že je milované a dostatočne dobré také aké je.

Opis možností profesionálnej pedagogickej/terapeutickej práce: 

Táto, ako aj ostatné skoršie ako aj neskôr vydané knihy o pocitoch od tejto autorky, okrem samotného príbehu a zdieľania vlastných skúseností autorky, obsahujú aj odporúčania pre rodičov, ako reagovať na emócie dieťaťa po prečítaní. Tiež okruhy otázok, ktoré môžu napomôcť vzájomnému zdieľaniu medzi dospelým a rodičom, preto ju zaraďujeme zároveň aj do kategórie svojpomocných kníh (Kotrbová, 2022). Príklady nápomocných otázok:

  • Blesk má z príbehu radosť, pretože si môže len tak lesom pobehať. Čo prináša radosť tebe?
  • Čo najradšej robíš? Ako sa cítiš, keď robíš, čo máš rád?
  • Hráš sa radšej sám alebo s deťmi?
  • Je pre Teba dôležité, čo si o tebe rozprávajú/myslia iní?
  • Ako sa cítiš, keď ťa ostatní nepochvália,  alebo sa im nepáči, čo si nakreslil/-a, vytvoril/-a?
  • Zažil/-la si už niečo podobné? Zažila si už niekedy, že sa ti niekto vysmieval, podobne ako orlík v rozprávke? Ak áno, ako si sa pri tom cítil/-a? Povedal/-la si mu niečo na jeho výsmech? Ak nie, čo by si rád povedal alebo povedala? Prečo si myslíš, že sa ľudia vysmievajú iným?
  • Vysmieval/-la si sa aj ty niekedy druhým deťom? Ako by si to zmenil, aby si to nemusel robiť?

Ďalšie spomínané publikácie (Príbeh o dvoch jašteričkách a slnku, 2018, Ľúbim Ťa, 2019, Ja a pánko Hnev, 2020 a Ahoj strach!, 2021) okrem osobitne graficky vyznačených slov o pocitoch (sebadôvera, láska k sebe, smútok, vystrašenosť, sebaistota, šťastie, radosť, rešpekt, milovať život, mať rád samého seba, byť sám sebou, dosť dobrý, pokojný, atď.), ktoré treba pri čítaní nahlas dieťaťu zdôrazniť, obsahujú tiež odporúčania, ako príbeh premietnuť do hrania spoločného divadielka, návody na doplňovanie viet a na hry s deťmi.

Autorka k publikáciám vydala aj kartovú hru pre rodinu Emocionálna záhrada. Hra o pocitoch, ktorá spája rodinu (2020) ako aj záznamník na zapisovanie spomienok rodičov dieťaťa Si pre mňa zázrak (2021), ktoré sú sprevádzané audiouspávankami dostupnými zo stránky autorky https://www. irynazelyk.com/uspavanky.

Popis skúseností z vlastnej práce s literárnym dielom: 

Príbeh som čítala môjmu dieťaťu asi tak vo veku 7 rokov. Vedela som, že si želal nájsť a mať kamarátov, s ktorými by si rozumel. Niekedy však, keď sa napríklad chcel s nimi hrať nejakú spoločnú hru so svojimi obľúbenými vláčikmi, uprednostnili autíčka, keď im nedal svoju desiatu pod hrozbou „lebo nebudem tvoj kamoš”, občas použili aj nejaké nevhodné slová, čo mu nebolo príjemné a riešil čo s tým. Necítil sa v tom dobre a doma sa s tým zveril (za čo som bola a dodnes som veľmi vďačná). Teba povedať, že s takýmito a podobnými situáciami majú čo robiť aj dospelí.

Som preto napríklad veľmi vďačná svojej priateľke psychologičke dr. Viere Dieškovej, ktorá mi poradila tradičnú detskú riekanku odrážajúcu hlbokú životnú pravdu a múdrosť: „Kto to hovorí, ten to je, na toho to pasuje.” S veľkou radosťou som ju svojmu synovi vtedy hneď ponúkla, aby mu to pomohlo odpútať sa od obsahu, čo kto hovorí (domnele o ňom, ale o to viac o sebe) a hoci mu aj záleží, aby bol jeho priateľom, neprijímal to ako absolútnu pravdu o sebe, ale skôr pravdu o tom druhom.

Tým, že riekanka bola jednoduchá, rýmovaná a tým aj ľahko zapamätateľná, ľahšie prijal, že na túto svoju životnú situáciu sa môže pozrieť aj z iného uhla pohľadu a ako mi neskôr povedal, dokázal ju aj v konkrétnej situácii použiť, aby sa mu uľavilo od nepríjemných pocitov.

Podobne ako pri riekanke, som aj po prečítaní príbehu videla, ako mu v očiach zasvietilo svetlo, že toto je presne to, to je tá odpoveď na jeho aktuálne otázky týkajúce sa jeho duše a bytia, ktoré práve potreboval. Že sa nemá vzdávať činností, ktoré ho napĺňajú radosťou, ale práve naopak, udržiavať si a pestovať také, ktoré jemu dávajú zmysel  a sú zdrojom šťastia a týmto spôsobom sa mať rád a inšpirovať aj ostatných.  Tento príbeh dal môjmu synovi ubezpečenie, že je to tak úplne v poriadku, keď koná ako koná a drží sa toho, čo má rád a aby si to v prípade potreby dokázal aj obhájiť ako napríklad hlavná postava v príbehu.

V príbehu sa vĺčik Blesk a orlík Vietor stretnú v preteku. Jeden sa chce priateliť, druhý iba súťažiť. Orlík vyzýva Bleska súťažiť o to, kto je najrýchlejší, bez ohľadu na radosť. Blesk sa druhého preteku o najrýchlejšieho vzdáva, pretože pochopí, že súťažiť o najrýchlejšieho mu neprináša  radosť z behu, ktorú tak miluje a rozhodne sa získavať to, čo potrebuje – radosť z behu,  hoci by  nebol najrýchlejší. Bez preteku odíde preč a opäť beží iba tak, pre radosť bez súťaženia a je znova šťastný.

Príbeh poskytuje dieťaťu návod ako slušne odmietnuť situáciu, ktorá mu nevyhovuje: „Prepáč, ale nechcem s tebou pretekať. Nechcem byť ani najlepší, ani najrýchlejší. Rýchly som už dosť, to mi stačí, môžeme sa pretekať iba tak pre zábavu, nie preto, aby sme si dokazovali, kto je najlepší. Ja behám, lebo to milujem.”

Zo správania Bleska sa poučil aj Orlík. Všimol si u seba, že keď sa sústredil iba na to, aby bol  najrýchlejší, takú radosť z behania akú videl u Bleska nemal. Ale vďaka tomu, že u Bleska videl ako si beh užíval, mal pri tom nádherné pocity a bol šťastný, inšpirovalo ho to viac si všímať svoje pocity pri behaní. Nesnažiť sa byť najlepší, ale cítiť sa napríklad pokojne. Bleskovi v závere príbehu poďakoval za toto poznanie, ponúkol mu priateľstvo a požiadal ho,aby nikdy nezabúdal, kto a aký je, lebo je to aj pre neho dôležité. V závere príbehu majú radosť ako z nového priateľstva, tak aj z tejto spoločnej skúsenosti.

Použitá literatúra:

Zelyk, Iryna. 2018. Príbeh o dvoch jašteričkách a slnku. Neobyčajná kniha o detských pocitoch. Bratislava: Female Force. 56 s. ISBN 978-80-973083-2-2
Zelyk, Iryna. 2019. Ľúbim Ťa. Knižka o jedinečnej rodičovskej láske. Bratislava: Female Force. 56 s. ISBN 978-80-973083-5-3,
Zelyk, Iryna. 2019. Kto je rýchlejší. Príbeh o láske k sebe samému. Bratislava: Female Force. 56 s. ISBN 978-80-973083-1-5
Zelyk, Iryna. 2020. Ja a pánko Hnev. Pozoruhodná kniha o tom, ako ovládnuť svoj hnev. Bratislava: Female Force. 56 s. ISBN 978-80-99971-01-2
Zelyk, Iryna. 2021. Ahoj strach! Kniha o tom, ako pochopiť a zvládnuť svoj strach. Bratislava: Female Force. 56 s. ISBN 978-80-99971-04-3
Zelyk, Iryna. 2020. Emocionálna záhrada. Hra o pocitoch, ktorá spája rodinu. Bratislava: Female Force, 2020. 8-588007-277554
Zelyk, Iryna. 2021. Si pre mňa zázrak. Bratislava: Female Force. 56 s. ISBN 978-80-99971-06-7
Kotrbová, Kvetoslava. 2022. Svojpomocné knihy v biblioterapii. s. 95-110. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, ročník XXI., č. 5/2022, Ružomberok: Katolícka univerzita, 2022. 180 s. Dostupné online: http://studiascientifica.ku.sk/wp-content/uploads/2023/01/07_kotrbova_svojpomocne_knihy.pdf 

Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Kartu odporúčaného diela vytvorila:
PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH, Katedra liečebnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 7. februára 2023

Odporúčaný spôsob citácie:

Kotrbová Kvetoslava. 2023. Odborná referencia a zdieľanie skúsenosti k literárnemu dielu autorky Iryny Zelyk Kto je rýchlejší? Príbeh o láske k sebe samému. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odborna-referencia-diela-kto-je-rychlejsi/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia ani autor nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Kto je rýchlejší? Príbeh o láske k sebe samému
Autor: Iryna Zelyk
Illustrátor: Viktoria Radushynska
Rok vydania: 2019
Poradie vydania: 1. vydanie
Vydavateľ: FemaleForce, spol. s r. o. Bratislava
Celkový počet strán: 56
ISBN 978-80-551-6451-5

Slovenská verzia https://www.irynazelyk.com/
Anglická verzia
Maďarská verzia