Az irodalmi mű referenciáját – Ki a gyorsabb?

Szerző: Kotrbová Kvetoslava

 

Szerző: Zelyk Iryna
Illusztrátor: Viktoria Radushynska
Kiadás éve: 2019
Kiadó: FemaleForce, spol. s r. o. Bratislava

Szlovák verzió https://www.irynazelyk.com/

Leírás

Terápiás célok: az önbizalom, egészséges önszeretet erősítése, az igaz barátság lényegének felismerése, hogyan maradjak önmagam, visszatérés az örömhöz, ne akarjunk sem magunknak sem másoknak bizonyítani, felülkerekedni a bizonytalanságon és a bizonytalanság miatti szomorúságon
Javasolt korcsoport: 3+
Munkamódszer: egyéni, csoportos

 

A mű rövid tartalma: 

Az érzelmekről szóló képeskönyv, amely egy hatásos történetet tartalmaz egy mindennapos helyzetről és megnyitja az önbizalom témáját. Két kicsi személyiség, tiszta lény, akiket a történetben a mesebeli kisfarkas és sasfióka testesítenek meg, egy élettapasztalat megszerzése érdekében találkozik egymással. Z egyik örömében szaladgál, a másik meggyőződése, hogy ő a leggyorsabb. Villám, a farkasfi barátkozni szeretne, de Szél, a sasfióka nem mutat iránta érdeklődést. Úgy gondolja, hogy ő a leggyorsabb, és kellemetlen kételyeket ébreszt Villámban, hogy tényleg gyorsan tud-e futni, provokálja és kineveti. Versenyeznek, hogy ki a gyorsabb. Viszont olyasvalami történik, amire senki sem számított.

Segédeszköz lehet az 5-8 éves gyerekek számára, a személyiségük kialakulása során, amikor kollektívába kerülnek és kapcsolatokat építenek, és olyan helyzetekbe kerülnek, amelyekben az önbizalom az alapja annak, hogy sikeresen jöjjenek ki belőlük. A látványos illusztrációknak köszönhetően alkalmas a kisebb, hároméves gyerekek számára is. Mivel a történet az érzelmekkel foglalkozik, az olvasó kora nem meghatározó.

A könyv részét képezi a szerző elmélkedése az önbizalom témájára, amelyeket a két gyermekével szerzett tapasztalatokból merít, valamint olyan kérdések köre, amelyek lehetővé teszik a szülők számára a gyerekükkel folytatott őszinte beszélgetések megnyitását és a belső világába való belépést. A könyv elolvasását követően a gyermek kifestheti a csatolt kifestőt – lefestheti a belső világát. Ennek segítségével a felnőtt betekintést nyer a gyermeke szíve mélyére, és biztosíthatja a szeretetéről, miközben meggyőzi őt, hogy úgy jó, ahogy van.

 

A professzionális pedagógiai/terápiás munka lehetőségének leírása: 

A szerző ezen könyve, mint ahogy az érzésekről korábban és később kiadott további könyvei a történeten és a saját tapasztalatok elmondásán túl a szülőknek szóló ajánlásokat is tartalmaznak, hogy hogyan reagáljanak a gyerek olvasást követő érzelmeire. Vannak bennük segédkérdések és útmutatók a gyerekekkel folytatott párbeszédre, ezért a segédkönyvek kategóriába tartoznak (Kotrbová, 2022). A segédkérdések például a következők:

  • Villám nagyon örül annak, hogy csak úgy szaladgálhat az erdőben. Neked mi okoz örömöt?
  • Mit csinálsz a legszívesebben? Hogy érzed magad, amikor azt csinálod, amit szeretsz?
  • Szívesebben játszol egyedül vagy a gyerekekkel?
  • Fontos neked, hogy mit beszélnek/gondolnak rólad mások?
  • Hogy érzed magad, amikor mások nem dicsérnek meg, amikor nem tetszik nekik, amit rajzoltál, készítettél?
  • Történt már veled ilyesmi? Megtörtént, hogy kinevettek, mint a sasfióka a mesében? Ha igen, akkor hogy érezted magad? Mondtál neki valamit arra, hogy kinevetett? Ha nem, akkor most mit mondanál neki a legszívesebben? Mit gondolsz, miért nevetnek ki emberek másokat?
  • Kinevettél te valaha más gyerekeket? Mit változtatnál annak érdekében, hogy ez ne történjen meg?

Az említett további kiadványok (A két gyíkocska és a nap története, 2018, Szeretlek, 2019, Én és Harag uraság, 2020 és Szia, félelem!, 2021) az érzéseket kifejező grafikusan kiemelt szavakon túl, amelyeket külön ki kell hangsúlyozni a gyerekeknek (önbizalom, önszeretet, szomorúság, ijedtség, magabiztosság, boldogság, öröm, tisztelet, az élet szeretete, szeretni önmagunkat, önmagunk maradni, elég jó, nyugodt, stb.), ajánlásokat is tartalmaznak, hogy hogyan lehet a történetet színházi előadássá formálni, vannak ott segédkérdések és útmutatók a gyerekekkel végzett játékokhoz.

A szerző a kiadványokhoz családi kártyajátékot is készített Érzelemkert címen. Játék a családot összetartó érzésekről (2020), valamint a szülők számára készült egy emlékkönyv is Egy csoda vagy nekem (2021) címmel, amelyhez a szerző https://www. irynazelyk.com/uspávanky/ honlapján elérhető altatódalok is kötődnek.

 

A művel végzett saját munkából szerzett tapasztalatok leírása: 

A történetet a gyermekemnek kb. hétéves korában olvastam. Tudtam, hogy szeretne olyan barátokat találni, akikkel megértik egymást. Néha viszont, amikor a kedvenc kisvonatjával szeretett volna társasjátékot játszani, előnyben részesítették a kisautókat, és azzal fenyegették, hogy ha nem adja nekik a tízóraiját, „akkor nem leszek a barátod”, néha nem megfelelő szavakat is használtak, ami őt zavarta és nem tudott mit kezdeni a helyzettel. Rosszul érezte magát és otthon elmesélte (amiért nagyon hálás voltam és a mai napig hálás vagyok). El kell mondani, hogy az ilyen és hasonló helyzetekkel gyakran szembesülnek a felnőttek is.

Nagyon hálás vagyok többek között a pszichológus barátnőmnek, Viera Diešková doktornőnek, aki egy mély igazságot tartalmazó régi mondókát ajánlott nekem: „Aki mondja másra, az mondja magára.” Nagy örömmel kínáltam fel akkor a fiamnak, hogy sikerüljön elszakadnia a tartalomtól, hogy ki mit mond (állítólag róla, de inkább önmagáról), és bár szeretné a barátságot, nem fogadta el azt a róla szóló igazságként, hanem inkább a másikról szóló állításként vette.

Mivel a mondóka rövid és rímes volt, tehát könnyű volt megjegyezni, egyszerűbb volt elfogadni, hogy az adott élethelyzetre más szemszögből is tekinthet, és mint később elmondta, használta azt egy konkrét helyzetben is, hogy megszabaduljon a kellemetlen érzésektől.

A mondókához hasonlóan a történet elolvasását követően is láttam a szikrát a szemében, hogy ez a válasz az ő pillanatnyi élethelyzetére, amelyre éppen szüksége volt. Hogy nem kell lemondania a számára örömet okozó tevékenységekről, éppen ellenkezőleg, ragaszkodnia kell azokhoz, amelyek boldoggá teszik és szeretnie kell önmagát, így ösztönöz másokat is. Ez a történet a gyermekemet biztosította arról, hogy teljesen rendben van, ha azt teszi, amit szeret, és szükség esetén azt meg tudja védeni másokkal szemben, mint a történet főszereplője tette.

A történetben Villám, a farkasfi és Szél, a sasfióka egy versenyben találkoznak. Az egyik barátkozni, a másik csak versengeni szeretne. A sasfióka kihívja Villámot, hogy mérjék össze, ki a gyorsabb, minden öröm nélkül. Villám a második versenytől visszalép, mivel tudatosul benne, hogy megmérkőzni a leggyorsabb címért nem okozza neki a futásból fakadó örömet, és úgy dönt, hogy inkább a futás örömét válassza anélkül, hogy valaki a leggyorsabbnak minősítené. Elhagyja a verseny színterét és megint csak szabadon futkározik, és újra boldog.

A történet útmutatót ad a gyermek számára, hogyan kell illedelmesen elutasítani a számára nem megfelelő helyzetet: „Ne haragudj, de nem szeretnék veled versenyezni. Nem akarok se a legjobb, se a leggyorsabb lenni. Elég gyors vagyok, versenghetünk csak úgy szórakozásból, nem pedig azért, hogy bizonyítsuk, ki a legjobb. Én azért futkározok, mert szeretek futkározni.”

Villám viselkedéséből okult a sasfióka is. Észrevette, hogy az a futás, amikor arra összpontosított, hogy a leggyorsabb legyen, nem okozott neki olyan örömet, mint amelyet Villámnál látott. Viszont annak köszönhetően, hogy látta Villám futásból fakadó önfeledt örömét, boldogságát, megfigyelte a saját érzéseit. Rájött, hogy jobb érzés, ha nem a leggyorsabb akar lenni, hanem inkább a nyugalmat választja. A történet végén köszönetet mond Villámnak ezért a felismerésért, felajánlotta neki a barátságát és kérte, hogy sose felejtse el, hogy ki ő és milyen ő, mert ez a legfontosabb. A történet végén közösen örülnek az új barátságnak és a közös tapasztalatnak.

 

Felhasznált irodalmi források:
Zelyk, Iryna. 2018. Príbeh o dvoch jašteričkách a slnku. [A két gyíkocska és a nap történeteNemmindennapi könyv a gyermeki érzelmekről. Bratislava: Female Force. 56 s. ISBN 978-80-973083-2-2
Zelyk, Iryna. 2019. Ľúbim Ťa. [Szeretlek] Könyv a szülői szeretetről. Bratislava: Female Force. 56 s. ISBN 978-80-973083-5-3,
Zelyk, Iryna. 2019. Kto je rýchlejší. [Ki a gyorsabb] Történet az önszeretetről. Bratislava: Female Force. 56 s. ISBN 978-80-973083-1-5
Zelyk, Iryna. 2020. Ja a pánko Hnev. [Én és Harag uraság] Könyv arról, hogy hogyan uraljuk a haragunkat. Bratislava: Female Force. 56 s. ISBN 978-80-99971-01-2
Zelyk, Iryna. 2021. Ahoj strach! [Szia, félelem] Könyv a félelem megértéséről és leküzdéséről. Bratislava: Female Force. 56 s. ISBN 978-80-99971-04-3
Zelyk, Iryna. 2020. Emocionálna záhrada[Érzelemkert] Játék a családot összetartó érzésekről. Bratislava: Female Force, 2020. 8-588007-277554
Zelyk, Iryna. 2021. Si pre mňa zázrak. [Egy csoda vagy nekem] Bratislava: Female Force. 56 s. ISBN 978-80-99971-06-7
Kotrbová, Kvetoslava. 2022. Svojpomocné knihy v biblioterapii. [Biblioterápiás segédkönyvek] 95-110. old. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, XXI. évfolyam, 5/2022 sz., Ružomberok: Katolícka univerzita, 2022. 180 s. Elérhető az interneten: http://studiascientifica.ku.sk/wp-content/uploads/2023/01/07_kotrbova_svojpomocne_knihy.pdf 

 

Az ajánlott mű lapját elkészítette:
PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH, Munkahely: Gyógypedagógiai tanszék, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Szlovákia), Bratislava, 2023. február 7.

Szlovákról magyarra fordította: PaedDr. Kolevová Adriena, PhD., Munkahely: Šahy (Szlovákia)

 

Nyelvi korrekció nélkül készült! 

 

Az idézés javasolt formája:

Kotrbová Kvetoslava. 2023. Történet az önszeretetről irodalmi mű szakmai referenciája Iryna Zelyk: Ki a gyorsabb? In Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov. ISBN 978-80-974667-0-1 Elérhető: https://www.biblioterapia.sk/hu/publikacia/az-irodalmi-mu-referenciajat-ki-a-gyorsabb-2/

 

A cikk az Európai Unió Erasmus+, 2-es pályázati kategória – Szervezetek és intézmények közötti együttműködés, KA210 – Kis léptékű partnerségek a felnőtt tanulási szektorban programja támogatásával jött létre. A projekt megnevezése „Biblioterápiás on-line segédeszköz prototípusa”, projekt száma: 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. A szerző nézeteit képviseli és az Európai Komisszió nem tartozik felelősséggel a benne található információk bármilyen használatáért.

További információk

Bibliográfiai adatok

Ki a gyorsabb? Történet az önszeretetről
Szerző: Iryna Zelyk
Illusztrátor: Viktoria Radushynska
Kiadás éve: 2019
Kiadás sorszáma: Első kiadás
Kiadó: FemaleForce, spol. s r. o. Bratislava
Teljes oldalszám: 56
ISBN 978-80-551-6451-5
Irodalmi műfaj: mese/segédkönyv

Szlovák verzió https://www.irynazelyk.com/
Angol verzió
Magyar verzió