Odborná referencia diela Ahoj strach!

Autor: Kvetoslava Kotrbová

 

Autor diela: Iryna Zelyk
Ilustrácie: Viktoria Radushynska
Rok vydania: 2021
Jazyk: slovenský

Popis

Terapeutické ciele: podpora zvládania strachu

Odporúčaná veková skupina: 3+

Forma práce: individuálna, skupinová

Stručný obsah diela:

Obrázková knižka o pocitoch pomocou ďalších krásnych príbehov otvára tému strachu. Líštička Umu, vĺčik Blesk, slimák Félix a súrodenci jašteričky Lolo a Lili zažívajú svoj prvý deň  v Škole života. Zvieratká sú zvedavé a veľmi sa tešia, ale zároveň každé z nich prežíva vo svojom vnútri strach rôzneho druhu. Jašteričky sa boja tmy, slimáčik má svoju príšeru, vĺčika trápia obavy ostať bez mamy a líštička sa až príliš zaujíma o názor ostatných a bojí sa, že sa im nebude páčiť. Našťastie je tu múdra pani učiteľka, ktorá svojim žiakom pomôže stretnúť sa so svojimi strachmi, spoznať ich, pochopiť a ukáže im, že ich zvládnutím v sebe nájdeme silu, ktorú máme vo svojom vnútri. Žiaci tak zažijú jedinečnú skúsenosť. Verili by ste, že to dokáže každý z nás? Knižka nie je určená iba malému čitateľovi, ale môže sa stať inšpiráciou aj pre rodiča, ktorú dokáže prispôsobiť potrebám svojho dieťaťa.

Veľmi nápomocná môže byt deťom vo veku od 5 do 8 rokov, v období kedy budujú svoju osobnosť, prichádzajú do kolektívu, nadväzujú vzťahy a stretávajú sa so situáciami, v ktorých sebadôvera je základom pre to, aby ich zdravo zvládli. Vďaka výrazným ilustráciám je vhodná aj pre menšie trojročné deti. Keďže príbeh sa zaoberá pocitmi nie sú vekove obmedzenia čitateľa.

Publikácia pozostáva zo šiestich kapitol – úvodné stretnutie zvieratiek v Škole života, štyroch príbehov konkrétnych zvieratiek a súhrnnej záverečnej kapitoly s názvom Sami sebou. Na konci knižky sú pridané úvahy autorky na tému strach a o štyroch druhoch strachu, ktorými sa v príbehu zaoberá (strach z opustenia, strach z toho, že sa nebudeme páčiť ostatným, strach z tmy a strach z príšery) aj odporúčania pre rodičov-aký postoj k nim zaujať a ako podporiť svoje deti v ich zvládaní. Ako sa dá strach pochopiť a prijať a tak aj zvládnuť. Že to vyžaduje veľa pozornosti a úsilia, keď ho chceme dostať pod kontrolu a pokiaľ ide o dieťa,  aj veľa komunikácie. Autorka zdieľa tiež vlastnú skúsenosť, keď „dovolila” svojmu dieťaťu prežívať pocit, ktorý malo pri konfrontácii s novou situáciou, ktorej sa bálo a keď ho pri tom láskavo sprevádzala podpornými vetami, že je to v poriadku, lebo je to nová skúsenosť a môže si ju ono regulovať tak, ako to samo potrebuje. Dieťa si  potom dovolilo v radosti a šťastí prežívať nový zážitok, ktorému by sa možno inak, bez takéhoto podporného, láskavého vedenia jeho matky vyhlo, ale vďaka tomu ako to zvládlo na tento zážitok doteraz rado spomína.

Opis možností profesionálnej pedagogickej/terapeutickej práce:

Túto, ako aj ostatné skoršie vydané knihy o pocitoch od tejto autorky taktiež okrem žánru rozprávok zaraďujeme aj do kategórie svojpomocných kníh (Kotrbová, 2022a).

Ďalšie spomínané publikácie (Príbeh o dvoch jašteričkách a slnku, 2018, Kto je rýchlejší, 2019, Ľúbim Ťa, 2019 a Ja a pánko Hnev, 2020) okrem osobitne graficky vyznačených slov o pocitoch, ktoré treba pri čítaní nahlas dieťaťu zdôrazniť (sila, tajuplnosť, rešpekt, obdiv, výnimočnosť, zvedavosť, neistota, odvaha, radosť, strach,…), obsahujú tiež odporúčania, ako príbeh premietnuť do hrania spoločného divadielka, nápomocné otázky a návody na doplňovanie viet a na hry s deťmi. Autorka k publikáciám vydala aj kartovú hru pre rodinu Emocionálna záhrada. Hra o pocitoch, ktorá spája rodinu (2020) ako aj záznamník na zapisovanie spomienok rodičov dieťaťa Si pre mňa zázrak (2021), ktoré sú sprevádzané audio  uspávankami dostupnými zo stránky autorky https://www. irynazelyk.com/uspávanky.

K prvému príbehu – Félix a príšera

Prvý z príbehov o strachu slimáčika Félixa z príšery ponúka napríklad deťom a rodičom možnosť „vypísať sa zo strachu“, keď o ňom dieťa alebo dospelý nemôže hovoriť. Medvedica Žofia, ktorá je učiteľkou v Škole života v našom príbehu, nabáda žiaka, aby našiel svoj vlastný spôsob ako niečo vyjadriť, ak napríklad nemôže hovoriť. Slimáčik v rozprávke si zvolí práve tento spôsob, pričom osobitne oceňuje, že dostal príležitosť sám sa rozhodnúť, ako dá o svojom strachu vedieť ostatným. Významu a spôsobu písania terapeutických listov v biblioterapii sme sa zaoberali v osobitnom  príspevku (Kotrbová, 2022b), ktorý v tejto súvislosti dávame do pozornosti na podporu odborného samoštúdia.

V tomto príbehu dokonca slimáčik obdrží odpoveď v podobe listu od p. učiteľky, v ktorej sa okrem ubezpečenia, že strach je prirodzený a keď je prijatý, napríklad tým, že je nahlas priznaný, tak zoslabne. Slimáčik si tiež má zatvoriť očká a predstaviť si ako strach mizne, pričom vlastne ide o ďalšiu veľmi pekne a citlivo do príbehu zakomponovanú terapeutickú techniku zmenšovania, ku ktorej v prípade záujmu o ďalšie odborné informácie ako s ňou pracovať, odporúčame čitateľa na prečítanie článku, v ktorom vysvetľujeme aj možnosť použitia terapeutickej techniky zväčšovania (podľa Vašková 2022 in Kotrbová 2023). Aj  keď trochu iným spôsobom ako bola použitá v tomto diele autorky hneď na ďalšej strane príbehu. Aby dieťa alebo dospelý mohol pocítiť svoju silu, odvahu a pokoj pri stretnutí so svojím strachom hneď od začiatku posilňovania, odporúča Vašková (ibid) hneď začať imaginačnou technikou zväčšenia sa a problém potom už ako keby sa sám zmenší,  až celkom zmizne. Okrem úľavy hlavnej postavy, keď odporúčania vyskúša v závere príbehu, je tu ešte aj dôležité posolstvo pre všetkých ostatných – zvieratká v Škole života ako aj samotných čitateľov, že je potrebné vzájomne zdieľať úspešné pokusy ovládnutia vlastného strachu, ktoré sú dôležitým posolstvom a inšpiráciou pre ostatných, aby vedeli, že je to možné a že sa to dá.

K druhému príbehu – Blesk a samota

V ďalšom príbehu o vĺčikovi Bleskovi sa stretávame so strachom zo samoty. Vlčie mláďatko/dieťatko, ktoré je rado vo svojej svorke/rodine prichádza do školy, na nové miesto, kde nikdy predtým nebolo a niečo sa mu tam páči a zároveň mu tam aj niečo chýba. Otázka učiteľky medvedice  „Čo Ti chýba ku šťastiu, aby si sa cítil príjemne a prestal sa báť?“ je doplňujúcim prvkom celku v zmysle gestaltpsychoterapie, ale v istom zmysle aj psychosyntézy (Kratochvíl, 2007, Rainwater, 1993), na posilnenie uvedomenia, že to, čo chýba, môže byť pozvané, aj keď možno len v pocitoch a predstavách. Odpoveď umožňuje uznanie opätovné nastolenie celistvosti a uznanie dôležitých pocitov. Tento strach zo samoty vlastne pramení z lásky, pretože dieťaťu chýba to, čo má rado a to je potrebné uznať. Pripustenie predstavy, že v srdci/v duši môžu byť blízki aj na nových miestach stále s nami, že tí ktorých vĺčik miluje  sú v jeho srdci, sú vždy s ním, je oslobodzujúca. A môžu tam byť navždy.

V pedagogickej, ale aj terapeutickej praxi preto napríklad pri prechode z domáceho rodinného prostredia do materskej alebo základnej školy, podporujeme rodičov, aby si dieťatko mohlo zobrať so sebou a mať vo svojej blízkosti (napríklad v bundičke, alebo kde si to dieťa chce dať) obľúbenú hračku, obľúbený vankúšik alebo obliečky vankúša či perinky na uľahčenie zaspávania počas popoludňajšieho odpočinku, aby v novom prostredí malo so sebou niečo známe, čo mu vytvára pocit bezpečia, fotografiu svojej mamičky alebo inej vzťažnej osoby, podobne.

To isté sa vo svojej podstate týka aj dospelých. Pri dlhodobejšej zmene prostredia sa im má umožniť zobrať si so sebou predmety, ktoré majú radi alebo pripomínajúce dôležité osoby, ktoré majú radi a pekné chvíle z pôvodného prostredia na lepšie zvládnutie nových okolností.

Pre niektoré deti je to nesmierne dôležité, možno práve pre tie, ktoré sa doma cítili veľmi dobre a v bezpečí a preto nechcú prostredie meniť. A niektoré zas majú radi výzvy v externom prostredí, lebo pôvodné sa im už zdá známe, vyhľadávajú dobrodružstvo a prechody či adaptáciu vďaka tomu zvládajú rýchlejšie. Je pritom potrebné byť vnímavý na individuálne rozdiely medzi deťmi a rešpektovať ich.

K tretiemu príbehu – Umu a jej obavy, či sa bude páčiť druhým

Tento príbeh rozpráva o dôležitej túžbe cítiť sa byť súčasťou rodín, prírody a mať priateľov, s ktorými by sme mohli žiť v harmónii a radosti. Preto sa im túžime páčiť. Niekedy je však túžba niekam patriť taká silná, že prestaneme byť sami sebou a začneme robiť veci, ktoré ani nechceme. Medvedia učiteľka Žofia vysvetlí líštičke Umu podľa čoho rozpozná, kedy je skutočne sama sebou a kedy nie, ponúkne jej konkrétne situácie, v ktorých sa jej to už to podarilo. Autenticita je spravidla spojená s krásnymi pocitmi hlbšieho spontánneho pokoja, že tak to má byť a je to bez akýchkoľvek pochybností alebo obáv.

K štvrtému príbehu – Jašteričky a ich strach z tmy

Hoci jašteričky sa boja tmy, už v úvode príbehu je dieťaťu ponúknutá korektívna skúsenosť v podobe zaradenia kratučkého mini príbehu, podľa ktorého môže byť tma pre niektoré zvieratká aj zdrojom radosti a ako príklad je ponúknutý slimáčik Félix, ktorý si v noci chodí s rodinou pochutnávať na rastlinkách (voľba takéhoto jemnejšieho typu zvieratka je tiež zvolená veľmi vhodne na udržanie komunikačnej situácie s dieťaťom v zóne bezpečia). Medvedica Žofia upriamuje pozornosť detí na vnímanie vnútorných kvalít podstaty sveta (cítenie), aj keď sa možno v noci vplyvom zmeny svetla mení jeho viditeľná podoba, keď v príbehu hovorí „Keď sa zotmie, všetko naokolo zostáva také isté, iba sa deň zmení na noc, aby si život oddýchol, nič iné sa nemení.“ A vysvetľuje, že deň a noc patria neoddeliteľne k sebe, ale že strach z neznámeho je prirodzený a je v poriadku vyhľadať podporu dospelého.

Autorka deťom priamo v príbehu radí, aby v takýchto situáciách, keď sa boja tmy, zatvorili oči a sústredili svoju pozornosť na dýchanie. Trikrát sa nadýchli a potom pokojne vydýchli, aby mohli opäť cítiť pokoj. Tiež ďalej, aby hľadali vo svojom srdci svetlo, ktoré presvieti všetku tmu a potom, keď ho nájdu a otvoria oči, aby sa presvedčili, že neexistuje nič, čoho by sa mali v tme báť. Ústami medvedice ako pani učiteľky Žofie deťom do života radí, že keď si svoj strach uvedomia, spoznajú a prijmú ho, a keď budú takto ďalej trénovať (so sústredením na dych a vizualizáciu svetla, ktoré rozhŕňa tmu), rozhodne sa už tmy nebudú báť tak ako predtým. Odborne skúsenému čitateľovi iste netreba osvetľovať, že ide o odporúčanie použitia osvedčených relaxačných a vizualizačných psychologických techník určených na zmiernenie a zvládnutie strachu z tmy.

V záverečnej kapitole s názvom Sami sebou sa deti/žiačikovia Školy života znovu stretávajú s rodičmi, ktorí si ich prišli vyzdvihnúť zo školy. Oceňujú čo dnes deti dokázali  tým, že sa dokázali pozrieť vlastnému strachu rovno do očí a zároveň spoznali akú silu a krásu na zvládnutie strachu majú vo svojom vnútri. Tiež sa im pripomína, že strach je užitočný pomocník pre rozhodovanie sa v situáciách, ktoré môžu byť nebezpečné „Nemusíme sa báť zapáliť oheň v ohnisku, ale neskočíme doň. Neskočíme do hlbokej vody, ak nevieme plávať. Ale inak môže byť voda úžasná a naučiť sa plávať je skvelé.“ (ibid) Je dôležité, aby dieťa mohlo o svojom strachu hovoriť so svojimi rodičmi, alebo inou preň dôležitou osobou. Je potrebné viesť rodičov, aby vedeli svoje dieťa prípadne sami seba vo zvládaní strachu vhodne podporiť a umožniť si cítiť sa šťastní, a sami sebou.

Popis skúseností z vlastnej práce s literárnym dielom:

Aj tieto príbehy som čítavala môjmu synovi ako sme zvykli, keď bol menší, pred zaspávaním. Knižka je ešte aj dnes, keď už je väčší, súčasťou “kôpky” kníh, ktorú sme si medzitým doma vytvorili, pri ktorých súhlasí, že mu môžu byť prečítané znova.

Použitá literatúra:
Zelyk, Iryna. 2018. Príbeh o dvoch jašteričkách a slnku. Neobyčajná kniha o detských pocitoch. Bratislava: Female Force. 56 s. ISBN 978-80-973083-2-2
Zelyk, Iryna. 2019. Ľúbim Ťa. Knižka o jedinečnej rodičovskej láske. Bratislava: Female Force. 56 s. ISBN 978-80-973083-5-3
Zelyk, Iryna. 2019. Kto je rýchlejší. Príbeh o láske k sebe samému. Bratislava: Female Force. 56 s. ISBN 978-80-973083-1-5
Zelyk, Iryna. 2020. Ja a pánko Hnev. Pozoruhodná kniha o tom, ako ovládnuť svoj hnev. Bratislava: Female Force. 56 s. ISBN 978-80-99971-01-2
Zelyk, Iryna. 2021. Ahoj strach! Kniha o tom, ako pochopiť a zvládnuť svoj strach. Bratislava: Female Force. 56 s. ISBN 978-80-99971-04-3
Zelyk, Iryna. 2020. Emocionálna záhrada. Hra o pocitoch, ktorá spája rodinu. Bratislava: Female Force, 2020. 8-588007-277554
Zelyk, Iryna. 2021. Si pre mňa zázrak. Bratislava: Female Force. 56 s. ISBN 978-80-99971-06-7
Kotrbová, Kvetoslava. 2022a. Svojpomocné knihy v biblioterapii. s. 95-110. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, ročník XXI., č. 5/2022, Ružomberok: Katolícka univerzita, 2022. 180 s. Dostupné online: http://studiascientifica.ku.sk/wp-content/uploads/2023/01/07_kotrbova_svojpomocne_knihy.pdf
Kotrbová, Kvetoslava. 2022b. Terapeutické listy v biblioterapii. s. 68-82. In Problems of Education and Teaching in Era of Digital society. Collection of Scientific Articles. European Scientific e-Journal, 1-16. Ostrava: Tuculart Edition. Dostupné online: http://tuculart.eu/ftpgetfile.php?id=273
Kotrbová, Kvetoslava. 2023. Demonštrácia niektorých terapeutických techník charakteru umeleckých jazykových prostriedkov prostredníctvom diela Moláková a kol. Záhada vianočného svetla. (in press)
Kratochvíl, Stanislav. 2007. Základy psychoterapie. Praha: Portál. 384 s. ISBN 8073671220
Rainwater, Janette. 1993. Vezměte život do vlastních rukou. (Preložila Alena Hnídková, 1993). 223 s. ISBN 80-7169-026-0


Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Kartu odporúčaného diela vytvorila:

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH, Katedra liečebnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Slovensko), 9. februára 2023

Možnosť konzultovať indikácie a kontraindikácie diela, špecifické postupy alebo skúsenosti, pred, počas a po použití diela s autorom odporúčania: kontakt

Odporúčaný spôsob citácie:

Kotrbová Kvetoslava. 2023. . Odborná referencia a zdieľanie skúsenosti k literárnemu dielu autorky Iryny Zelyk Ahoj strach! Kniha o tom ako pochopiť a zvládnuť svoj strach.  In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odborna-referencia-diela-ahoj-strach/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Ahoj starch! Kniha o tom, ako pochopiť a zvládnuť svoj strach
Autor: Iryna Zelyk
Illustrátor: Viktoria Radushynska
Rok vydania: 2021
Poradie vydania: 1. vydanie
Vydavateľ: FemaleForce, spol. s r. o. Bratislava
Celkový počet strán: 56
ISBN 978-80-99971-04-3

Slovenská verzia https://www.irynazelyk.com/
Anglická verzia
Maďarská verzia