Odporúčaný postup k dielu Hnev je tak trochu ako brnenie

Autor: Anna Kürthy

 

Autorka diela: Shona Innes
Ilustrátor: Agócs Írisz
Rok vydania: 2020
Použitý literárny zdroj v angličtine: https://www.youtube.com/watch?v=78C_F-bU6-A (cit. 5.11.2022)

Popis

Terapeutické ciele: pomôcť pri riešení emotívnych problémov, zvládanie hnevu
Veková skupina: 4-7 rokov
Sekundárna cieľová skupina: staršie deti aj dospelí
Forma práce: individuálna a skupinová
Stručný obsah diela:
Publikácia Hnev je tak trochu ako brnenie je o zvládaní hnevu. Hovorí, že hnev je ako brnenie, ktoré nás môže ochrániť pred zlými vecami v živote. Ukazuje, že hnev je mocný nástroj, ktorý nám dodáva veľa energie a ukazuje, čo s ním môžeme urobiť. Hnev nám hovorí, keď je niečo zlé, alebo keď máme s niečím alebo niekým problém. Ľudia používajú hnev ako brnenie, keď sa chcú chrániť pred zranením.
Popis možností odbornej pedagogickej/terapeutickej práce:
Pomocou tejto knihy môžeme hovoriť o tom, ako nás hnev môže chrániť, ako nás varovať, že existujú problémy, ale môžeme hovoriť aj o tom, ako ich napraviť a ako nájsť dobrý spôsob, ako problém vyriešiť. V pedagogicko-terapeutickej práci pomáha zdieľať  a diskutovať o pocitoch s deťmi a knižka zdieľa aj príklady pozitívneho myslenia, čo môžu deti aplikovať v každodenných situáciách. Môžeme ju deťom prečítať nahlas a začať rozhovor o ich pocitoch.
Užitočné otázky po prečítaní
1. Ako sa momentálne cítiš?
2. Ktorú časť knihy si si najviac zapamätal a prečo?
3. Hneval si sa niekedy na niekoho alebo niečo?
4. Prečo si sa hneval?
Doplnkové metódy
1. Kreslenie brnení
Nechajte deti nakresliť svoje vlastné brnenie. Ako to vyzerá? Z čoho je to vyrobené? Pred čím ťa chráni tvoje brnenie?
2. Teplomer hnevu
Nechajte deti nakresliť teplomer, ktorý ukazuje ich pocity, keď sa hnevajú. Dolu napíšte, aké to je, keď sú menej nahnevaní, napríklad len gúľajú očami. Nad tým, keď sa nahnevajú viac, začnú hovoriť nahlas. Nad tým, kričia, nad tým, bijú sa..atď. Teplomer hnevu im môže ukázať, koľko farieb má hnev.
3. Kreslenie hnevu
Nechajte deti nakresliť svoje telo a napísať, nakresliť, kde cítia svoj hnev. V ich žalúdku? V ich hlave? Ak vedia, kde to je, ako to vyzerá, aké to je, môže im to pomôcť zvládnuť hnev.
Opis skúseností z  vlastnej práce s týmto dielom:
Raz som túto knihu čítala chlapcovi z prvej triedy v škole. Mal problémy so zvládaním temperamentu, bol agresívny a často sa hneval na celý svet. Nekreslili sme, len sme sa celý čas rozprávali. Na konci sedenia naznačil, že vôbec nevedel, že iní ľudia to cítia rovnako a že by sme sa o tom mali porozprávať nabudúce. Chlapec sa pomocou knihy dokázal otvoriť.

Neprešlo jazykovou úpravou!

Kartu odporúčaného diela podľa uvedeného literárneho zdroja vytvorila:
Kürthy Anna, Základná škola Zichyho Miklósa v Zsámbéku (Maďarsko), 5. januára 2023

Možnosť konzultovať indikácie a kontraindikácie diela, konkrétne postupy a skúsenosti pred, počas a po použití diela s autorom odporúčania:  neuvedené

Z angličtiny do slovenčiny preložila: Mária TrechováPracovisko: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, o. z., Bratislava

Odporúčaný postup citácie:
Kürthy Anna. 2022. Odporúčaný odborný postup k práci s literárnou predlohou Shony Innes Hnev je tak trochu brnenie. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023.  ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odporucany-postup-k-dielu-hnev-je-tak-trochu-ako-brnenie/

 

Tento článok vznikol vďaka podpore programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca organizácií a inštitúcií, KA210 – Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line študijného nástroja pre biblioterapiu“, číslo projektu2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje iba názor autora a Európska komisia ako aj autor nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Autorka: Shona Innes
Ilustrátor: Agócs Írisz
Rok vydania: 1. decembra 2020
Poradie vydania: prvé
Vydavateľstvo: Little Hare Books
Celkový počet strán: 32
ISBN: 978-1760507657