Odporúčaný postup k dielu Dievčatko so zápalkami

Autorka: Anna Kürthy

Autor: Hans Christian Andersen
Rok vydania: 1995
Vydavateľstvo: Pesti Szalon

Slovenská verzia: https://www.rozpravkozem.sk/dievcatko-so-zapalkami/
Maďarská verzia: https://mek.oszk.hu/00300/00309/00309.htm#17
Anglická verzia: https://andersen.sdu.dk/vaerk/hersholt/TheLittleMatchGirl_e.html

Popis

Terapeutické ciele: posilniť empatiu, starať sa o druhých, nájsť zdroje, ale možno sa rozprávať aj o dôležitosti rodiny, smrti, smrti a posmrtného života
Veková skupina: nad 10 rokov
Sekundárna cieľová skupina: dospelí
Forma práce: individuálna a skupinová

Stručný obsah diela:

Na ďalekom severe predáva na Silvestra malé dievčatko zápalky. Je hrozná zima, mrzne, je samé, vonku na ulici. Ľudia okolo neho chodia a nedávajú mu ani almužnu, ani od neho nič nekupujú. Utiahne sa do odľahlého kúta a jednu po druhej zapáli zápalky,  ktoré predávalo, aby sa trochu zahrialo. Medzitým sníva o živote, ktorý nikdy nemohol byť jeho. Ráno ho okoloidúci nájdu zamrznuté. Opustilo však svet s úsmevom na perách.

Popis možností odbornej pedagogickej/terapeutickej práce:

Rozprávky Hansa Christiana Andersena boli vlastne písané pre dospelých, v jeho príbehoch je ťažké nájsť rozuzlenie, sú pretkané tragičnom. Šťastný koniec neprichádza spôsobom, ako sme bežne v rozprávkach zvyknutí. Zároveň práve preto môžeme jeho rozprávky využiť aj u starších detí, pre ktoré je rozprávka už oddelená od reality, teda viac-menej u detí nad 10 rokov.
Je  dôležité, aby dokázali abstrahovať od negatívneho konca a vedeli sa vedome pozrieť na príbeh. Je  tiež potrebné, aby dokázali verbálne vyjadriť svoje emócie a tiež, aby sa vedeli zapojiť do nadväzujúcich úloh.

Ku každému príbehu je potrebné pristupovať z pohľadu konkrétneho dieťaťa, kde sa ono v príbehu vidí, čo z toho, čo sa v príbehu píše dokázalo absorbovať a v ktorých bodoch by sa dokázalo zapojiť?

Jedna otázka kladená za druhou mu pomáha nájsť riešenie, ktoré mu rozprávka neposkytla. Otázky môžu byť nasledovné:

1. Kde sa vidíš v príbehu?
2. Aký alternatívny koniec by si jej dal?
3. Čo by si Ty urobil na mieste hlavnej postavy?
4. Čo by si urobil na mieste okoloidúcich?
5. Akéiné  zdroje ešte mohli byť použité? Čo používaš Ty v ťažkých situáciách, aby si si pomohol?
6. Ako môžeme zmobilizovať Tvoje zdroje aj v tých najťažších situáciách?

Oplatí sa priblížiť príbeh aj z pohľadu symbolov.

7. Aké symboly sa objavujú v príbehu? Môžeme hovoriť o prenesených významoch snehu, ohňa a domu, ako je smrť alebo bezpečnosť a šťastie.

Terapeutickým cieľom môže byť u detí posilnenie empatie a starostlivosti o druhých, no v súvislosti s príbehom sa môžeme rozprávať aj význame rodiny, vyjadrovanej lásky, dobrých vzťahov, smrti, odchodu a posmrtného života. V skutočnosti sa v duchovnej rovine môže  rozprávka  skončiť pozitívne, keď sa dievčatko dostane do ríše starej mamy, kde dostane lásku, prijatie a rodinu v podobe, ako ju potrebovalo na zemi v hmotnej podobe.

 

Kartu odporúčaného diela podľa uvedeného literárneho zdroja vytvorila:

Kürthy Anna, Pracovisko: ZŠ Zichyho Miklósa v Zsámbéku  Dátum poslednej aktualizácie: 3. apríla 2023

Preložila: Mária Trechová, PRO SKIZP, o. z. – združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravontníckych pracovníkov, o. z. Bratislava

 

Odporúčaný spôsob citácie:

Kürthy Anna. 2022. Odporúčaný odborný postup pri práci s literárnou predlohou z H. C. Andersen. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odporucany-postup-k-dielu-dievcatko-so-zapalkami/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Autor: Hans Christian Andersen

Ilustrátor: –
Rok vydania: 1995
Poradie vydania: prvé vydanie
Vydavateľstvo: Pesti Szalon
Celkový počet strán: 26
ISBN: 9636050228
Literárny žáner: Rozprávka

Použitý literárny zdroj
Anglická verzia: https://andersen.sdu.dk/vaerk/hersholt/TheLittleMatchGirl_e.html
Maďarská verzia: https://mek.oszk.hu/00300/00309/00309.htm#17
Slovenská verzia: https://www.rozpravkozem.sk/dievcatko-so-zapalkami/