Odborná referencia diela Najkrajší dar na svete

Autor: Iva Paštrnáková Dejová

 

Autor diela: Mark Sperring
Do slovenčiny preložila: Lucia Hlubeňová
Rok vydania: 2020
Jazyk: slovenský

Popis

Terapeutické ciele: zvyšovanie emocionálnej vyspelosti (vývinová biblioterapia), podpora vzťahov, podpora priateľstva, uvedomenie si hodnoty priateľstva, podpora pri prekonávaní ťažkostí, napredovanie
Odporúčaná veková skupina: predškoláci, 1. – 3. roč. ZŠ
Sekundárna cieľová skupina: dospelí
Forma práce: individuálna, skupinová

Stručný obsah diela:
Vydavateľstvo Ikar v edícii Stonožka len rok po vydaní anglického originálu (2019) sprostredkovalo aj slovenským čitateľom „nádhernú vianočnú rozprávku o sile a čare skutočného priateľstva“ od Marka Sperringa. Kniha určená čitateľom 3+ ponúka jednoduchý, poetický, čiastočne fantazijný, zároveň dostatočne uveriteľný príbeh. Dievčatko Ema s Mackom ráno po Štedrom dni nájdu pod ich spoločným vianočným stromčekom ešte jeden nerozbalený darček. Nepatril však nikomu z nich. Bol pre zajačika Chlpáčika – prečítali si na štítku. Dvojica sa rozhoduje, čo s cudzím darčekom: či ho otvoria (navrhuje Macko), alebo ho zanesú Chlpáčikovi (vyhral Emin návrh). Vonku bola treskúca zima a to ešte netušili, čo ich cestou čaká. Dobre sa obliekli a vyrazili. K domu zajačika Chlpáčika ich viedli smerové tabule, navyše s upozorneniami. Než hrdinovia knižky dorazia k zajačikovi, musia prekonať množstvo prekážok a nepohody: nebezpečný chodník, strašnú víchricu a hlboké snehové záveje. Veľký rozprávkový Macko je ten, kto by darček radšej otvoril, bojí sa šmykľavého chodníka, pred hrozbou fujavice by sa radšej vrátil domov aj s darčekom… Zároveň je tým, kto celý zvyšok cesty odnesie na pleciach aj Emu, keď ona v hlbokých závejoch zapadáva po kolená. Svojou odvahou a odhodlaním prekvapuje v knižke malá Ema: nebojí sa vyraziť do nečasu, presvedčená že sa im nič nestane spochybňuje živly a neverí, že by mohol byť chodník až taký klzký a fujavica až taká strašná… Macka povzbudzuje počas náročnej cesty závejmi. Keď mihotavé svetielka zavedú hrdinov k zajačikovmu domu, taktiež na nich čaká vo vnútri (nielen vianočné) prekvapenie. V útulnej, vyhriatej chalúpke sú najšťastnejší na svete, pretože našli a návštevou potešili Chlpáčika (a tiež zdolaním náročnej cesty prekonali samých seba). S prekvapením zisťujú, že zajačik doposiaľ nemal pod stromčekom jeden jediný darček. Ešte väčšie prekvapenie prichádza, keď zajačik otvorí balíček od nich a ten bol tiež prázdny. Okrem kúsku papiera s textom: „Milý zajačik Chlpáčik, tu je presne to, čo si si želal. S láskou Ježiško.“ Ema s Mackom ostali v pomykove, kým im Zajačik nevysvetlil, že sa do domčeka len nedávno nasťahoval, nepozná nikoho, tak porosil Ježiška o výnimočný dar: „O priateľa (možno aj dvoch), ktorý je čestný a verný, ktorý by prešiel cez nebezpečný chodník, zdolal by strašnú víchricu a prekonal by hlbočizné záveje, len aby mohol byť so mnou.“ Ema s Mackom boli veľmi prekvapení, že zajačikovým darčekom sú oni sami! Potom, čo spoločne so zajačikom strávili vianočný deň plný smiechu a dobrôt, usúdili že skutočný priateľ (možno aj dvaja) je naozaj najlepší a najkrajší dar na svete!

Nenadarmo je ilustrátorka Lucy Fleming uveden, spolu s autorom na titulnej strane knihy. Jej kúzelné kresbičky dej veľmi farbisto (a príjemne farebne) dotvárajú. Napríklad nad dvojstránkou o víchrici má čitateľ skoro pocit, že aj jeho odfúkne a musí si pridržať čiapku. Rovnako, v zajačikovom dome vás zahreje sálajúce teplo z kozuba po tom, čo ste s Emou a Mackom absolvovali tú náročnú cestu snehom…

Opis možností profesionálnej pedagogickej/terapeutickej práce:

Formy práce s referovaným literárnym dielom sa ponúkajú ako individuálna, tak skupinová. Individuálnu by som navrhla v domácom prostredí, zatiaľ čo skupinová sa môže uplatniť v materských školách, či nižších ročníkoch ZŠ. (Tam či už v rámci vyučovania, alebo počas riadených poobedňajších aktivít v školskom klube.)
Práca s príbehom a vysvetlenie / zdôraznenie jeho hlavného posolstva – hodnoty priateľstva – má napomôcť zvyšovaniu emocionálnej vyspelosti, na čo sa zameriava vývinová biblioterapia. V nej je u detí vhodné podporovať rast emocionálneho sebauvedomovania (emočná inteligencia), tiež rozvíjanie empatie.
Príbeh napomáha pri uvedomovaní si hodnoty priateľstva. Rodič – pedagóg – terapeut sa môže v rozhovore s deťmi zamerať na podporu vzťahov, na problematiku priateľstva. Navrhujem vyzvať deti, aby charakterizovali: Čím sa vyznačuje priateľstvo? Čím ich priatelia potešili? Pýtala by som sa aj na konkrétne príklady zo života: Čo pre nich priatelia urobili? Ale tiež, aby porozmýšľali nad tým: Čo by mohli pre priateľov urobiť oni sami?
Hrdinovia literárneho príbehu museli prekonávať ťažkosti (živly) i samých seba (hlavne Macko), aby zvládli doručiť zajačikovi jeho darček. Tento motív príbehu je možné rozvinúť do problematiky prekonávania ťažkostí a prekonávania samého seba. Tým vlastne i do problematiky osobnostného napredovania. Toto všetko považujeme za prínosné aj pre vyvíjajúce sa dieťa. Uvedené možno formulovať do stimulov k diskusii: Či si vedia deti predstaviť obdarovať priateľa, podeliť sa s ním, pomôcť mu? A čo to znamená, keď pomáhajú, alebo obdarúvajú aj na úkor samých seba? Vedeli by k tomu uviesť príklady z vlastných skúseností v rodine, v škole? Vedeli by sa napr. na výlete vzdať posledného dúška vody vo svojej fľaši, keby bol priateľ smädný?

Popis skúseností z vlastnej práce s literárnym dielom:

Vianočný darček knižka Najkrajší dar na svete bola pre nás obľúbeným čítaním na dobrú noc. Okrem výborného obsahového a ilustračného spracovania diela, by som vyzdvihla aj grafické zalomenie. Preň je charakteristické, že niektoré slová v texte a nápisy na smerových tabuliach v obrázkoch, využívajú veľké písmená. Nepátrala som, či to bolo zo strany vydavateľa zámerné, ale našu predškoláčku to veľmi potešilo, pretože sa pri večernej rozprávke mohla zapájať do čítania. (Viacerí predškoláci, kým sa naučia čítať malé tlačené písmená v škole, vystačia si s čítaním – a písaním – veľkého tlačeného písma. A toto kniha reflektuje.)
Naše čítanie knižky sprevádzal rozhovor o najkrajšom darčeku z nej – o priateľstve. Ale napodiv, nebolo treba príliš veľa vysvetľovať, jazyk autora (prekladu) i forma príbehu boli natoľko jednoznačné, že posolstvo knihy bolo pre malú poslucháčku / čitateľku zrozumiteľné.

Popis skúseností z vlastnej práce s literárnym dielom:

Vianočný darček knižka Najkrajší dar na svete bola pre nás obľúbeným čítaním na dobrú noc. Okrem výborného obsahového a ilustračného spracovania diela, by som vyzdvihla aj grafické zalomenie. Preň je charakteristické, že niektoré slová v texte a nápisy na smerových tabuliach v obrázkoch, využívajú veľké písmená. Nepátrala som, či to bolo zo strany vydavateľa zámerné, ale našu predškoláčku to veľmi potešilo, pretože sa pri večernej rozprávke mohla zapájať do čítania. (Viacerí predškoláci, kým sa naučia čítať malé tlačené písmená v škole, vystačia si s čítaním – a písaním – veľkého tlačeného písma. A toto kniha reflektuje.)
Naše čítanie knižky sprevádzal rozhovor o najkrajšom darčeku z nej – o priateľstve. Ale napodiv, nebolo treba príliš veľa vysvetľovať, jazyk autora (prekladu) i forma príbehu boli natoľko jednoznačné, že posolstvo knihy bolo pre malú poslucháčku / čitateľku zrozumiteľné.

Použitá literatúra:

Sperring, M. – Fleming, L. 2020. Najkrajší dar na svete. 1. vyd. Bratislava: Ikar, 2020. Nestránkované (32), ISBN ISBN 978-80-551-7350-4


Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Kartu odporúčaného diela vytvorila:

Mgr. Iva Paštrnáková Dejová, PhD. et PhD., predtým vysokoškolská pedagogička(PdF UK a VŠVU), momentálne na rodičovskej dovolenke (Slovensko), 31. marca 2023

Možnosť konzultovať indikácie a kontraindikácie diela, špecifické postupy alebo skúsenosti, pred, počas a po použití diela s autorom odporúčania: áno, iffff@centrum.sk

Odporúčaný spôsob citácie:

Paštrnáková Dejová, Iva. 2023. Odborná referencia literárneho diela Mark Sperring – Lucy Fleming Najkrajší dar na svete. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023.  ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odborna-referencia-diela-najkrajsi-dar-na-svete/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Autor: Mark Sperring
Prekladateľ: Lucia Hlubeňová
Illustrátor: Lucy Fleming
Rok vydania: 2020
Poradie vydania: 1. vydanie
Vydavateľ: Ikar, a. s. – Stonožka, Bratislava, 2020
Celkový počet strán: 32 (nestránkované)
ISBN 978-80-551-7350-4