Odborná referencia diela Kurandera

Autor: Viera Diešková

 

Autor: Hernán Huarache Mamani
Z taliančiny do češtiny preložila: Lucie Chvojková
Rok vydania: 2012
Rok vydania: 2014

Popis

Terapeutické ciele: podpora prijatia a chápanie ženskej roly, lásky a získania partnera, schopností liečenia druhých ľudí
Odporúčaná veková skupina:   ženy 15-60

Forma práce: individuálna, skupinová

Stručný obsah diela:

Autor diela, vysokoškolsky vzdelaný Indián sa po tom, keď ho  z vážnej choroby nedokázali vyliečiť lekári,  obrátil na svojho otca, prírodného liečiteľa – kuranderu. Po uzdravní sa sám začal venovať magickému, liečiteľskému a náboženskému učeniu dávnych andských kuranderov. Svoje skúsenosti a poznanie vložil do príbehu hlavnej postavy  knihy, budúcej  učiteľky menom Kantu.

Túto dievčinu, zasiahnutú bleskom, postaví na nohy kurandero, aj keď mu pôvodne nedôverovala. Počas štúdia sa Kantu zamilováva do bieleho muža, ktorý ju očaril. Bola krásna, ale Indiánka a hoci o to veľmi stála, k svadbe s ním nedošlo. Opustil ju a Kantu to veľmi ťažko niesla. Obrátila sa na kurandera, aby jej pomohol. Ten zistil, že Kantu má v sebe skryté schopnosti, ktoré keby využívala, mohla by si získať milovaného muža späť.

Kantu bola odhodlaná urobiť čokoľvek, aby získala vyvoleného muža. Opustí svoju prácu učiteľky, rodinu, dom. Stane sa v horách žiačkou mimoriadneho „Ohnivého“ kurandera Condoriho, ktorý ju podrobí náročnému výcviku, neskôr aj žiačkou múdrej kurandery Mamy Maru. Táto ju vyškolí podľa pravidiel z dávnej minulosti,  keď panoval v Peru matriarchát. Podrobí ju prísnym  skúškam, aby sa stala tzv. Haďou ženou, zvládla svoje strachy, rozumela zvieratám, živlom, zemi, vode. Učí ju chápať lásku, sexualitu, rozumieť rozdielom medzi mužmi a ženami.

V tomto smere  pokračuje ďalej praktické učenie Kantu u Condoriho. Vypracuje sa pri ňom na mimoriadnu silnú ženu. Porozumie a osvojí si  bezpodmienečú lásku, získa schopnosť  priviesť muža, ktorého si zvolí k spiritualite, svetlu, láske a Matke prírode. Keď Kantu  ukončí svoj výcvik u Condoriho, hlboko si ho váži, aj on sa pred ňou skláňa.

Po návrate do Cuzca sa Kantu stretáva s mužom, kvôli ktorému absolvovala všetky ťažké a smrteľne nebezpečné skúšky. Je sebavedomá a pokojná. Prelietavý Juan si uvedomí jej zmenu, má o ňu záujem, no Kantu nechce s ním už len príležitostný, ale trvalý vzťah. Juan pochopí – po svojom zážitku rozšíreného vedomia, čo je láska a nechce sa jej vzdať, príjme jej podmienku. Nebudú  sa na seba viazať, ale ich vzťah sa stane  trvalý a nenahraditeľný pre oboch.

Nakoniec Kantu dostane od Condoriho  domček a postará sa ako kurandera  o jeho pacientov,  keď sa Condori utiahne do vrchov  za svojím  duchovným rozvojom. Juan miluje svoju prácu v baniach,  ale pritom stále dochádza domov, ku  Kantu.

Opis možností profesionálnej liečebno-pedagogickej/terapeutickej praxe:

 Pre mladšie klientky odporúčame po prečítaní prvých kapitol pracovať s témou lásky, zamilovanosti, sexuality, so vzťahom k mužom.  Vhodné  je venovať sa sklamaniu v láske, slabej komunikácii s mužmi, kvôli čomu si neraz mladé dievča/žena  nevie  o nich vytvoriť objektívny obraz a predísť sklamaniu.  Nedokáže zhodnotiť,  či ide vo vzťahu s mužom o lásku, alebo len sex.  (Otázny je vplyv domáceho prostredia, alebo tiež to,  či klientka má o svojom vzťahu možnosť hovoriť so skúsenejšími.) Je vhodné  ponechať klientku čítat si prvé kapitaly osamote, aj opakovane, neskôr sa s ňou rozprávať o tom, čo ju zaujalo. Dôležité je rozpoznať, aké má skúsenosti s láskou a aké sú jej očakávania. Prekonanie traumy z rozchodu býva bolestivé, treba nechať dievčaťu čas na smútenie. Telo sa vie z traumy liečiť trasením, tento proces je opísaný aj u Kantu (ak treba, môže pomôcť aj psychoterapeut). Dievčatá sa dá, v prípade, že sa trauma udiala počas štúdia na strednej alebo vysokej škole,  viesť k snahe o ukončenie štúdia, aby získali ekonomické zabezpečenie. Možno pritom uviesť ako to Kantu zvládla, čo bolo výhodné pre jej budúcnosť. (V prípade, že je klientka veriaca, samozrejme má možnosť obrátiť sa k Bohu v takejto situácii). Dôležité je, aby žena pochopila, akú má moc a že s trpezlivosťou sa dá dobyť svet (témy na rozhovor najmä u dievčat, ktoré boli doma podceňované).

V ďalších kapitolách a vo výcviku je dôležité sebapoznávanie, pochopenie svojej úlohy na zemi, budovanie sebadôvery pri zvládaní náročných situácií. Možno sa rozprávať o tom, čo sa dievčaťu podarilo doposiaľ zvládnuť, na čo by mohlo byť v živote hrdé. (Overiť si, či sa vie pochváliť).

Prvé kroky vo výcviku mohli byť pre Kantu menej náročné, napr. dokázala v prírode získať harmóniu. To, čo  Condori vysvetľuje Kantu o láske a úlohe ženy vo vzťahu k mužovi sa nedá reprodukovať, len pomaly čítať – preto je Kurandera ako kniha naozaj svojpomocná. Každá žena si v nej môže nájsť odpovede na  svoje najdôležitejšie životné otázky. Preto aj zrelá žena môže z nej pochopiť to, čo v mladosti nedokázala a nad čím sa vyplatí stále rozmýšľať, aby sa cítila viac šťastná. Ako  usudzuje v knihe  na s.  204 skúsená kurandera Mama Maru „skutočná žena s mužom nepotrebuje bojovať. Ide v ústrety budúcnosti s láskou, oddanosťou a prijatím. pokojný pohľad a hovorí láskyplne a s rešpektom. Jej srdce je plné nehy. Jej energia má jemné vibrácie, ktoré ju dvíhajú na vyššiu duchovnú úroveň.  Tak žena otvára mužovi dvere k večnosti. Skutočná žena je polobohyňa, dcéra Pachamamy, Veľkej vesmírnej matky, zdroja večného života.“

Viaceré cvičenia, ktoré sú v knihe uvedené, si môže čitateľka robiť v súkromí samostatne, ale dajú sa praktikovať aj  v skupine so školeným  terapeutom . Náročnejšie cvičenia sú v posledných kapitolách – aj preto sa zrejme ženy po prečítaní  knihy radi zúčastňujú na kurzoch, ktoré už roky poriada prekladateľka knihy Lucie Chaya (viď http://modernikurandera.cz/kurzy/moderni-kurandera-1/, cit. 2023-02-24).

V závere knihy, na s. 303-308 sa nachádza stručný popis Projektu Univerzity Života a Mieru, z ktorého Mamaniho prednášku do knihy pridali Ženy z Asociácie INCA. O tomto projekte  treba dnes vážne uvažovať a hovoriť.  Profesor Mamani, autor projektu a Kurandery má v Čechách viaceré žiačky. Ako prvý krok v tomto projekte už založil  Školu života a mieru pre deti z materských a základných škôl v peruánskej Arequipe. Najdôležitejšia v nej je výchova založená na láske,  hľadaní pravdy a rešpektu voči iným živým bytostiam, ktorá súvisí so zmenou myslenia. Andská kultúra sa zameriavala na rozvoj ľudskej spirituality. Dokázala riešiť všetky sociálne, politické, ekonomické a výchovné problémy.  Bez takejto výchovy je podľa Mamaniho ľudská rasa odsúdená na zmiznutie zo zemského povrchu.

Viac informácií o práci H. H. Mamaniho sa dá získať od  Kultúrnej asociácie Mamani INCA Itali, na adrese: mamani@tiscali.it, alebo www. mamani-inca.com.

Popis skúseností z vlastnej práce s literárnym dielom:

Podľa Kurandery som inšpirovala metódou rozhovoru  moje  bývalé  študentky  Pedagogickej fakulty Univerzity J. A. Komenského v Bratislave v tom, ako treba na sebe pracovať, aby sa dokázali stať skutočnými liečiteľmi a múdrymi poradcami žien pri riešení ich  osobných aj telesných problémov. Kniha sa ukázala užitočnou aj pri hľadaní východiska z nešťastnej lásky u dospievajúcich.

 

Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Kartu odporúčaného diela vytvorila:
PhDr.Viera Diešková, CSc., 24. januára 2023

Možnosť konzultovať indikácie a kontraindikácie diela, špecifické postupy alebo skúsenosti, pred, počas a po použití diela s autorom odporúčania: áno

Odporúčaný spôsob citácie:

Diešková, Viera, 2023. Odborná referencia a zdieľanie skúseností k literárnemu dielu autora Hernán Huarache Mamani Kurandera – Hledání podstaty ženské síly. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk Bratislava: PRO SKIP- Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023.  ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odborna-referencia-diela-kurandera/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Kurandera – Hledání podstaty ženské síly
Autor: Hernán Huarache Mamani
Z talianskeho vydania v r. 2001 preložila do češtiny Lucie Chvojková
Rok vydania: 2012
Vydanie: prvé
Vydavateľ: Motto, spol. s Albatros Media a.s., Praha
Počet strán: 309
ISBN 987-80-7246-576-7

V poslednych rokoch vyšlo niekoľko českých, aj slovenské vydanie knihy
/www.megaknihy.sk/, 2023