A mű szakmai referenciája Kurandera

Szerző: Diešková Viera

 

Szerző: Mamani Hernán Huarache
Kiadás éve: 2012
Kiadó: Motto, spol. s Albatros Media a.s., Praha

Leírás

Terápiás célok: a női szerep, a szerelem és a partnerkeresés elfogadásának és megértésének a segítése, más emberek gyógyítása
Javasolt korcsoport: nők 15-60
Munkamódszer: egyéni, csoportos

 

A mű rövid tartalma:
A mű szerzője, egy egyetemi végzettségű indián, miután egy súlyos betegségből az orvosok nem tudták kigyógyítani, az apjához fordult, aki természetgyógyász – kurandera volt. A gyógyulást követően maga is elkezdett foglalkozni a régi andoki kuranderák mágikus, gyógyító és vallási tanításával. A tapasztalatát és ismereteit beleszőtte a főhősről, a Kantu nevű leendő tanítónőről szóló történetbe.

Ezt a lányt, akibe belecsapott a villám, a kurandero állítja lábra, bár eredetileg végképp nem bízott benne. Tanulmányai idején Kantu beleszeret egy fehér férfiba, aki teljesen elbűvölte. Kantu gyönyörű volt, de indián, és bár nagyon szerette volna, esküvőre nem került sor. A férfi elhagyta őt, amit nagyon nehezen viselt. A kuranderához fordult, hogy segítsen neki. Az megállapította, hogy Kantu különös képességekkel rendelkezik, amelyeket ha használna, visszaszerezhetné a szeretett férfit.

Kantu bármit megtett volna, hogy megkapja a választott férfit. Elhagyja a tanítói munkáját, a családot és otthont. A hegyekben a különleges „Tüzes” kurandera, Condori tanítványa lesz, aki nagyon igényes képzésnek veti alá, később pedig Mama Maru, az okos kurandera is tanítja. Ez a régi tanítás szerint képzi őt, amikor Peruban még matriarchális rendszer uralkodott. Szigorú vizsgáknak veti alá, hogy ún. Kígyónő legyen belőle, képes legyen uralkodni a félelmein, megértse az állatokat, az elemeket – a földet és a vizet. Megtanítja őt megérteni a szerelmet, a szexualitást, értse a férfiak és nők közötti különbségeket.

Ebben az irányban folyik tovább Kantu gyakorlati képzése Condorinál. Mellette egy rendkívül erős nővé válik. Megérti és elsajátítja a feltétel nélküli szerelmet, képességet szerez arra, hogy a kiválasztott férfit odavonzza a spiritualitáshoz, a fényhez, a szerelemhez és a Természetanyához. Amikor Kantu befejezi a tanulást Condorinál, mély tisztelettel van iránta, és az is mélyen fejet hajt a lány előtt.

Amikor visszatér Cuzcába, találkozik azzal a férfival, aki kedvéért az összes nehéz és életveszélyes vizsgának alávetette magát. Öntudatos és nyugodt. Az állhatatlan Juan észreveszi a változást, érdeklődik iránta, de Kantu már nem vágyik alkalmi kapcsolatra, ő egy állandó partnert szeretne. Juan megérti – a kitágult tudat élményét követően megérti, mi a szerelem és elfogadja a lány feltételeit. Nem kötik össze az életüket, de a kapcsolatuk tartóssá és mindkettőjük számára pótolhatatlanná válik.

Végül Kantu kap Condoritól egy házikót és kuranderaként gondoskodik Condori betegeiről, amikor az a hegyekbe vonul, hogy lelkileg nőjön. Juan imádja a munkáját a bányában, de közben rendszeresen hazajár, Kantuhoz.

 

A professzionális pedagógiai/terápiás munka lehetőségének leírása:
A fiatalabb klienseknek azt javasoljuk, hogy a könyv első fejezeteinek az elolvasását követően gondolkodjanak el a szerelem, szexualitás, nő és férfi/vel folytatott/viszonya felett. Foglalkozni kell a szerelmi csalódással, a férfiakkal folytatott gyér kommunikációval, ami miatt a lány/nő nem tud róluk valós képet kialakítani és megelőzni a csalódást. Nem tudja megállapítani, hogy a kapcsolat a szerelemről, vagy csak a szexről szól-e. (Kérdéses az otthoni környezet hatása, meg az is, hogy a kliensnek van-e lehetősége valaki tapasztaltabbal beszélgetni.) Engedni kell, hogy a kliens a könyv első fejezeteit egyedül olvassa, akár ismételten is, majd beszélgessünk vele arról, hogy mi keltette fel az érdeklődését. Fontos feltárni, hogy milyen szerelmi tapasztalatokkal rendelkezik és milyenek az elvárásai. A szakítás okozta trauma fájdalmas, időt kell adni a lánynak a szomorúságra. A test a traumától reszketéssel szabadul meg, ez a folyamat megjelenik Kantunál is (ha szükséges, segíthet pszichoterapeuta is). Amennyiben a traumára a középiskolai vagy egyetemi tanulmányai során került sor, a lányok rávezethetők a tanulmányok befejezése felé, hogy pénzügyi biztonságot szerezzenek. Megemlíthető, hogy Kantunak ez sikerült, ami nagy hatással volt a jövőjére. (Amennyiben a nő hívő, akkor ilyen helyzetben fordulhat Istenhez is). A fontos az, hogy a nő felfedezze a saját erejét, és hogy türelemmel legyőzheti az egész világot (témák olyan lányok számára, akiket otthon elnyomtak).

A további fejezetekben és a képzésben fontos az önmegismerés, fontos felismerni a szerepünket a világban, az önbizalom építése nehéz helyzetek kezelésében. Lehet beszélgetni arról, hogy a lánynak eddig mit sikerült elérnie, mire lehet az életében büszke (Utánajárni, hogy képes-e eldicsekedni).

A képzés első lépései Kantu számára könnyűk lehettek, pl. megtalálta a természetben a harmóniát. Azt, amit Condori mond Kantunak a szerelemről és a nő szerepéről egy kapcsolatban, nem lehet reprodukálni, csak lassan olvasni – a Kurandera ezért egy valódi segédkönyv. Minden nő választ talál benne az élet legjelentősebb kérdéseire. Ezért egy érett nő is megérti általa, hogy fiatal korában mit rontott el és amin ma is érdemes elgondolkodni, hogy boldogabbnak érezze magát. Amint azt a könyv 204. oldalán a bölcs kurandera, Mama Maru elmondja: „Egy igazi nő a férfival nem akar harcolni. Szembenéz a szerelemmel, odaadással és elfogadással teli jövővel. Tekintete nyugodt, szeretetteljesen és tisztelettel beszél. A szíve tele van gyöngédséggel. Az energiája enyhén vibrál, ami őt a legmagasabb lelki szintre emeli. Így nyitja meg a nő a férfi előtt az örökkévalóságba vezető ajtót. Az igazi nő egy félisten, Pachamamának, a világmindenség anyjának, az örök élet forrásának a lánya.

A könyvben szereplő számos gyakorlatot elvégezhet az olvasó önállóan az otthonában, de elvégezhetők csoportosan is a terapeuta vezetése mellett. Az igényesebb gyakorlatok az utolsó fejezetekben találhatók – nyilván ezért jelentkeznek a nők a könyv elolvasása után a fordító Lucie Chaya által vezetett tanfolyamokra (lás http://modernikurandera.cz/kurzy/moderni-kurandera-1/, id. 2023-02-24).

A könyv végén, a 303-308. oldalon szerepel az Élet és Béke Egyetem projektleírása, amelyből Mamani előadását a Nők az INCA Asszociációból csatolták. Ezzel a projekttel ma komolyan számolni kell. Mamani professzornak, a projekt és a Kurandera szerzőjének ma számos tanítványa van Csehországban. Első lépésként a projekten belül a perui Arequipeben óvodás és általános iskolai korú gyerekek számára megalapította az Élet és Béke Iskoláját. Legfontosabb részét a szeretetre, az igazság keresésére és a más lények tiszteletére épülő nevelés képezi, ami összefügg a gondolkodás megváltoztatásával. Az andoki kultúra az emberi spiritualitásra fókuszált. Meg tudta oldani az összes szociális, politikai, gazdasági és nevelési kérdést. Az ilyen nevelés nélkül Mamani szerint az emberi faj arra ítéltetett, hogy eltűnjék a föld színéről.

 

H. H. Mamani munkásságáról további információkat a Mamani INCA Kulturális Asszociáció nyújt, a mamani@tiscali.it, vagy www.mamani-inca.com honlapok valamelyikén.

 

A művel végzett saját munkából szerzett tapasztalatok:

A Kurandera alapján a beszélgetés módszerével inspiráltam a Pozsonyi Comenius Egyetem Pedagógiai karán oktatott hallgatóimat abban, hogy hogyan kell önmagunkon dolgozni ahhoz, hogy igazi gyógyítókká és a nők bölcs tanácsadójává váljanak. A könyv hasznosnak bizonyult a boldogtalan szerelemből kivezető út keresésében is, amikor serdülő lányokkal dolgoztam.


Az ajánlott mű lapját elkészítette:

PhDr. Viera Diešková, CSc., 2023 Február 24.
Az  esettanulmány mint jó gyarkorlat;  szlovákról angolra fordította: PaedDr. Kolevová Adriena, PhD., Munkahely: Šahy (Szlovákia)

 

Nyelvi korrekció nélkül készült!

 

Az idézés javasolt formája:

Diešková, Viera. 2023. Hernán Huarache Mamani Kurandera – A női erő lényegének keresése mű szakmai referenciája és az azzal végzett munka tapasztalatai átadása. In Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov.ISBN 978-80-974667-0-1 Elérhető: https://www.biblioterapia.sk/hu/publikacia/a-mu-szakmai-referenciaja-kurandera/

 

A cikk az Európai Unió Erasmus+, 2-es pályázati kategória – Szervezetek és intézmények közötti együttműködés, KA210 – Kis léptékű partnerségek a felnőtt tanulási szektorban programja támogatásával jött létre. A projekt megnevezése „Biblioterápiás on-line segédeszköz prototípusa”, projekt száma: 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. A szerző nézeteit képviseli és az Európai Komisszió nem tartozik felelősséggel a benne található információk bármilyen használatáért.

 

További információk

Bibliográfiai adatok

Kurandera – A női erő lényegének keresése
Szerző: Hernán Huarache Mamani
A 2001-es olasz kiadást csehre fordította Lucie Chvojková
Kiadás éve: 2012
Kiadás sorszáma: 1. kiadás
Kiadó: Motto, spol. s Albatros Media a.s., Praha
Teljes oldalszám: 309
ISBN 987-80-7246-576-7
Irodalmi műfaj: regény/segédkönyv

Az utóbbi években készült néhány cseh és egy szlovák kiadás
/www.megaknihy.sk/, 2023