Odborná referencia diela Dievča, ktoré chcelo zachrániť knihy

Autor: Barbora Čaputová

 

Autor: Klaus Hagerup

Do slovenčiny preložila: Eva Lavríková

Ilustrátor: Lisa Aisato

Rok vydania: 2022

 

Popis

Výchovné/terapeutické ciele: pre deti, ktoré sa boja vyrásť, pre dospelých, ktorý sa boja zostarnúť, pre ľudí, ktorí potrebujú zvedomenie vlastného tvorivého prameňa, pri neschopnosti pohnúť sa vpred
Odporúčaná veková skupina: od 7 rokov (v zjednodušenej forme aj skôr)
Forma práce: individuálna, skupinová

Stručný obsah diela:
Anna je desaťročné dievča, ktoré sa veľmi bojí starnutia. Na dospelosť sa neteší, a preto nemá rada ani svoje narodeniny. Avšak veľmi rada číta. Má obľúbenú knižnicu aj pani knihovníčku. Jedného dňa zistí, že existuje veľmi veľa kníh, ktoré nikto nečíta. A tie musia byť, bohužiaľ, úplne zničené. Anna preto vymyslí plán, ako tieto knihy zachrániť. Všetky si ich požičia a postupne prečíta. Príbehy v týchto knihách tak budú žiť ďalej a knihy nebudú musieť byť zničené. Jedného dňa sa jej dostane do ruky veľmi zaujímavá kniha „Čarovný les“. Je o chlapcovi, ktorý má rovnaký problém so starnutím ako Anna. Príbeh je veľmi pútavý a Anna sa nevie dočkať jeho vyvrcholenia. Ostáva už len jedna stránka. Keď ju Anna otočí, zistí, že je nepopísaná, úplne čistá.

Popis možností odbornej pedagogickej/terapeutickej práce:
Tento veľmi pôsobivý príbeh, dekorovaný krásnymi ilustráciami od Lisy Aisato, citlivo podáva tému starnutia a staroby. Myšlienka pominuteľnosti sa svojím spôsobom dotýka každého človeka, ale môže byť mimoriadne pôsobivá aj pre deti, ktoré majú obavy z dospelosti a najradšej by ostali deťmi navždy. Kniha zaujímavo vykresľuje hĺbku konca. S ideami konca života a zániku sa v rôznych formách stretávajú všetky hlavné postavy príbehu, avšak autor sa s nimi vyrovnáva kontrastne, keď čarovným spôsobom do príbehu vnáša myšlienku presahu a mágie sveta, čo na čitateľa môže pôsobiť liečivo a upokojujúco. Anna svojím konaním prinavracia nádej, že koniec sa môže transformovať do inej formy života. Pocit úľavy prichádza aj s príbehom „Čarovného lesa“, keď zistíme, že zosnulá babička navždy ostáva súčasťou tohto sveta v inej forme. Ale skutočná nádej príbehom prekvitá až s túžbou objaviť, alebo možno aj popísať, poslednú stránku knihy. Túžba zistiť, ako príbeh pokračuje, vedie Annu k hľadaniu. A toto hľadanie, dotyk s vlastnou vnútornou zvedavosťou, v nej oživí porozumenie. Anna pochopila, že život je tvorivý proces, ktorý je plný zázračných možností a my nie sme v tomto tvorivom procese úplne bezmocní. Našou silou je ľudská schopnosť kreatívneho tvorenia vlastného príbehu. V skutočnosti dievča, ktoré chcelo zachrániť knihy, zachraňuje samú seba tým, že si vie predstaviť všetky tie ohromné možnosti, ktoré majú korene v prítomnosti a presahujú do budúcnosti.

S knihou sa dá krásne pracovať, či už s deťmi, alebo i s mladými dospelými, pretože ponúka mnoho terapeutických možností. Môžeme si s deťmi nekonečné možnosti pokračovaní príbehov maľovať, môžeme ich s nimi vytvárať aj inými spôsobmi, ale dôležité je pritom zdôrazňovať vnútorné zdroje dieťaťa, jeho prednosti, jeho schopnosti a jemne ho navádzať k tomu, aby ich samo objavovalo.

Popis skúseností z jeho vlastnej práce s týmto dielom:
Samotná kniha ponúka dobré návody, ako s ňou pracovať. Ja osobne som mala možnosť tému strachu z budúcnosti rozoberať s mladým dievčaťom, ktoré má objektívne veľmi ťažký život. Postupne sme prechádzali rôznymi príbehmi, ktoré pojednávajú o možnostiach, ako nachádzať svoje vnútorné zdroje, ktoré by jej mohli pomôcť aktivovať aspoň istú spokojnosť, ak nie i radosť zo života. Rovnako sme sa sústredili aj na to, ako obrovskú vnútornú silu a vôľu dievčaťa presmerovať k tomu, aby vnímala aj vlastné pozitívne možnosti v prítomnosti, či v krátkodobej budúcnosti. Kniha nás obe inšpirovala k tomu, aby opakovane písala vlastný príbeh, ktorého pokračovania sú stále pozitívnejšie, ale sa aj stále viac dotýkajú skutočnosti. Dievčaťu samozrejme k zmene pomohlo mnoho paralelných udalostí, nielen čítanie a rozprávanie sa o príbehoch. Ako nesmierne dôležité však vnímam jej posun z pasívnej rezignácie k stavu pokojného prijatia a chuti dopomôcť si k zmenám, ktoré jej môžu pomôcť žiť svoj život zmysluplne. A to sa pri našej spoločnej práci s príbehmi krásne zviditeľňuje a zvedomuje.

 

Kartu odporúčaného diela podľa uvedeného literárneho zdroja vytvorila:
Čaputová, Barbora, Pracovisko: Spojená škola Bratislava
Dátum poslednej aktualizácie: 30. máj 2023


Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Odporúčaný spôsob citácie:

Čaputová, Barbora. 2023. Odborná referencia literárneho diela Dievča, ktoré chcelo zachrániť knihy. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023.  ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odborna-referencia-diela-dievca-ktore-chcelo-zachranit-knihy/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Názov diela: Dievča, ktoré chcelo zachrániť knihy
Autor: Klaus Hagerup
Prekladateľ: Eva Lavríková
Ilustrátor: Lisa Aisato
Rok vydania: 2022
Poradie vydania: prvé
Vydavateľ: IKAR, a.s. – Stonožka, Bratislava
Celkový počet strán: –
ISBN: 978-80-551-8429-6