Odborná referencia diela Chlapec, krtko, líška a kôň

Autor: Iva Paštrnáková Dejová

 

Autor diela: Charlie Mackesy
Ilustrátor: Charlie Mackesy
Rok vydania: 2020
Jazyk: slovenský

Slovenská verzia https: https://www.pantarhei.sk/249329-chlapec-krtko-liska-a-kon-charlie-mackesy (vypredaná), https://www.artforum.sk/katalog/165364/chlapec-krtko-liska-a-kon-2 (E-kniha dostupná)
Česká verzia: https://www.martinus.sk/?uItem=879353 (dostupná)
Anglická verzia: https://www.martinus.sk/?uItem=643623 (dostupná)
Maďarská verzia: https://www.pantarhei.sk/280517-a-kisfiu-a-vakond-a-roka-es-a-lo-charlie-mackesy (dostupná), https://www.libri.hu/konyv/charlie_mackesy.a-kisfiu-a-vakond-a-roka-es-a-lo.html (dostupná)
Slovensky načítané citáty s obrázkami (16 min.): https://www.youtube.com/watch?v=oPFjbwNgjoE (neoficiálne)
Údaje o krátkometrážnom filme (34 min.): https://www.csfd.sk/film/1280643-chlapec-krtko-liska-a-kon/galeria/?page=2 (oficiálne)

Popis

Terapeutické problémy/ciele/prostriedky: ponúknuť motivačné životné zamyslenia: otázky a odpovede; poukázať na silu priateľstva; aj vo vlastných slabostiach nachádzať silu; povzbudenie; zbaviť sa strachu; sebaprijatie; nebáť sa plniť si sny
Odporúčaná veková skupina: dospelí, dospievajúci, staršie deti (autor uvádza pre čitateľov 8 či 80 rokov)
Sekundárna cieľová skupina: deti
Forma práce: individuálna, skupinová

Stručný obsah diela:

Dej knihy je celkom jednoduchý. Motívom je putovanie štyroch priateľov. Chlapec na svojej ceste (pred)jarnou krajinou – keď chvíľu sneží a vzápätí svieti slnko – postupne stretáva krtka, líšku a koňa. Ale nechajme autenticky prehovoriť autora (z úvodu): „Chlapec je osamelý, keď sa zrazu objaví krtko. Spolu pozorujú voľnú prírodu. … stretnú líšku … Chlapec má kopu otázok a krtko má večne chuť na koláče. Líška väčšinou mlčí a všetko ostražito sleduje … Kôň je najväčšie a zároveň najláskavejšie zviera, aké doteraz videli. Každý z nich je iný, presne ako my, a každý má svoje slabosti.“ Podľa autora má byť kniha povzbudením „aby ste žili odvážnejšie a boli milší k sebe aj k druhým. A aby ste sa nebáli požiadať o pomoc, keď ju potrebujete, lebo aj to chce odvahu.“ A v samotnom texte myšlienky rozvíja: „Ak požiadaš o pomoc, neznamená to, že sa vzdávaš … Znamená to, že sa odmietaš vzdať. … Občas je odvážne a veľkolepé už len to, že vstaneš a ideš ďalej. … Keď sa priženú tmavé mračná, pokračuj v ceste. … Táto búrka prehrmí. … Máme pred sebou dlhú cestu. … Áno, ale pozri sa, koľko sme už prešli. … Občas mám pocit, že som sa stratil. … Aj ja, ale my ťa ľúbime a láska ťa privedie domov. Myslím, že všetci sa len snažia dostať domov. … Domov nie je vždy miesto, však? … Nie je to čudné? Vidíme iba svoj zovňajšok, ale takmer všetko sa odohráva vo vnútri.“

Knižku prečítate na jeden dych pri čaji (a krtkovom obľúbenom koláči). Mnohí si knižku zamilovali a zaradili ju ku klenotom svojej knižnice. Právom si získala označenie novodobý Malý princ. Pre mňa osobne je až ďalšia v poradí (Saint-Exupéry bol vypísanejší a krtkovho koláča je na mňa až príliš.) Pre niektoré motívy literárnej fikcie ľahko dohľadáme predobrazy. Napr. krtko narazí na líšku a tá by ho zožrala, keby nebola priviazaná. Maličký krtko ju vyslobodí, keď prehryzie drôt (podobne, ako v Ezopových bájkach maličká myška prehrýzla sieť ulovenému levovi a pomohla tak silnejšiemu). Druhú inšpiráciu som si uvedomila až po vzhliadnutí animácie časti Mackesyho knihy. Chlapec a krtko v zasneženej krajine zanechávajú dva páry stôp. Keď sa maličký krtko už nevládze brodiť, chlapec ho vezme na ruky a tak ho nesie ďalej… Podobný bol akýsi príbeh: dva páry stôp vedľa seba sa zmenili po dlhej ceste pieskom už len na jeden – Bože, prečo si ma opustil, keď to bolo najťažšie? Nie, neopustil som Ťa, vtedy som Ťa niesol… Toto moje „odhalenie“ nič neuberá na kráse Mackesyho príbehu. A práve rovnako to funguje aj u neho: silnejší pomáha slabšiemu. Aj o tom je sila priateľstva. Líška zas zachránila krtka, keď spadol do rozvodneného potoka.

Možno vás prekvapí, že tak silné literárne dielko je autorským projektom výtvarníka. Sám si kládol otázku: „Kto som, aby som písal?“ A jedných dychom dodal: „Roztiahnite krídla a leťte za svojimi snami – táto kniha je jeden z mojich.“ Výtvarná výprava publikácie je vynikajúca, skoro ako bibliofília. Najviac sú zastúpené svižné čiernobiele tušové perovky majstrovsky vykreslenej ruky so zobrazením chlapca, zvierat a koňa, ktorý sa na konci príbehu zmení na Pegasa. Perovky rytmicky striedajú kolorované kresby – „ostrovy, na ktorých sa dá utiahnuť v mori slov.“ A potom sú v knižke strieborno-sivé grafiky (na štvorcových formátoch).* Mackesy je vskutku univerzálny výtvarník, pracujúci i v médiu sochy. A neváhal využiť vlastné sochárske kompozičné riešenie napr. aj pri ilustrácii konskej hlavy, skláňajúcej sa nad chlapcom… Miestami uvažujete, či obrázky sprevádzajú text, alebo text obrázky.

* Grafiky mi pripomenuli tvorbu Bohuslava Reyneka, českého básnika, maliara, grafika a prekladateľa. Jeho dielo – básnické i výtvarné – dávam tiež do pozornosti.

Opis možností profesionálnej pedagogickej/terapeutickej práce:

I blogeri poetiku knihy obrazne prirovnávajú k „terapii na jedno posedenie“ (Martina s hlavou v knihách), či k „najkrajšej biblioterapii” roku 2020 (Martin Šuraba). Jednoznačne v knihe ide o metaforu života a situácií, s ktorými sa v živote stretávame. A o posolstvo láskavosti, na ktoré by sme sa mali v našich bytiach zamerať.

Individuálna práca:

Okrem prvotného prečítania knihy na jeden dych, sa ku nej môžete vrátiť v rozličných životných etapách a situáciách. Vtedy ju otvorte kdekoľvek a v nadčasových univerzálnych zamysleniach, smerujúcich k láskavosti a (seba)prijatiu, istotne nájdete pre vás aktuálne povzbudenie, alebo podnet na rozmýšľanie, či pohladenie pre dušu.

Skupinová práca:

Pri skupinovej práci navrhujem začať od motívu putovania. Koho na vašom putovaní stretávate? Stavia sa vám niečo do cesty? Ako to zvládnete? Kto vám pomôže? V druhej časti práce sa pozrite na charaktery postáv z knihy: Chlapec osamelý, neistý, zvedavý. Krtko drobný, zhovorčivý, verný, líška mlčanlivá, sprvu ohrozujúca, potom strážiaca, kôň láskavý so zázračnou vlastnosťou v závere. (Krídla ako symbol plnenia si snov.) Každá postava je iná. Klient má možnosť pri skupinovej práci sa na chvíľu s niektorou z nich stotožniť, podľa toho, v ktorej sa vidí. Ale môže ísť aj o zmes vlastností jednotlivých postáv. Tak, ako sa vo všetkých štyroch videl aj sám autor. Skupinová práca je doplnená o diskusiu, ku ktorej sa dajú písať i vlastné poznámky pre každého.

Popis skúseností z vlastnej práce s literárnym dielom:

Mackesyho knižku som doniesla ako darček mame, keď bývala v zariadení pre seniorov. Bola vtedy slabá a ležala, tak som si sadla k nej a celú knižku jej prečítala. Aj zamyslenia aj príbeh je to pekný a ona v mladosti mala veľmi rada kone, rekreačne jazdila. Tak snáď sa jej páčila. Strávili sme spolu niečo vyše hodinky. Neviem, či to vtedy vnímala i ona tak, ale pre mňa to bol náš spoločný výnimočne strávený čas. Po niekoľkej vlne Covidu 19, kedy som za ňou opakovane niekoľko mesiacov nemohla chodiť. Navyše konečne som bola bez detí, a konečne nielen na skok, že by som sa zas hneď za maličkými ponáhľala… Bolo to pre mňa trochu spomalenie a možnosť byť pri nej aspoň na dlhšiu chvíľu. No a do toho Mackesyho zamyslenia a poetické ilustrácie. Vtedy sme ani jedna netušili, že sú to jej posledné narodeniny.

Použitá literatúra:

Mackesy, Ch., 2020. Chlapec, krtko, líška a kôň. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 2020. Nestránkované (128), ISBN 978-80-222-1102-4.

https://www.charliemackesy.com/

https://drominickacita.sk/2020/06/08/chlapec-krtko-liska-a-kon-charlie-mackesy/

https://martinashlavouvknihach.blogspot.com/2020/05/terapia-na-jedno-posedenie-charlie.html

https://blog.sme.sk/suraba/kultura/charlie-mackesy-chlapec-krtko-liska-a-kon

 

Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Kartu odporúčaného diela vytvorila:
Mgr. Iva Paštrnáková Dejová, PhD. et PhD., predtým vysokoškolská pedagogička Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (Slovensko) – momentálne na rodičovskej dovolenke (Slovensko), 23. júna 2023

Možnosť konzultovať indikácie a kontraindikácie diela, špecifické postupy alebo skúsenosti, pred, počas a po použití diela s autorom odporúčania: áno prostredníctvom e-mailu iffff@centrum.sk

Odporúčaný spôsob citácie:

Paštrnáková Dejová, Iva. 2023. Odborná referencia literárneho diela Charlie Mackesy Chlapec, krtko, líška a kôň. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023.  ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odborna-referencia-diela-ako-stopy-v-snehu-moje-dni/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Literárne dielo Chlapec, krtko, líška a kôň
Autor: Charlie Mackesy
Prekladateľ: Lucia Halová
Ilustrátor: Charlie Mackesy
Rok vydania: 2020
Poradie vydania: 1. vydanie
Vydavateľ: Tatran, Bratislava, 2020
Celkový počet strán: 128 (nestránkované)
ISBN 978-80-222-1102-4
Literárny druh: próza
Podľa originálu: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, London : Ebury Press, 2019.

Slovenská verzia https: https://www.pantarhei.sk/249329-chlapec-krtko-liska-a-kon-charlie-mackesy (vypredaná)
https://www.artforum.sk/katalog/165364/chlapec-krtko-liska-a-kon-2 (E-kniha dostupná)
Česká verzia: https://www.martinus.sk/?uItem=879353 (dostupná)
Anglická verzia: https://www.martinus.sk/?uItem=643623 (dostupná)
Maďarská verzia: https://www.pantarhei.sk/280517-a-kisfiu-a-vakond-a-roka-es-a-lo-charlie-mackesy (dostupná)
https://www.libri.hu/konyv/charlie_mackesy.a-kisfiu-a-vakond-a-roka-es-a-lo.html (dostupná)
Slovensky načítané citáty s obrázkami (16 min.): https://www.youtube.com/watch?v=oPFjbwNgjoE (neoficiálne)
Údaje o krátkometrážnom filme (34 min.): https://www.csfd.sk/film/1280643-chlapec-krtko-liska-a-kon/galeria/?page=2 (oficiálne)