Odborná referencia diela Větrné mlýny/O štěstí

Autor: Iva Paštrnáková Dejová

 

Autor diela: Daniel Raus
Ilustrátor: Jaroslav Beliš
Rok vydania: 2018
Jazyk: slovenský

Popis

Terapeutické ciele: podpora pri uzdravovaní svojho vnútorného dieťaťa, sebaprijatie, spracovanie spomienok na detstvo a liečivé spomienky, podpora vzťahov
Odporúčaná veková skupina: 13+ , dospelí
Sekundárna cieľová skupina: dospelí
Forma práce: individuálna, skupinová

 Stručný obsah diela:

Větrné mlýny / O štěstí (str. 23):

Před mnoha lety
jsme si chodili kupovat štěstí
za korunu
do hračkářství na rohu náměstí.
Byl to malý sáček
z něhož se posléze vysypala:
někdy barevná sklíčka
někdy korálky
někdy jen hliněné kuličky.
Při velikém štěstí dokonce prsten
nebo srdce na řetízku.
A představte si, já vždycky
prožíval veliké zklamání.
Říkal jsem si: co se dá dělat
a šetřil desetníky na další.
Dneska se ve mně pokaždé
něco pohne, když
si vzpomenu
na skleněné střípky
a hliněné kuličky.

Poézia Daniela Rausa (nar. 1957) vás môže zasiahnuť už i preto, že knihu Větrné mlýny venoval „každému, kdo zjistí, že se v ní píše také o něm.“ Nie je to fráza. Možno ste si tiež všimli životný paradox, podľa ktorého sú najväčšie vlastne úplne malé veci a najvzácnejšie poklady bývajú celkom zdarma – uvádzam anotáciu zo zadnej dosky knihy. Zo sklenených črepiniek spomienok na zážitky z autorovho detstva v kruhu jeho originálnych strýkov a tiet je vyskladaná vlastne celá knižka. Väčšina básní vznikla ešte začiatkom 80. rokov, za totality, keď počas povinnej vojenskej služby Raus často utekal z posádky v poliach na juhu Slovenska a tak sa stal „kontrast svobody a kasárenské obehnanosti inspirací k různým úvahám a vzpomínkám“.

Opis možností profesionálnej pedagogickej/terapeutickej práce:

„Šťastie za korunu“ starým generáciám na dedinách predávali kedysi i putujúci drotári a podomoví obchodníci. Pôvod to malo snáď v púťových a jarmočných atrakciách, kde vám mohol dokonca vycvičený papagáj vylosovať prstienok,* či lístoček s veštbou do budúcnosti… V slovenskom prostredí, a o niečo mladší, poznáme takéto prekvapenie – malý darček neznámeho obsahu skôr pod názvom „mačka vo vreci“. Pointa sa nemení. Jednalo sa o malé, milé, lacné prekvapenie, drobnosť pre deti. (Na hony vzdialené od dnešných nekonečných zberateľských sérií či čokoládových vajec z obchodných reťazcov počnúc a predražených zberateľských produktov a kariet z hračkárstiev a fanklubov končiac.)

K Rausovej básni O štěstí, pri samotnej pedagogickej a terapeutickej práci navrhujem (či už individuálne, alebo skupinovo):

  • Zamerať sa najprv na naše vlastné „mačky vo vreci“ z detstva (kľudne úplne konkrétne spomienky: prstienky, korálky a pod.)** Čo v nás tieto spomienky vyvolávajú? Zažili sme i sklamanie nad takým darčekom, rovnako ako autor básne Raus? A celkovo: čo vyvolávajú naše spomienky na detstvo teraz? Nostalgiu? Iné pocity? Aké?

Cez tieto otázky sa dostaneme i k práci na uzdravovaní svojho vnútorného dieťaťa. Lebo ono nemusí byť len „zranené“, aj človek vyrastajúci v relatívne bezproblémovej rodine, môže mať problémy napr. so sebaprijatím. (Takých ľudí je dokonca mnoho!) Naše opustené a zanedbané vnútorné dieťa volá o pomoc – uvádza autor Ladislav Dvořák z použitej literatúry (s. 29). Pripadáme si vnútorne vyprahnutí a boľaví. Nevieme si rady so svojím strachom, neistotou, smútkom a nespokojnosťou, a sme lační po príjemných pocitoch. Neuvedomujeme si, že pocity, ktoré prežívame, sú pocity vnútorného dieťaťa, ktoré túži po láske a prijatí (s. 29). A pritom riešenie je pomerne jednoduché – venovať vnútornému dieťaťu: pozornosť, prijatie a vyplnenie jeho túžob a potrieb, spresňuje Dvořák (s. 19, 22). Totižto podmienené prijatie sme sa naučili od rodičov a sami to učíme svoje deti a celý život nám to spôsobuje problémy (s. 20).

  • Zamerať sa na to: Čo by nás dnes potešilo v takom malom darčeku neznámeho obsahu? (Predpokladám, že každý má rád prekvapenia…) Čo by sme tam chceli nájsť? Od koho by sme takúto drobnosť chceli dostať?
  • A na záver sa zamerať: Koho by sme chceli takou drobnosťou potešiť a obdarovať my? Čo by ste mu tam vložili? (Účastníci v skupine môžu hovoriť aj o celkom konkrétnych drobnostiach s osobným významom. Pokreslené kamienky od detí a pod. Nemusí to byť všeobecné.) Ak to považujete u vašich klientov za vhodné, úplne nakoniec môžete zaradiť i otázku, čo by pripravili do drobného darčeka niekomu, s kým sa už nemôžu stretnúť naživo…
  • A vôbec: Čo pre nás samotných znamená šťastie? Tak, ako navrhuje Dvořák (s. 26): Skús si vybaviť v pamäti aspoň tri situácie, pri ktorých si sa cítil/a skutočne šťastný/á.

*Viem to, keď som bola malá, mama mi na dobrú noc spievavala poľskú pesničku Złoty pierścionek, ktorá končila: „Za ten detský medený prstienok by som dala 100 iných.“ Čo by som dnes dala za tú pesničku od mamy večer pred spaním…

**V detstve som bývala asi 200 metrov od hračkárstva. Z obsahu „mačky vo vreci“ som nebola nikdy sklamaná, či už bola za 1 Kčs, alebo za 5. Prstienky sa postrácali, korálkové zvieratko na drôtikoch mám dodnes. Oproti Rausovi som bola výhode: na „mačky vo vreci“ som si nemusela šetriť. Občas mi ich kúpil starý otec. V duchu ma pohladilo, keď som pri chystaní tohto textu v staršom vydaní Větrných mlýnov našla poznámku starého otca. Aspoň viem, že si moju obľúbenú knihu čítal. (Krátko predtým, než odišiel.)

Popis skúseností z vlastnej práce s literárnym dielom:

Dá sa povedať, že Rausove nerýmované básničky ma z poézie v živote zasiahli najviac (zatiaľ). Stalo sa tak navyše v správnom čase pubertálneho formovania osobnosti… Skutočne sa v knižke písalo tiež o mne… Natoľko sa mi páčila, že som z nej vykúpila snáď desiatku exemplárov a roky ich rozdávala ľuďom, na ktorých mi naozaj záležalo. Stálo ma to síce vtedy pár korún, ale chcela som ich ňou potešiť. Knižka stála – z dnešného pohľadu – smiešne 1 euro. A tak som, sama netušiac, vlastne rozdávala svojim priateľom a blízkym „šťastie za korunu“, teda vlastne „šťastie za 1 euro“, hoci nebolo zabalené v krabičke, ani vo vrecúšku, ale ako obyčajná malá knižočka v papieri… Keď som sa chystala na napísanie referencie tohto literárneho diela, veľmi som sa potešila, že Rausove Větrné mlýny vyšli v novom vydaní, ktoré je dodnes dostupné v podobe knihy aj s CD. A mám sa ešte na čo tešiť: oproti pôvodnému brožovanému vydaniu, je súčasná kniha v pevných doskách rozsiahlejšia o polovicu básní z autentického obdobia ich vzniku. Možno potešia i vás, tak sa prípadne začítajte…

Použitá literatúra:
Raus, D. 2018. Větrné mlýny. 2. vyd. Bratislava: Porta libri družstvo, 2018. 185 s. ISBN: 978-80-8156-128-3 (Kniha a CD.)
Raus, D. 1992. Větrné mlýny. 1. vyd. Bratislava: D3, edice Kontext, 1992. Nestránkované, bez ISBN
Dvořák, L. 2004. Obejměte své vnitřní dítě. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 192 s. ISBN: 80-7178-880-5.
Rena Rolska: „Złoty pierścionek”, hudba: Jerzy Wasowski, text: Roman Sadowski: https://www.youtube.com/watch?v=mrG7E_XVIMk (citované 28. 2. 2023)

 

Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Kartu odporúčaného diela vytvorila:
Mgr. Iva Paštrnáková Dejová, PhD. et PhD., predtým vysokoškolská pedagogička Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (Slovensko) – momentálne na rodičovskej dovolenke (Slovensko), 28. februára 2023

Možnosť konzultovať indikácie a kontraindikácie diela, špecifické postupy alebo skúsenosti, pred, počas a po použití diela s autorom odporúčania: áno prostredníctvom e-mailu iffff@centrum.sk

Odporúčaný spôsob citácie:

Paštrnáková Dejová, Iva. 2023. Odborná referencia literárneho diela Daniel Raus Větrné mlýny/O štěstí. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/vetrnemlyny-ostesti/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Literárne dielo Větrné mlýny / O štěstí
Autor: Daniel Raus (originál v češtine)
Prekladateľ: –
Illustrátor: Jaroslav Beliš
Rok vydania: 2018
Poradie vydania: (2. rozšírené vydanie), v tiráži uvedené ako 1. vydanie v Porta libri. (Pôvodné 1. vydanie vyšlo v roku 1992, vydalo D3, edice Kontext, Bratislava.)
Vydavateľ: Porta libri družstvo, Bratislava, 2018
Celkový počet strán: 185
ISBN 978-80-8156-128-3

Česká verzia https://www.artforum.sk/katalog/117662/vetrne-mlyny-cd
Anglická verzia –
Maďarská verzia –