Odporúčaný postup k dielu Život je ako vietor

Autor: Anna Kürthy

Autor diela: Shona Innes
Ilustrátor: Agócs Írisz
Rok vydania: 2014
Jazyk: anglický
Slovenská verzia
Anglická verzia dostupná na: https://www.youtube.com/watch?v=69apr92cgl0

Popis

Terapeutické ciele: spracovanie smútku
Odporúčaná veková skupina: 2-7 rokov
Sekundárna cieľová skupina: staršie deti
Forma práce: individuálna

 

Stručný obsah diela:

Ukážka:
„Život je tak trochu ako vietor. Keď vietor ustane, draky prestanú lietať, chumáčiky sa prestanú vznášať a stromy sa prestanú trepotať. Ale kam odchádza vietor? A kam ide život, keď opúšťa telo…”

Príbeh Život je ako vietor bol napísaný klinickou psychologičkou. Jej zámerom bolo povzbudiť deti a mladých ľudí, aby zdieľali a diskutovali ťažké témy s rodinou, priateľmi ale aj sami so sebou. Kniha predstavuje smrť ako vietor.

Ukazuje pocity, ktoré máme, ak niekto koho sme milovali, odíde; ukazuje ako to môžeme zvládnuť, a ako si ho môžeme zapamätať a akými rôznymi spôsobmi môžu ludia premýšľať o smrti.

 

Opis možností profesionálnej pedagogickej/terapeutickej práce:

Táto kniha môže dieťaťu pomôcť rozprávať o tejto ťažkej téme, rozprávať o smrti. Po prečítaní knihy to môže napomôcť naštartovať konverzáciu o smrti a živote a dieťa môže zdieľať svoje pocity a myšlienky s tým súvisiace. Aj rodičia a učitelia môžu tiež vyrozprávať svoje názory a diskutovať ich. Je to bod, od ktorého možno naštartovať rozhovory.

S touto knihou si deti môžu ujasniť svoje pocity, vyriešiť svoje neistoty a pomocou toho dospieť k svojim vlastným záverom.

 

Nápomocné otázky po prečítaní:

  1. Ako sa práve teraz cítiš?
  2. Ktorú časť knihy si si najviac zapamätal/zapamätala a prečo?
  3. Ktorá časť sa ti počúvala najpríjemnejšie/najnepríjemnejšie a prečo?

Doplnkové metódy:

  1. Nechajte dieťa, aby nakreslilo čokoľvek čo chce. Pomôžte mu vyjadriť jeho pocity.
  2. Nechajte dieťa, aby ukázalo a vyrozprávalo svoje ťažké pocity. Povedzte mu, že je úplne v poriadku sa cítiť neisto, vystrašený, smutný a nahnevaný.
  3. Porozprávajte sa o ich podporných ľuďoch, veciach a zdrojoch. Kto pomôže/môže pomôcť, keď je nejaký problém? Čo ťa rozosmeje, keď si smutný. Čo alebo kto to je, kto ťa dokáže upokojiť?

 

Popis skúsenosti z vlastnej práce s literárnym dielom:

Okrem iného som knihu použila pri chlapcovi z prvého stupňa základnej školy, ktorému zomrela stará mama. A aj keď na začiatku nášho stretnutia bolo pre neho veľmi ťažké vyjadriť jeho pocity, po prečítaní knihy bol schopný rozprávať. Povedal mi, že si uchováva staré fotografie jeho babičky, vyťahuje si jej šaty zo skrine a po večeroch sa za ňu modlí. Tiež išiel so starým otcom na cintorín, aby sa postarali o jej hrob. Keď sme ukončili rozhovor, nakreslil hrob s kvetmi a povedal mi, že ho upokojilo, keď mohol o svojej starej mame rozprávať.

 

Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Kartu odporúčaného diela vytvorili:
Kürthy Anna, Základná škola Zichyho Miklósa v Zsámbéku (Maďarsko); 16. decembra 2022
Odporúčanie z angličtiny do slovenčiny preložila: Kvetoslava Kotrbová, Katedra liečebnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 21. decembra 2022

Možnosť konzultovať indikácie a kontraindikácie diela, špecifické postupy alebo skúsenosti, pred, počas a po použití diela s autorom odporúčania: neuvedené

 

Odporúčaný spôsob citácie:

Kürthy Anna. 2022. Odporúčaný odborný postup k literárnemu dielu Shony Innes Život je ako vietor. (Do slovenčiny preložila Kvetoslava Kotrbová, 2022) In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odporucany-postup-k-dielu-zivot-je-ako-vietor/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Život je ako vietor
Autor: Shona Innes
Illustrátor: Agócs Írisz
Rok vydania: 2014
Poradie vydania: 1. vydanie
Vydavateľ: B.E.S. A Big Hug series
Celkový počet strán: 32
ISBN 0764167472 (ISBN13: 9780764167478)