Odporúčaný postup k dielu Už sa nebojím tmy

Autorka: Barbara Valešová Malecová

 

Autorka: Helena Haraštová
Ilustrátor: Jakub Cenkl
Rok vydania: 2016
Jazyk: slovenský

Popis

Terapeutické ciele: zmiernenie strachu z tmy, zlepšenie zaspávania
Veková skupina: 4-6
Forma práce: individuálna

Stručný obsah diela:
Chlapček Tomáško sa v noci nečakane prebudí. Všade okolo sú desivé tvary, o ktorých si myslí, že sú to strašidlá (napr. v detskej izbe, v garáži, v stane, v lese…). Kniha je interaktívna – deti si môžu na každej stránke „rozsvietiť“ pomocou posuvného mechanizmu a hneď uvidia, ktoré obyčajné predmety či ľudia vyzerajú potme strašidelne.

Popis možností odbornej pedagogickej/terapeutickej práce:
Knižka je skôr vhodná pre individuálnu prácu s dieťaťom, nakoľko ťažiskom práce je manipulácia s obrázkami. Pomocou posuvného mechanizmu sa v miestnosti rozsvieti a dieťa zistí, že pôvodne desivý obrázok pripomínajúci strašidlá sú len nahádzané veci a ľudia. S obrázkom môže manipulovať osoba pracujúca s dieťaťom, rodič ale i samotné dieťa. Nevyhnuté však je, aby dieťa dobre videlo na obrázok.

Postup práce s knihou je možný nasledovne:

 1. Spoločné čítanie (predčítanie terapeutom či rodičom) a prezeranie ilustrácií. Kniha je výnimočná tým, že dieťa aktívne participuje na rozvíjaní príbehu tým, že posuvným mechanizmom „zasvieti“ na hrozivo vyzerajúci obrázok. Tým zistí, že strašidelný obrázok je napr. iba hromada oblečenia, rodičia v tme a pod.
 2. Rozhovor s dieťaťom/diskusia. Knižka je špecifická v tom, že ku každej stránke sú uvedené iba 2 vety – veta vysvetľujúca čo sa na obrázku deje a potom otázka, či je to strašidlo. Knižka vyzýva k rozvíjaniu príbehu spolu s dieťaťom. Je možné sa pýtať napr.:
 • Čo sa na obrázku deje? Ako sa tam Tomáš dostal?
 • Čo Tomáš prežíva? Čoho sa bojí?
 • Čo myslíš, že sa zjaví po „rozsvietení“? – Keď dieťa pochopí princíp hry, tak môže spolu s dospelým predvídať, v čo sa strašidelný objekt premení. Už táto práca s obrázkami môže dieťaťu pomôcť znižovať strach z tmy vďaka uvedomeniu si, že to, čo sa v tme javí ako strašidelné, je však v skutočnosti bežný nestrašidelný objekt.
 • Čo by Tomáškovi ešte pomohlo proti strachu?
 1. Po rozhovore môžeme využiť niektoré podporné nadväzujúce techniky (vhodné je v motivácii k aktivite poukázať na prepojenie s príbehom):
 • Kreslenie/maľovanie bubáka. Deti majú za úlohu nakresliť ako si predstavujú bubáka/strašidlo, ktorého sa v tme boja. Táto technika pomáha dať strachu konkrétnu podobu, s ktorou sa lepšie pracuje. Pre zníženie strašidelnosti bubáka, môže dieťa strašidlo dokresliť tak, aby nedesil (dokresliť/nalepiť oči, úsmev). Následne dospelý môže dieťa vyzvať, aby sa na svoj obrázok naposledy zadívalo a potom ho roztrhalo na malé kúsky. Pokiaľ nenájde odvahu na zničenie (strachu), je možné spoločne vytvoriť povzbudivý rituál, ktorý dodá potrebnú odvahu. Môže to byť zaklínadlo spojené s určitým pohybom, ktoré dieťa môže použiť vždy, keď ho strach prepadne.
 • Alternatívne pokračovanie práce s obrázkom bubáka. Dieťa môže v spolupráci s dospelým, ktorý ho vedie návodnými otázkami, kresliť okolo bubáka možnosti ako bojovať proti strachu. Nasledovať môže vyššie uvedené symbolické zničenie bubáka.
 • Tma a svetlo. Dospelý opakovane zažína a zhasína svetlo, aby dieťa videlo ako vznikajú rôzne tiene, a že aj to, čo po tme vyzerá hrôzostrašne, je iba neškodný predmet. Dospelý (prípadne samo dieťa) môže predmety, ktoré v tme pôsobia zvláštne, sám rozmiestniť po miestnosti a nechať deti hádať, čo je to za predmet (skupinu predmetov). Následne zažne svetlo.

Táto kniha je vhodná aj pre prácu s deťmi v nízkom veku. Vyššie uvedené aktivity sú cielené na racionálne pochopenie a spracovanie svojho strachu. Lenže v predškolskom veku, kognitívne schopnosti nie sú plne vyvinuté tak, aby deti boli schopné plne spracovať svoj (pre dospelých iracionálny) strach. Deti môžu plne veriť svojim strašidelným predstavám, i keď ich okolie presviedča, že napr. bubáci neexistujú. Preto je dobré pri boji s týmto druhom strachu použiť aktivity, ktoré využívajú naprirodzeno:

 • Výroba sviečky proti strašidlám. Do pevnej sklenenej nádoby deti vložia špeciálne ingrediencie odháňajúce strašidlá, napr. kúzelnú zmes bylín (natrhaných na prechádzke), zázračné kamienky, trblietky a pod. Dospelý zatiaľ rozpustí vosk (napr. zo starých sviečok) alebo gél, ktorý potom do naplnenej nádoby vyleje (prípadne môže dieťa samostatne použiť sypaný parafín). Čarovnú moc sviečky je možné „umocniť“ vymyslenou kúzelnou formulkou. Dieťa môže sviečku spolu s rodičom pred spaním zapáliť a z každého kúta izby plameňom vyhnať „zlé sily“.
 • Výroba spreju proti strašidlám. Verzia pre skupinu: Do malého rozprašovača (napr. plastová nádoba na voňavku do kabelky) deti nalejú destilovanú vodu a terapeut (učiteľ) potom do nej kvapne tajnú zázračnú prísadu proti strašidlám (levanduľový éterický olej, ktorý pomáha pri zaspávaní). Deti potom na samolepiaci štítok nakreslia preškrtnuté strašidlo, ktorý nalepia na rozprašovač.

Doma môže dieťa uvariť spoločne s rodičom čarovný elixír. Do hrnca okrem vody vložia zázračné bylinky (ideálne znovu levanduľu alebo iné príjemne voňavé bylinky) a ďalšie ingrediencie podľa výberu dieťaťa. Ďalšou možnosťou je, že rodič môže na starý papier napísať recept na čarovnú zmes, a dieťaťu povedať, že je to starý rodinný recept. Podľa tohto receptu dieťa zbiera prísady a potom z nich uvarí zmes proti strašidlám. Tekutinu je po „uvarení“ potrebné precediť, aby neupchala rozprašovač. Večer ním môže dieťa pred spaním vystriekať detskú izbu, aby zahnalo strašidlá.

Popis skúseností z vlastnej práce s dielom:
Techniku sprej proti strašidlám som opakovane použila u svojej staršej dcéry, ktorá sa bála v dome za tmy a pri zaspávaní. Na starý papier som spísala ingrediencie, ktoré mohla nájsť na našej záhrade. Po nazbieraní sme všetky zložky uvarili pri opakovaní zariekavadlá a následne cez sitko naliali do rozprašovača. Pri prvom použití dcéra vystriekala skutočne celý dom. Postupne jej stačilo už iba pred zaspávaním streknúť prípravok do izby, kde spala. Odbúrali sme to potom tým, že sa vyrobený prípravok pokazil a museli sme ho vyliať. Postup sme museli po pár mesiacoch opakovať, ale už nebola nutná taká intenzita striekania prípravku.

 

Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Kartu odporúčaného diela vytvorila:
Barbara Valešová Malecová. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe. 27. júna 2023

Možnosť konzultovať indikácie a kontraindikácie diela, špecifické postupy alebo skúsenosti,  s autorom odporúčania: áno


Odporúčaný spôsob citácie:

Barbara Valešová Malecová. 2023. Odporúčaný postup k dielu Už sa nebojím tmy. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odporucany-postup-k-dielu-uz-sa-nebojim-tmy/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Názov diela: Už sa nebojím tmy
Autorka: Helena Haraštová
Ilustrovala: Lea Točeková
Vydavateľ: Albatros Bratislava
Rok vydania: 2016
12 s.
ISBN 978-80-00-04220-6