Odporúčaný postup k dielu Stretnutie s mladým mužom

Popis

Pedagogické a terapeutické ciele: posilnenie sebavedomia, sebapoznania a sebahodnotenia, uvedomenie si dôležitosti dlhodobého plánovania

Odporúčaná cieľová skupina: vek 16 – 22 rokov

Forma práce: skupinová

 

Stručný obsah diela:

Počas prechádzky sa dvadsaťšesťročný autor stretne so svojím pôvodným mladším ja, ktoré ho konfrontuje s jeho niekdajšími snami, ideálmi a ambicióznymi plánmi. „Od prvého momentu, keď uvidí svoje 17-18 ročné ja, sa cíti nesvoj, rád by sa otočil preč, cíti, že toto stretnutie nebude príjemné…”

Odkrýva sa pred nami obraz chlapca pískajúceho na požiadanie a statusové symboly a mladého muža, ktorý sa podriaďuje lákadlám. A kým prvý si je istý svojím hodnotovým systémom a jeho správnosťou, dospelý Karinthy sa za seba hanbí. Podľa toho aj mladý muž usmerňuje ich rozhovor: Volá na zodpovednosť, napomína, starší Karinthy zmätene vysvetľuje… Počas ich rozhovoru sa dospievajúci Karinthy pýta dvadsaťšesťročného spisovateľa na jeho sny. Tento sa však vlastne len dokáže ospravedlňovať za ich nesplnenie.  Potom sa role obrátia. Dospelý, akokoľvek chcel, sa ale nedokázal povzniesť nad toho druhého pomocou vlastného hodnotového systému. Vzdáva sa a ukazuje sa, že sám cíti, že jeho mladistvé ja má pravdu. Až potom sa mu jeho tínedžerské ja po prvý raz pozrie do očí a z jeho pohľadu cítiť, že nebude nežný…

Väčšina veľkých diel sú skutočne nereálne plány (…), avšak konfrontácia so zradou vlastných snov zasiahne dospelého Karinthyho veľmi hlboko a väčšinou neuvádza nemožnosť realizácie ako protiargument, ale používa iné výhovorky, ktorými ale v podstate podporuje oprávnenosť pôvodných plánov: Nebol som tam, „Nemal som čas“, „Pracoval som na tom“. Po vynálezoch, objavoch a politických ambíciách prichádza k slovu spisovateľská profesia a vtedy aj získava prvé uznanie od mladšieho Karinthyho, ktorý považuje aj humorné skeče a poviedky za celkom dobré, ale kde je toto v porovnaní s veľkou symfóniou. Dávno vymyslené spisovateľove plány, za ktorými sa humorné poviedky sa iba škriabu, sa teda neuskutočnili a cíti to aj sám spisovateľ: Keď počuje výčitku, začervená sa. Inými slovami, bez ohľadu na to, aký bol úspešný a úspešný s veľkým dielom, významným výtvorom, ktorým by sa spisovateľ zodpovedal nie publiku, ale sám sebe, prezradil: „ale Napísal som o tom pekný sonet (…) a páčil sa mi a odvtedy platia viac“. Takáto otvorená podriadenosť materiálnym veciam a odmietanie umeleckých cieľov len kvôli peniazom mladého Karinthyho rozzúri…

Záver prináša akési zmierenie. To, že pisateľ napriek volaniu po rozsiahlom diele považuje tému za vyriešenú len v stručnej a satirickej podobe, svedčí o jeho mladistvom ja. „Je preto zaujímavé a bolestivé, že veľká konfrontácia nemá žiadny zmysluplný výsledok, má len jeden efekt: tento krátky príbeh.“ (https://erettsegitetelek.com/2021/01/karinthy-frigyes-talalkozas-egy-fiatalemberrel/)

Popis skúseností z vlastnej práce s literárnym dielom:

Text odporúčam používať špeciálne pri skupinovej práci v zmiešaných skupinách od 16 rokov. Oplatí sa začať tým, že si dielo nahlas prečítate a potom je vhodné krátko porozprávať, koho a ako ovplyvnilo. Rámec stretnutia môže byť určovaný nasledujúcim súborom otázok:

  1. Stretli ste sa niekedy s tým, že ste niečo preplánovali alebo podplánovali?
  2. Ako súvisí dlhodobé plánovanie s každodennými úlohami, dokonca aj s tvorbou ich obsahu?
  3. Ak sa nám niečo nepodarí, ako to zvyčajne hodnotíme? Ako by to mohlo byť vhodnejšie? Čo a ako sa môžeme poučiť z našich neúspechov?
  4. Vedeli by ste sa viac stotožniť s autorovým tínedžerským alebo dospelým ja?
  5. Ktorý z nich je podľa vás „správny“ a prečo?
  6. Pripravte správu o vašom predstavovanom stretnutí so sebou samým o desať alebo dvadsať rokov neskôr s názvom „O desať rokov neskôr“ alebo „O dvadsať rokov neskôr“! (nie viac ako 1-2 strany A4. Ak pracujeme so skupinou 10-15 ľudí, je nevyhnutné, aby každý mal možnosť prečítať si svoje vlastné dielo; môže to mať potenciál na zvýšenie sebavedomia a môže to tiež určiť ďalšie smerovanie rozhovoru.)
  7. Porovnaj Karinthyho poviedku s nasledujúcimi riadkami z básne od Dezsőa Kosztolányiho Veselá – smutná pieseň: „Ale niekedy sa v noci zastavím / v agónii, na pokraji smrti, / hľadám poklad v hlbinách, / poklad, ten starý, na dlážke, / ako pacient s horúčkou, ktorý sa zobudí, zabalený do spánku, zmätený, / horúčkovito hľadám / čo som, žiaľ, kedysi chcel. / Lebo nemám poklad, po ktorom som túžil, / poklad, pre ktorý som zhorel do tla. Som doma tu na tomto svete a už nie som doma v nebi.“ Ako spolu tieto dva texty súvisia?
  8. Čo môže podľa teba priniesť blízka a vzdialená budúcnosť? Čo by považovali za zlyhanie a čo naopak za úspech v budúcnosti a ako by ste mohli byť úspešní?
  9. Považujete sa za optimistu alebo pesimistu? Prečo?
  10. Čo v živote považujete za skutočne dôležité?

 

Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Kartu odporúčaného diela vytvoril:
Sturcz Attila, Základná škola Zichyho Miklósa v Zsámbéku; 30. mája 2023.

 

Odporúčaný spôsob citácie:

Sturcz, Attila. 2023. Odporúčaný odborný postup k dielu Stretnutie s mladým mužom. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odporucany-postup-k-dielu-stretnutie-s-mladym-muzom/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Novela je súčasťou publikácie: Stretnutie s mladým mužom (krátke príbehy)
Autor: Frigyes Karinthy
Rok vydania: 2014
Vydavateľ: Kossuth Publishing
ISBN 9789630969994
Literárny druh: novela

Slovenská verzia: https://www.biblioterapia.sk/wp-content/uploads/Karinthy-Frigyes-slovensky.pdf
Anglická verzia: https://thirdtower.ink/2015/09/21/encounter-with-a-young-man-by-frigyes-karinthy/
Maďarská verzia: https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-11-osztaly/karinthy-talalkozas-egy-fiatalemberrel/karinthy-frigyes-talalkozas-egy-fiatalemberrel-szoveggyujtemeny