A mű szakmai referenciája Találkozás egy fiatalemberrel

Leírás

Pedagógiai és terápiás célok: önbizalom, önismeret és önértékelés erősítése, hosszú távú tervezés fontosságának tudatosítása,

Javasolt korcsoport: 16 – 22 év

Munkamódszer: csoportos

 

A mű rövid tartalma:

A huszonhat éves szerző egy sétája során találkozik egykori fiatalember önmagával, aki szembesíti őt hajdani álmaival, elképzeléseivel és nagyívű terveivel. „Karinthyn a találkozás legelső pillanatától, sőt már…17-18 éves önmagának megpillantásakor is nyugtalanság vesz erőt, el akar fordulni, érzi, hogy a találkozás kellemetlen lesz…

A külsőségekre, státuszszimbólumokra fütyülő fiú, s az allűröknek behódoló fiatal férfi ellentéte bontakozik ki előttünk, s míg az első biztos értékrendjében, annak helyességében, a felnőtt Karinthy szégyelli magát. Ennek megfelelően beszélgetésüket a fiatal irányítja: számon kér, szemrehányást tesz, míg az idős Karinthy megszeppenve magyarázkodik… Beszélgetésük során a tizenéves Karinthy álmainak meg nem valósulásáért, meg nem valósításáért vonja kérdőre a huszonhat éves írót, aki tulajdonképpen csak mentegetőzni tud. …Ez után visszacserélődnek a szerepek, a felnőttnek, bármennyire is szerette volna, nem sikerült saját értékrendje segítségével a másik fölé kerekednie. Megadja magát, s kiderül, hogy ő maga is érzi: a fiatalkori énjének van igaza. A tizenéves énje csak ez után néz először a szemébe, s gyűlölettel teli pillantásából érezni lehet: nem lesz kíméletes…

A nagy művek többsége valóban irreális terv (…) mégis, az álmok elárulásával való szembesülés érezhetően egészen mélyen érinti a felnőtt Karinthyt, s legtöbbször nem a vállalkozás lehetetlenségét hozza fel ellenérvként, hanem egyéb kifogásokkal él, s ezzel tulajdonképpen a tervek jogosságát támasztja alá: „Nem voltam ott”, „Nem volt időm”, „Dolgoztunk rajta”. A találmányok, felfedezések, politikai elképzelések után az írói hivatásra terelődik a szó, s ekkor hangzik el először elismerés a fiatal Karinthytól, mely szerint a humoros karcolatokat és novellákat ő is elég jóknak tartja, de hol van ez a nagy szimfóniához képest; a régen elképzelt írói tervek, melyek mögött eltörpülnek a tréfás novellák, tehát nem valósultak meg, s ezt az író is érzi: a szemrehányást hallva elpirul. Vagyis bármennyire is sikeres és beérkezett, a nagy művel, azzal a jelentős alkotással, mellyel nem a közönségnek, hanem önmagának felelne meg az író, nemcsak hogy adós maradt, hanem azt el is árulta: „hanem írtam erről egy csinos szonettet(…) és tetszett, és azóta jobban fizetnek”. Az ilyen nyílt behódolás az anyagiaknak, s a művészi célkitűzéseknek pusztán a pénz miatti megtagadása felháborítja a fiatal Karinthyt…

A befejezés egyfajta kiengesztelést hoz. Az, hogy az író a témát a nagy ívű alkotásra való felszólítás ellenére csak röviden, szatirikusan tartja megoldhatónak, a fiatalkori énjét igazolja. Érdekes és fájdalmas tehát, hogy a nagy szembesülésnek érdemi eredménye nincs, egyetlen hatása van: ez a novella.” (https://erettsegitetelek.com/2021/01/karinthy-frigyes-talalkozas-egy-fiatalemberrel/)

 

A művel végzett saját munkából szerzett tapasztalatok:

A szöveg használatát kifejezetten csoportos munkára javaslom, 16 éves kortól vegyes csoportokban.  Érdemes a mű felolvasásával kezdeni, majd célszerű röviden megbeszélni, kire hogyan hatott. A foglalkozás vázát a következő kérdéssor adhatja:

  1. Szembesültetek-e már azzal, hogy valamit túlterveztetek, vagy alulterveztetek?
  2. Hogyan függ össze a hosszú távú tervezés a napi feladatokkal, akár a napirend kialakításával?
  3. Ha kudarcot vallunk valamiben, hogyan szoktátok értékelni? Hogyan lehetne célszerűbben? Vajon mit és hogyan tanulhatunk a kudarcainkból?
  4. A szerző tizenéves vagy felnőtt énjével tudtatok-e inkább azonosulni?
  5. Melyiküknek van „igaza” szerintetek és miért?
  6. Készítsetek beszámolót elképzelt tíz vagy húsz évvel későbbi önmagatokkal való találkozásotokról, „Tíz év múlva”, illetve „Húsz év múlva” címmel! (legfeljebb 1-2 A4-es oldal terjedelemben. Amennyiben 10-15 fős csoporttal dolgozunk, feltétlenül legyen lehetősége mindenkinek felolvasni a saját munkáját; ez önbizalom erősítő potenciált hordozhat magában, azonkívül meghatározhatja a beszélgetés további irányát is.)
  7. Vessétek össze Karinthy novelláját Kosztolányi Dezső Boldog – szomorú dal c. versének következő soraival: „De néha megállok az éjen / gyötrődve, halálba hanyatlón, / úgy ásom a kincset a mélyen, /a kincset, a régit, a padlón, / mint lázbeteg, aki föleszmél, álmát hüvelyezve zavartan, /kezem kotorászva keresgél, / hogy jaj, valaha mit akartam. / Mert nincs meg a kincs, mire vágytam, / a kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok itt e világban, s már nem vagyok otthon az égben.”

Hogyan függ össze a két szöveg?

  1. Szerintetek mit hozhat a közelebbi és távolabbi jövő? Mi az, amit kudarcként vagy sikerként élnétek meg a jövőben, és hogyan lehetnétek sikeresek?
  2. Mit tartanátok sikernek? Optimistának vagy pesszimistának tartjátok-e magatokat? Miért?
  1. Mit tartasz igazán fontosnak az életedben?

 

Nyelvi korrekció nélkül készült!

 

Az összes jog fenntartva! A mű, vagy annak egy része csak idézetként sokszorosítható, terjeszthető, használható más művekben vagy elektronikus rendszerekben (beleértve az on-line vagy off-line adatbázisokat), tehát a tartalmat a vonatkozó idézethez kell kötni, fel kell tüntetni az információk forrását vagy utalni kell a jelen honlapra.

 

Az idézés javasolt formája:

Sturcz Attila. 2023. Karinthy Frigyes: Találkozás egy fiatalemberrel című művének szakmai referenciája.  In Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov.  ISBN 978-80-974667-0-1 Elérhető: https://www.biblioterapia.sk/hu/publikacia/a-mu-szakmai-referenciaja-talalkozas-egy-fiatalemberrel/

 

A cikk az Európai Unió Erasmus+, 2-es pályázati kategória – Szervezetek és intézmények közötti együttműködés, KA210 – Kis léptékű partnerségek a felnőtt tanulási szektorban programja támogatásával jött létre. A projekt megnevezése „Biblioterápiás on-line segédeszköz prototípusa”, projekt száma: 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. A szerző nézeteit képviseli és az Európai Komisszió nem tartozik felelősséggel a benne található információk bármilyen használatáért.

További információk

Bibliográfiai adatok

in: Találkozás egy fiatalemberrel (novellák)
Szerző: Karinthy Frigyes
Kiadás éve: 2014
Kiadó: Kossuth Kiadó
E-könyv ;
ISBN 9789630969994
Irodalmi műfaj: novella
Magyar verzió: https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-11-osztaly/karinthy-talalkozas-egy-fiatalemberrel/karinthy-frigyes-talalkozas-egy-fiatalemberrel-szoveggyujtemeny, Angol verzió: https://thirdtower.ink/2015/09/21/encounter-with-a-young-man-by-frigyes-karinthy/, Szlovák verzió: https://www.biblioterapia.sk/wp-content/uploads/Karinthy-Frigyes-slovensky.pdf