Odporúčaný postup a kazuistika k dielu Raz, dva, tri – strach sem nepatrí!

Autor: Vladislav Babka 

 

Príbeh je z publikácie Pohádky radí nejmenším (s. 26-30)
Autorka diela: Gerlinde Ortner
Do češtiny preložila: Alena Antonová
Rok vydania: 1994
Slovenský preklad príbehu (c) Michaela Oravcová, Vladislav Babka, 2023 

Kniha ponúka ďalších 20 príbehov na rôzne problémy, s ktorými sa deti a ich rodičia môžu stretnúť počas vývinu dieťaťa a tak je vhodná  k opakovanému čítaniu a zdieľaniu spoločne s dieťaťom. Vybraný príbeh „1-2-3, strach sem nepatrí!“ pomáha zbaviť sa zlých snov a myšlienok.

Popis

Terapeutické ciele: zbaviť sa strachu zo spánku a snov
Veková skupina: 4-8 rokov, deti ktoré majú strašidelné alebo desivé sny
Sekundárna cieľová skupina:  rodičia alebo iní členovia rodiny dieťaťa so strachom zo spánku a snov, pediatri, psychiatri, psychológovia,  psychoterapeuti, liečební pedagógovia, špeciálni pedagógovia, prípadne ďalší z radov odborníkov podieľajúci sa na riešení týchto problémov
Forma práce: individuálna, vhodná je spoluúčasť rodiča alebo inej vzťažnej osoby dieťaťa

 

Stručný obsah diela:

Rozprávka Raz, dva, tri – strach sem nepatrí! s. 26-30 z publikácie Gerlinde Ortner Pohádky radí nejmenším sa prihovára deťom imaginárnym jazykom a vysvetľuje ako fungujú naše myšlienky počas dňa a hlavne v noci, počas spánku.  Ak má dieťa  zlé sny alebo sa bojí, budí sa počas noci, potrebuje vrelú spoluúčasť, jemné vcítenie sa do jeho kože.  Vhodnou reakciou sa môže dieťa zbaviť neistoty a môže sa znížiť jeho úzkosť.  Správne je hovoriť o jeho  pocitoch, prijať jeho úzkosť ako skutočnosť, nezľahčovať problém. Dôležitou časťou podpory je poskytnutie bezpečia a istoty, alebo možnosti riešenia, prípadne zmeny detských myšlienok iným smerom.

Hlavnou hrdinkou rozprávky je Klaudia, ktorá sa v noci budí, lebo má zlé sny. Rozprávka je rozdelená na dve časti. V prvej časti prirovnáva autorka myšlienky k malým mužíčkom. V slovenskom preklade sme si to dovolili zmeniť na mušky.  Jedna myšlienka – sen je veľmi pyšná, vystatovačná a chce byť tou najdôležitejšou, čo ostatné neprijmú a rozhodnú sa všetky jej sny poriadne zamiešať. V druhej časti príbehu rozpráva mama Klaudii ako sa s problémom vyrovnať, ako byť veliteľom vlastných myšlienok. Psychickou podporou – je tu čarovné zaklínadlo  1-2-3 STRACH SEM NEPATRÍ a neskoršie zameranie myšlienok na obľúbenú hračku slúžiacou na uvoľnenie či odvedenie pozornosti iným smerom.

Opis profesionálnej pedagogickej/terapeutickej práce:

Medzi najčastejšie zlé sny pokladáme útek pred nebezpečenstvom, pád zo strechy vysokej budovy, či autonehodu. Takéto sny vedú k tomu, že sa človek prudko strhne a zobudí uprostred noci s búšiacim srdcom. Znepokojivé sny sa najčastejšie objavujú počas REM fázy spánku a sú typické pre skoré rána, ale aj uprostred noci a častejšie sú u detí. Zlé sny obťažujú dve až osem percent dospelých a bránia kvalitnému spánku. Niekedy sa počas noci opakujú a majú tú istú tému (TV TA3, 2019).

Náš príbeh sme použili v ambulancii liečebnej pedagogiky pri 10 ročnom klientovi, ktorý prišiel na podnet matky, pretože sa posledné mesiace začal v noci budiť a keď všetci spali, hral sa na mobile. Prirovnanie myšlienok k malým muškám mu pripadalo spočiatku smiešne, ale neskôr sa s tou myšlienkou stotožnil. Pomohla aj tá časť rozprávky, kde pochopil, že nie iba on máva také sny a že sa to bežne stáva aj dospelým.

Terapia obsahovala aj riadený rozhovor o prežívaní bežných denných činností, opakovaných udalostí alebo o opakovaných zlých snoch. Klienta zvyčajne niečo v snoch prenasledovalo, aj keď nevedel čo. V snoch sa pravdepodobne odrážala neľahká rodinná situácia, keď bola rodina donútená žiť istý čas v stiesnených podmienkach, v spoločnej domácnosti so starou mamou.

V ďalšej časti stretnutia sme pokračovali imaginačnými a relaxačnými technikami na zmenu pohľadu na vlastné telo a myseľ. Tento prístup presunul pozornosť klienta z role utekajúcej obete na rolu vonkajšieho pozorovateľa. Prispelo to ku klientovmu nazeraniu na samého seba a tak mu pomohlo zbaviť sa strachu zo spánku.

Katamnéza: Mama po necelom týždni potvrdila, že terapia splnila očakávanie a viedla k výraznej zmene v spánku,  bez nočných desov a budenia.

Použitý literárny zdroj okrem citovanej publikácie Gerlinde Ortner Pohádky radí nejmenším:

Strašidelné sny máva veľká časť ľudí. Nemusia len škodiť. TV TA3 13. júla 2019 09:57. Dostupné online: https://www.ta3.com/clanok/154349/strasidelne-sny-mava-velka-cast-ludi-nemusia-len-skodit#google_vignette, citované 30. júna 2023

 

Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Odporúčaný postup s kazuistikou vytvoril:
Mgr. Ing. Vladislav Babka, Neštátne zdravotnícke zariadenie Ambulancia liečebnej pedagogiky PaedDr. Anna Babková, B. Bullu 13, 036 08  Martin, kontakt na autora: vladobabka@gmail.com,  telefón: 0949 131 221; možnosť konzultovať indikácie a kontraindikácie diela, špecifické postupy alebo skúsenosti, pred počas a po použití diela s autorom Mgr. Ing. Babkom: áno

Dátum poslednej aktualizácie: 30. jún 2023

 

Odporúčaný spôsob citácie:

Babka, Vladislav. 2023. Zo skúseností s uplatením biblioterapie – odporúčaný postup a kazuistika k literárnemu dielu Gerlinde Ortner Raz, dva, tri – strach sem nepatrí. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odporucany-postup-a-kazuistiky-dielu-raz-dva-tri-strach-sem-nepatri/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia ani autor nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Príbeh Raz, dva, tri – strach sem nepatrí!
je z publikácie Pohádky radí nejmenším, s. 26-30
Autor: Gerlinde Ortner
Prekladateľ: Alena Antonová
Rok vydania: 1995
Poradie vydania: 1. vydanie
Vydavateľ: Knižní klub Praha
Celkový počet strán: 128
ISBN: 80-7176-243-1