Odborná referencia diela – Zajko, ktorý chce zaspať

ZAJKO, KTORÝ CHCE ZASPAŤ

Carl-Johan Forssén Ehrlin
Referenciu literárneho diela vytvorila
Kvetoslava Kotrbová – 7. februára 2023

Zajko, ktorý chce zaspať
Autor: Carl-Johan Forssén Ehrlin
Prekladateľ: Svetlana Žuchová
Illustrátor: Irina Maununen
Rok vydania: 2015
Poradie vydania: 1. vydanie
Vydavateľ: Ikar
Celkový počet strán: 36
ISBN 978-80-551-6451-5
Literárny druh: rozprávková uspávanka/svojpomocná kniha

Slovenská verzia https://www.pantarhei.sk/152910-zajko-ktory-chce-zaspat-carl-johan-forssen-ehrlin
Anglická verzia –
Maďarská verzia –

Popis

Terapeutické ciele: podpora zaspávania

Odporúčaná veková skupina: 3+

Forma práce: individuálna, skupinová

Stručný obsah diela: 

V príbehu sa stretávame so zajkom Buntošom, ktorý je síce veľmi unavený, ale aj tak nemôže zaspať. Preto sa spolu s mamou zajačicou vyberie požiadať o pomoc strýka Zívajka. Cestou stretávajú dobrého slimáčika Spáčika a múdru sovu Ťažkoviečku. Od oboch dostane Buntoš dobré rady, ako sa dá čo najrýchlejšie zaspať. Hoci je čoraz ospalejší, putuje ďalej. Strýko Zívajko potrie Buntoša zázračnou spánkovou tinktúrou. Buntoš sa ledva stihne vrátiť domov, hneď zaspí tým najtvrdším spánkom až do rána.

Podobne, ako aj ďalšie obdobné publikácie od uvedeného autora, ktoré vyšli neskôr (Sloníča, ktoré chce zaspať, 2016 a Traktor, ktorý chce zaspať, 2017) využíva overené psychologické techniky, ktorých cieľom je pomôcť dieťaťu uvoľniť sa, rýchlejšie zaspať a pokojne spávať. Rozprávka obsahuje sugescie, ktoré pôsobia na nevedomie dieťaťa a privolávajú spánok. Ako uvádza sám autor, prekvapujúci výber alebo použitie slova v nej je psychologicky podloženým zámerom. Môžeme si všimnúť, že autor príbeh koncipoval najmä na základe využitia poznatkov z neurolingvistického programovania, možno v nej však nájsť aj prvky autogénneho tréningu (sústredenie pozornosti dieťaťa na uvoľňovanie jednotlivých častí tela, sústredenie sa na dýchanie, pociťovanie tepla, tiaže v jednotlivých častiach tela, pokoja), častého sugestívneho opakovania slova „teraz“ dôležitého na zvýraznenie aktuálneho zážitku a pocitov, ako aj slova „zázrak“ silne uplatňovaného v rámci krátkej psychoterapie orientovanej na riešenie zakladateľa Steve de Shasera. Knihu možno využiť pri uspávaní počas dňa aj večer.

 

V neskôr vydanej knihe Sloníča, ktoré chce zaspať (2016) autor okrem už vyššie spomenutých psychoterapeutických techník použil aj hojne rozšírenú techniku počítania schodov, používanú pri uvádzaní do ľahkého tranzu alebo bdelých spánkových stavov počínajúc od 5 po 0 (najnižší schod), sústredenie sa na dýchanie, urýchľovanie času potrebného na usnutie (napr. sugestívnou vetou „zaspali dvakrát rýchlejšie ako obvykle“, s. 17), čo mnohí rodičia v porovnaní s príbehom o zajkovi hodnotia na sociálnych sieťach ako veľmi nápomocné (ibid). Publikácie majú dokonca vlastnú internetovú stránku na Facebooku.

 

Opis možností profesionálnej pedagogickej/terapeutickej práce: 

V úvode publikácie sú uvedené pokyny pre čitateľa ako knihu dieťaťu čítať nahlas. Preto  ju zaraďujeme, okrem toho, že patrí do rozprávkového literárneho žánru, zároveň aj do kategórie svojpomocných kníh (Kotrbová, 2022). Pred počúvaním príbehu sa má dieťaťu umožniť zbaviť sa nadbytočnej energie. Je potrebné si na čítanie vytvoriť dostatok času ako aj príjemné, nerušené a bezpečné prostredie. V publikácii Sloníča, ktoré chce zaspať, ktorá na Slovensku vyšla o rok neskôr, autor pridal „Faktory úspešnosti“ s popisom podmienok, tieto musia byť splnené pri čítaní. Odporúča sa príbeh vždy dočítať do konca, aj keď dieťa počas jeho čítania zaspí, alebo naopak – ak treba – tak čítať ho aj viackrát, kým sa dieťa celkom neuvoľní a dokáže zaspať. Najskôr možno príbeh prečítať niekoľkokrát bežným spôsobom, aby sa stal dostatočne známy a potom postupovať podľa pokynov s využitím rôzneho typu písma.

 

Autor čitateľa upozorňuje na rôzny spôsob čítania  s využitím rôznych typov písma, ktoré sú texte v použité – tučné písmo pri texte, ktorý treba zvýrazniť, kurzíva pri texte, kde treba text čítať pomaly a pokojným hlasom a zlaté písmo v hranatých zátvorkách pri texte, kde je potrebné urobiť nejaký pohyb ako napr. kývnuť rukou alebo zívnuť. Osoba, ktorá dieťaťu príbeh číta, je zároveň upozornená.  aby si všímala ako dieťa reaguje na použitie rozličných techník a uplatňovala tie, ktoré napomáhajú zaspávaniu.

 

Popis skúseností z vlastnej práce s literárnym dielom: 

Príbeh som čítala môjmu dieťaťupred zaspávaním približne vo veku 5 rokov. Na základe tejto skúsenosti, okrem odporúčaní na prácu s dielom, ktoré uviedol sám autor v úvode textu, odporúčam tiež dielo dieťaťu prečítať,  alebo ho s príbehom oboznámiť ešte predtým, ako sa chce použiť na účely zaspávania. Napríklad počas dňa, keď je dieťa relaxované, ho v príjemnej atmosfére oboznámiť s príbehom, prípadne umožniť mu popozerať si obrázky v knihe, aby na ne nebolo zvedavé počas čítania príbehu, ktoré už je venované podpore zaspávania. Neznámy príbeh alebo zvedavosť na obrázky môže zbytočne aktivizovať dieťa, čo môže byť prekážkou zaspávania.

Rodičov možno podporiť aj v tom, aby zmenili hlavné postavy príbehu, ak si to dieťa praje. V čase, keď vyšla táto publikácia ešte napríklad nebola k dispozícii verzia o Traktore, ktorý chcel zaspať, ktorá na Slovensku vyšla až o dva roky neskôr, kedy sme už problem zaspávania mali zvládnutý. Deti s technickými záujmami  a obľúbenými hrdinami, s ktorými sa cítia dobre a bezpečne, tak povediac “z inej proveniencie” môžu požadovať aj ich prítomnosť v takomto príbehu. Podporte v tom rodičov a deti a pomôžte im do príbehu vsadiť pre nich dôležité “osoby a obsadenie” tak, aby zároveň zostal zachovaný pôvodný podporný psychologický zámer podpory zaspávania. V našom príbehu teda namiesto zajka vystupovala Mašinka Tomáš, mamičkou bola Emily a oteckom vláčik Edward z obľúbenej série rozprávok môjho syna Mašinka Tomáš od autora W. Awdryho. Slimáčika Spáčika, sovu Ťažkoviečku ani zázračného strýka Zívajka už nebolo potrebné meniť ?, ale keby k tomu náhodou prišlo, vybrali by sme spoločne ďalšie postavy z tejto série čo najbližšie zodpovedajúce charakteristikám postáv z tohto príbehu ako Spáčik, Ťažkoviečka, Zívajko, aby zostal zachovaný pôvodný psychologický zámer autora.

Na uľahčenie práce počas čítania podporte tiež rodičov, alebo inú vzťažnú osobu dieťaťa, ktorá dieťaťu príbeh číta, aby si v knihe prepísali uvedené zmeny v hlavných postavách na uľahčenie plynulosti hlasného čítania. Tiež, aby si do textu slobodne vpisovali akékoľvek iné pomôcky na uľahčenie čítania. Ja som si napríklad potrebovala graficky odrážkami oddeliť vety na strane 16 začínajúce sa slovom “uvoľni” na vytvorenie dostatočného priestoru na nádych počas čítania a na uľahčenie čítania aj výraznejšie graficky vyznačiť začiatky druhých viet v týchto odsekoch.

Zmena intenzity prípradne farby hlasu pri rôznych postavách napríklad môjmu dieťaťu nevyhovovala, stačilo iba zvýraznené slová čítať pomalšie. Prvýkrát bolo potrebné príbeh prečítať 3x. Dôležité je rodičov povzbudiť v tom, aby po prvom prečítaní napríklad neznervózneli a dokázali príbeh dieťaťu pokojne prečítať aj druhý aj tretíkrát, prípadne viac, ak to potrebuje. Ak dieťa nesúhlasí s pokračovaním v čítaní, rešpektujte to, snažte sa však byť mu nablízku a všímať si, čo iné možno napríklad potrebuje. Možno je to len vaša prítomnosť počas zaspávania, možno láskavý dotyk, držanie ruky počas zaspávania, ktoré možno neskôr  nahradiť, ak to bude potrebné, napríklad obľúbenou plyšovou hračkou a podobne.

Ak dieťa náhodou netoleruje dobre hlas rodiča alebo inej vzťažnej osoby, ktorá mu príbeh číta alebo mala čítať, možno tiež ponúknuť možnosť použitia audioknihy, kde je príbeh čítaný profesionálnym na to osobitne školeným rozprávačom.

Treba tu tiež pamätať na prekážky v zaspávaní, ktoré môžu mať príčinu priamo v rodinnom prostredí ako sú napríklad nevyriešené pracovné, rodinné a iné zaťažujúce problémy, ktoré negatívne vplývajú na dieťa, či už preto, že im nerozumie, alebo preto, že rodičia naň pre ne nemajú čas, sú nervózni a podobne. Aj samotný autor Ehrlin, C. J. v citovanej publikácii Sloníča, ktoré chce zaspať (2016) na neočíslovanej strane 33 diela uvádza výsledky vlastného prieskumu realizovaného na vzorke 87 rodičov a 126 detí vo veku od 3 mesiacov do 8 rokov, podľa ktorého sa zaspávanie s pomocou knihy Zajko, ktorý chce zaspať zrýchlilo zhruba u 55 % detí z tých, ktoré mali problémy so zaspávaním a u 67 % z tých, čo mali veľké problémy so zaspávaním. Odhliadnuc od absencie popisu metodiky zberu dát, atď., z uvedených informácií vyplýva, že zhruba druhá polovica detí a rodičov, by okrem samotnej knihy a návodu na jej čítanie potrebovala ešte iný druh podpory.

Napríklad možno rodičom pomôcť s odstránením príčiny. S riešením uvedených nevyriešených rodinných, pracovných prípadne iných problémov a pri ich zvládaní tak, aby pre nich boli skôr výzvou a príležitosťou na ich vlastný rast a učenie, nie zdrojom frustrácie. Zároveň sa tak môžu  stať príkladom hodným nasledovania pre svoje dieťa, keď ukážu, ako takéto problémy možno zvládnuť ako ako aj to, že zároveň  dokážu seba aj dieťa účinne chrániť a podporovať v  tom čo potrebujú, teda zvládnuť aj prípadné vonkajšie okolnosti, ktoré im nie sú veľmi príjemné.

 

Možnosť konzultovať indikácie a kontraindikácie diela, špecifické postupy alebo skúsenosti, pred, počas a po použití diela s autorom odporúčania: áno – viď časť stránky Konzultácie (preklik).

Kartu odporúčaného diela vytvorila:
PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH
Pracovisko: Katedra liečebnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Naposledy aktualizované: 7. februára 2023

 

Použitá literatúra:

Ehrlin, Carl-Johan Forssén. 2015. Zajko, ktorý chce zaspať. Rozprávková uspávanka. (Preložila Svetlana Žuchová). Bratislava: Ikar. 36 s. ISBN 978-80-551-4651-5

Ehrlin, Carl-Johan Forssén. 2016. Sloníča, ktoré chce zaspať. Overený spôsob, ako uspávať deti. (Preložila Svetlana Žuchová). Bratislava: Ikar. 32 s. ISBN 978-80-551-5185-4.

Ehrlin, Carl-Johan Forssén. 2017. Traktor, ktorý chce zaspať. (Preložila Svetlana Žuchová). Bratislava: Ikar. 32 s. ISBN 978-80-551-5698-7.

Kotrbová, Kvetoslava. 2022. Svojpomocné knihy v biblioterapii. s. 95-110. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, ročník XXI., č. 5/2022, Ružomberok: Katolícka univerzita, 2022. 180 s. Dostupné online: http://studiascientifica.ku.sk/wp-content/uploads/2023/01/07_kotrbova_svojpomocne_knihy.pdf 

 

Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Všetky práva vyhradené! Dielo, alebo jeho časti môžu byť rozmnožované, rozširované, zahrnuté do iných diel, alebo iných elektronických systémov (vrátane on-line alebo off-line databáz), prednášané alebo inak použité, ak príslušný obsah bude spojený s príslušnou citáciou, teda uvedením pôvodu informácie z tohto zdroja alebo s  prepojením na túto webstránku.

 

Odporúčaný spôsob citácie:

Kotrbová Kvetoslava. 2023. Odborná referencia literárneho diela Ehrlin Forssén Carl-Johan Zajko, ktorý chcel zaspať. In Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov. Dostupné na: …. Link

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia ani autor nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.