Odborná referencia diela Větrné mlýny/O poštovních známkách

Autor: Iva Paštrnáková Dejová

 

Autor diela: Daniel Raus
Ilustrátor: Jaroslav Beliš
Rok vydania: 2018
Jazyk: slovenský

Popis

Terapeutické problémy/ciele/prostriedky: vysporiadanie sa s odlúčením, problematika vzťahov na diaľku, platonické lásky, terapeutické denníky
Odporúčaná veková skupina: 15+ , dospelí
Sekundárna cieľová skupina: dospelí
Forma práce: individuálna

Stručný obsah diela:

Větrné mlýny / O poštovních známkách (str. 12):

Kdo nebyl dlouho bez domova, ten nepoznal
jakou vůní voní známky
na bílých obálkách
kdo neluštil písmo odloučení, ten neví
co znamenají pohledy za
odjíždějícími vlaky
kdo nestopoval auta na rozpáleném asfaltu
ten netuší
jak nečekaně dlouhá je
cesta návratu.
Tmavé siluety stébel trávy se tyčí
na kopci proti světlu dnešního
večera
aby odvedly pozornost pryč od tohto
světa
pryč od vzdáleného
chtění.

Poézia Daniela Rausa (nar. 1957) vás môže zasiahnuť už i preto, že knihu Větrné mlýny venoval „každému, kdo zjistí, že se v ní píše také o něm.“ A navyše, všetky príbehy z knihy sú skutočné. Nie je to fráza. Možno ste si tiež všimli životný paradox, podľa ktorého sú najväčšie vlastne úplne malé veci a najvzácnejšie poklady bývajú celkom zdarma – uvádzam anotáciu zo zadnej dosky knihy. Zo sklenených črepiniek spomienok na zážitky z autorovho detstva v kruhu jeho originálnych strýkov a tiet je vyskladaná vlastne celá knižka. Väčšina básní vznikla ešte začiatkom 80. rokov, za totality, keď počas povinnej vojenskej služby Raus často utekal z posádky v poliach na juhu Slovenska a tak sa stal „kontrast svobody a kasárenské obehnanosti inspirací k různým úvahám a vzpomínkám“.

Opis možností profesionálnej pedagogickej/terapeutickej práce:

Podľa môjho názoru patrí báseň O poštovních známkách medzi najsilnejšie z celej knižky Větrné mlýny. Aspoň pred dvadsiatimi rokmi sa mi to zdalo a ten dojem z básne u mňa pretrval dodnes. Skrátka celá knižka – popri inom – vtedy súznela s podobou formovania mladého človeka, a konkrétne táto báseň zarezonovala s tým, čo človek o niečo neskôr i sám prežíval: odlúčenie a vzťahy na diaľku. Niektoré knihy musíte asi čítať v správnom  čase.
Či tak silno báseň zarezonuje dnes i vo Vás, či u Vašich klientov, nechávam na vlastnom posúdení. Totiž, rozvojom komunikačných médií a platforiem za uplynulých 20 – 30 rokov, symboly v básni obsiahnuté, doznali istého archaizmu… Súčasní mladí si dnes medzi sebou sotva vymenia vyše stovku ručne písaných a klasickou poštou zaslaných listov a pohľadníc so známkami, voňajúcimi diaľkou… Ani „pohľadmi za odchádzajúcimi vlakmi“, či stopovaním „na rozpálenom asfalte“ by som si v súčasnosti nebola už taká istá. (Možno tak nejakým odosobneným klimatizovaným Eurocity nanajvýš…) Ale s istou dávkou zmyslu pre archaickú romantiku Vám báseň O poštovních známkách stále môže poslúžiť celá ako jeden symbol. Ako symbol pre odlúčenie. Či už z dôvodu cestovania, či putovania. Alebo:
Lebo, problematika vzťahov na diaľku tu bola – je – a zjavne ešte i v budúcnosti stále bude. Hoci s možnosťou online hovorov a tisícok krátkych správ a odpovedí v messengeroch. Nech ste sa do vzťahu na diaľku dostali z takého, či z onakého dôvodu, alebo Vám svojim spôsobom v niečom vyhovuje, pocitu odlúčenosti sa časom zjavne nevyhnete. Nejdem teraz polemizovať o tom, nakoľko je takýto vzťah, či platonická láska perspektívna, či nie. To viete najlepšie sami (alebo možno aj neviete). Čo teda s tým, keď už v takomto vzťahu ste a trápi Vás odlúčenie? A čo by Vám mohlo pomôcť, keď naozaj práve nemôžete byť spolu s Vašim vzdialeným partnerom? Alebo si s ním nemôžete práve četovať,  a pod. Vezmite si papier a pero (alebo rovno zošit) a začnite si v bodoch písať, čo Vás vo vzťahu s ním teší, čím je pre Vás partner výnimočný, čo máte na ňom radi, na čo spoločné radi spomínate? Inokedy si môžete do zošita pripísať, čo do vášho spoločného vzťahu zas prinášate Vy? Čím ho obohacujete? Čo pre Vás ten vzťah i partner znamená? Ak Vás to poteší, môžete sa ku svojim zápiskom (najlepšie aj s dátumami) vracať, opätovne si ich čítať, prípadne ich dopĺňať a rozvíjať v nich zaznačené myšlienky a postrehy. Postupom času Vám zo zošita vznikne Váš osobný terapeutický denník.
Ak budete mať kritickejšiu/reálnejšiu chvíľku, môžete sa v písomných úvahách zamerať i na otázky – čo od Vášho vzťahu i partnera očakávate ďalej – v krátkodobom i dlhodobejšom časovom horizonte? A buďte k sebe úprimný: skúste sa zamyslieť nad tým, či môžu byť Vaše očakávania uskutočniteľné a ako ste sa s partnerom dohodli. Iné očakávania budú u študentov, kde jeden na druhého čaká, kým doštuduje v inom meste/na zahraničnom pobyte s perspektívou neskoršieho spoločného fungovania a bývania. A iné u mladej mamičky s dieťaťom, ktorej nechceli pustiť do krajiny manžela, zahraničného vojaka z čisto politických dôvodov. Odlišná situácia je zas u zrelých manželov, kde pre pracovnú príležitosť zotrval jeden vo vedľajšom štáte a ani neskôr si už nevie opätovne navyknúť na vlastnú pôvodnú domovinu a rodina ostala rozdelená pol napol. Jeden rodič s jedným dieťaťom na Slovensku a druhý, čo tam pracoval s druhým dieťaťom, čo tam študovalo, ostali v Čechách. Rodina bola spolu  len po víkendoch a cez sviatky. Inak išlo o fungujúce manželstvo a dobré súrodenecké vzťahy. Možno im niečo chýbalo, ale žili svoju realitu. Na dôchodok plánovali byť manželia spolu. Alebo zahraničná študentka, ktorá aj po absolutóriu zostala na Slovensku, kde získala prácu. Ostala tu sama, doma má celú rodinu, už desať rokov.
To sú skutočné životné príbehy. Tí všetci si musia spracovať svoje odlúčenie. A koľko je takých, čo zakorenia v novom prostredí? Aspoň na nejaký čas. Tak si aj vďaka svojmu terapeutickému denníku môžete formulovať, či je to celé takto dobré v niečom aj pre Vás, alebo to potrebujete inak? A potom si za svojimi potrebami choďte. Pokúste sa byť autentický. Kvôli Vám samým, kvôli vašim potrebám, kvôli Vašim deťom a blízkym. Veľa síl pri vyrovnávaní sa s odlúčením a dobré rozhodnutia k dlhodobejším perspektívam prajem!!! Hoci život sa mení a často i vzťahy. Ale práve preto: buďte autentický, buďte sami sebou.

Popis skúseností z vlastnej práce s literárnym dielom:

Dá sa povedať, že Rausove nerýmované básničky ma z poézie v živote zasiahli najviac (zatiaľ). Stalo sa tak navyše v správnom čase pubertálneho formovania osobnosti… Skutočne sa v knižke písalo tiež o mne… Natoľko sa mi páčila, že som z nej vykúpila snáď desiatku exemplárov a roky ich rozdávala ľuďom, na ktorých mi naozaj záležalo.
Keď som sa chystala na napísanie referencie literárneho diela, veľmi som sa potešila, že Rausove Větrné mlýny vyšli v novom vydaní, ktoré je dodnes dostupné v podobe knihy aj s CD. Oproti pôvodnému brožovanému vydaniu, je súčasná kniha v pevných doskách rozsiahlejšia, doplnená o polovicu básní z autentického obdobia ich vzniku. Možno potešia i vás, tak sa prípadne začítajte…
Použitá literatúra:
Raus, D. 2018. Větrné mlýny. [2. vyd.] Bratislava: Porta libri družstvo, 2018. 185 s. ISBN: 978-80-8156-128-3 (Kniha a CD.)
Raus, D. 1992. Větrné mlýny. 1. vyd. Bratislava: D3, edice Kontext, 1992. Nestránkované, bez ISBN
Božíková, K. J. 2021. Terapeutický denník. Miloslavov: vyd. Katarína Jana Božíková, 2021. ISBN: 978-80-5702-848-2

 

Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Kartu odporúčaného diela vytvorila:
Mgr. Iva Paštrnáková Dejová, PhD. et PhD., predtým vysokoškolská pedagogička Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (Slovensko) – momentálne na rodičovskej dovolenke (Slovensko), 30. apríla 2023

Možnosť konzultovať indikácie a kontraindikácie diela, špecifické postupy alebo skúsenosti, pred, počas a po použití diela s autorom odporúčania: áno prostredníctvom e-mailu iffff@centrum.sk

Odporúčaný spôsob citácie:

Paštrnáková Dejová, Iva. 2023. Odborná referencia literárneho diela Daniel Raus Větrné mlýny/O poštovních známkách. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023.  ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odborna-referencia-diela-vetrne-mlyny-o-postovnich-znamkach-2/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Literárne dielo Větrné mlýny / O štěstí
Autor: Daniel Raus (originál v češtine)
Prekladateľ: –
Illustrátor: Jaroslav Beliš
Rok vydania: 2018
Poradie vydania: (2. rozšírené vydanie), v tiráži uvedené ako 1. vydanie v Porta libri. (Pôvodné 1. vydanie vyšlo v roku 1992, vydalo D3, edice Kontext, Bratislava.)
Vydavateľ: Porta libri družstvo, Bratislava, 2018
Celkový počet strán: 185
ISBN 978-80-8156-128-3

Česká verzia https://www.artforum.sk/katalog/117662/vetrne-mlyny-cd
Anglická verzia –
Maďarská verzia –