Odborná referencia diela Umrieť a nájsť samu seba

Autor: Viera Diešková

 

Autor: Anita Moorjani
Z angličtiny do slovenčiny preložil: Michal Zidor
Rok vydania: 2013

Popis

Terapeutické ciele:  pomôcť osobám so život ohrozujúcou diagnózou uvidieť toto ochorenie v súvise so svojim strachom, pripustit možnosť spontánneho vyliečenia, uzdraviť sa, nájsť zmysel života a objaviť potrebu lásky k sebe

 Odporúčaná veková skupina: 15- 80 r.

Sekundárna cieľová skupina: liečební pedagógovia, sociálni pracovníci, zdravotné sestry, lekári, psychológovia, príbuzní

 

Stručný obsah diela:

Autorka jedinečnej knižky Anita Moorjani prežila klinickú smrť, popisuje v nej svoje zážitky, pocity, ako sa potom zmenilo jej vnímanie sveta a života. Narodila sa indickým rodičom v Singapure a keď mala 2 roky, presťahovali sa do Hongkongu. Vďaka domácemu prostrediu a britskému vzdelaniu chápala indický, čínsky, aj  anglický životný štýl. Naučila sa plynulej angličtine, kantónskej čínštine s indickým dialektom a v škole francúzsky jazyk. Pracovala veľa rokov v Honkongu pre rôzne svetové spoločnosti, dokým jej v r. 2002 diagnostikovali rakovinu.  Liečila sa na ňu 4 roky a potom jej organizmus úplne zlyhal. Ale neumrela, dostala sa do kómy, v ktorej sa všetky jej bolesti stratili, bolo jej krásne a ona vnímala, čo ľudia okolo nej hovoria, len sama nemohla hovoriť. Až potom pochopila, že zomiera.

V úvode knižky Anita uvádza, že hlavným jej cieľom pre písanie bolo, aby iní nemuseli prejsť tým, čím prešla ona. Po zážitku klinickej smrti vnímala nové nasmerovanie svojho života a pochopila, že jedným z dôvodov prečo sa rozhodla zostať v pozemskom živote (mohla si vybrať, či chce odísť) bolo, že písaním a rozprávaním o svojej  skúsenosti môže pomôcť ostatným.  Jej príbeh v knihe sa začína popisom svojho detstva na križovatke mnohých kultúr a nezlučiteľných presvedčení. Vysvetlila, že to podporovalo strach, ktorý sa prejavil v  jej chorobe. V druhej časti knihy sa venovala  samotnej klinickej smrti,  čo vtedy zažila a pochopila. V tretej časti knihy píše o tom, čo sa pri tom naučila, ako my ľudia môžeme žiť tak, aby sme odrážali to, čím skutočne sme a dovolili svojej veľkoleposti prejaviť sa v živote. Anita nechce zavádzať žiadne nové náboženstvo, jedine pomáhať. K tomu, aby sa ľudia vyliečili, nepotrebujú zažiť klinickú smrť. V knihe píše o emocionálnych a psychologických spúšťacích mechanizmoch, ktoré prispeli u nej k vytvoreniu nádora. Dúfa, že ich identifikovaním u seba môže človek znížiť, alebo eliminovať svoju šancu na ochorenie. Aj keď je každý človek iný, Anita chce v ňom  „zažať iskru veľkoleposti „, ktorá mu môže pomôcť žiť svoj život v radosti.

 

Podrobnejšie k obsahu:

V prvej časti knižky popisuje Anita svoj život s rodičmi a bratom v Indii a Honkongu, chodili aj do hinduistických chrámov. Keď dospela,  podľa indických zvyklostí sa jej rodičia snažili  nájsť ženícha. Došlo dokonca aj k zasnúbeniu s dobre vyzerajúcim mužom, ktorý  sa  mal stať jej manželom, zoznámila  sa aj s jeho rodinou. Anita vtedy zistila, že sa nedokáže prispôsobiť ich predstavám o neveste – má sny, ktoré by chcela realizovať- byť zamestnaná, cestovať. Preto zasnúbenie zruší a  indická komunita ju za to odsúdi. Potom sa Anita osamostatní, vybuduje si pracovnú kariéru, plní si sny. Hoci na sobáš nepomýšľa – nakoniec sa vydá (1995), lebo stretla Inda, ktorý ju plne chápe a vznikne medzi nimi veľká láska. Anita našla životného partnera, ktorý bude stáť pri nej v každej situácii.

Vybudovala si s manželom Dannym krásny spoločný život. V 2001 roku diagnostikovali Soni, najlepšej priateľke Anity a jej švagrovi rakovinu, títo svoj boj s chorobou rýchlo prehrali. Anita pocítila strach z tejto choroby a v r. 2002 dostala aj ona rakovinu. Bojovala proti nej  s Dannym do r. 2006, boli to pre oboch veľmi ťažké časy. Potom to Anitine telo vzdalo a upadla do kómy.

V tomto stave všetko okolo nej jasne vnímala, ale nie svojimi zmyslami. Uvedomovala si všetky lekárske zákroky na svojom tele, vnímala  beznádej a rezignáciu rodiny ktorá stála v nemocnici pri nej. Cítila sa slobodne a ľahko, všetka bolesť a trápenie boli preč. Zároveň, akoby ju niečo ťahalo preč, ale vedela, že všetko ide podľa plánu. Bolo to akoby sa rozpínala do prostredia, vlievala sa do nej pritom láska, radosť a úžas, mala pocit čírej, nepodmienenej lásky. Pocítila prítomnosť svojho otca,  aj sa s ním bez slov rozprávala, spojila sa s esenciou svojej priateľky Soni, a pocítila jej nepodmienenú lásku. Anitino  telo sa v kóme samo vyliečilo.  Pochopila kým vlastne je, dokázala sa na seba pozerať novými očami  a uvidela, že je nádherná vesmírna bytosť. Všetky vhľady a vedomosti, ku ktorým sa Anita v stave klinickej smrti dostala, je tu obtiažne popísať, v knihe sú uvedené  viaceré.

 

Opis možností terapeutickej práce:

Všetky autentické vhľady Anity Moorjani môžu pôsobiť terapeuticky. Nielen to, ako prežívala stav klinickej smrti. Celý jej príbeh vyliečenia a nachádzanie zmyslu života sa mal dostať k tisíckam, miliónom ľudí a k tomu, aby sa rozšíril prispeli  synchronicity, „náhodné“ udalosti a stretnutia ľudí, ktorí ho dávali ďalej.  Anita (s. 121) „umožnilla Duchu svätému, aby cez ňu konal“, stala sa nástrojom v Božích rukách takým spôsobom, aký si nevedela predtým ani predstaviť. Aj táto kniha a to, že vznikla recenzia, ktorú na webe odborníci čítajú, je toho dôkazom.

Podstatné, čo si Anita počas klinickej smrti uvedomila bolo,  že (s. 135) „celý vesmír sa skladá z nepodmienej lásky“ a ona je toho prejavom. Pochopila, že byť sama sebou  znamená byť láskou. To je lekcia, ktorá jej zachránila život. A nielen jej, lebo zistila:  “ak budem láskou, ktorou skutočne som, stačí to na to, aby som vyliečila seba aj iných ľudí” (s.74).  Ďalej (s.140)  vysvetľuje, čo znamená „nekonečné vlastné ja“ a ako je spojené s „Univerzálnou energiou“. Pochopenie  tohoto má liečivé účinky. Ak žijeme na základe našej mysle a zameraní sme len na robenie – strácame kontakt s nekonečným ja. Keď berieme do úvahy naše pocity a vnímame svoje bytie, konáme v súlade so svojou dušou (s. 143). Keď pritom pochopíme  svoju vlastnú veľkoleposť a žijeme na základe svojej skutočnej podstaty – lásky, nemusíme nikomu spôsobovať bolesť.  Lepšie to vysvetľuje sama Anita v tejto knižke, ktorú sme označili ako svojpomocnú. Je dobre, ak to pochopia ľudia, ktorí pracujú v pomáhajúcich profesiách – svojím poznaním môžu uľahčit cestu k uzdraveniu  svojím klientom, aj sebe.

 

Popis skúseností  z vlastnej práce s dielom:

Na knižku som upozornila viacerých svojich známych, ktorí bojovali s vážnou chorobou. S obdivom sledovali životný príbeh autorky, našli tam pre seba veľa inšpiratívnych myšlienok a pomohla im zvládať ich ochorenie. Prinášame tu zhrnutie najdôležitejších poznatkov, ktoré získali pre seba z knihy:

Autorka po prekonaní klinickej smrti spoznala, že pre vyliečenie tela je potrebné  ukázať krásu svojej duše, žiť podľa svojho  srdca a  hovoriť svoju vlastnú pravdu vždy s láskou aj k samému sebe a len cez túto lásku, ktorá presahuje rozmer ľudského bytia. Podľa autorky „Boh nie je bytosť, ale stav bytia“ (s. 66) – cez túto, vo  vlastnej božskej podstate pociťovanú lásku, možno rozvíjať aj lásku k  ostatným, pretože v  skutočnosti, aj cez určitú fyzickú oddelenosť v  ľudskej podobe „sme všetci Jedno a  každý z nás ovplyvňuje kolektívny Celok“ (s. 68).

Podobne ako autorka, tí  kde na to ešte bol dostatok času, dospeli k uvedomeniu, že onkologické ochorenie nebolo trestom za niečo čo niekedy urobili zle, alebo nejakou karmou, ale len zavŕšením všetkých rozhodnutí, volieb a myšlienok v celom živote, keď sa všetok strach a zároveň obrovská vnútorná sila prejavili ako choroba (s. 68). Tá mala pomôcť zastaviť človeka a zmeniť doterajší spôsob jeho života, aby mohol začať žiť krajší a lepší život v plnej, bezpodmienečnej láske a súcite k sebe aj ostatným. Človeku nastoľuje otázku zmysluplnosti bytia, keď si  v súvislosti s dovtedajším spôsobom života preverí svoje staré presvedčenia.

Autorka svoju zmenu pripodobňuje k návratu domov – teda do pôvodného pravého stavu bytia, v  tom istom a predsa vnútorne, pozitívne láskyplne zmenenom ľudskom tele. Vyliečenie spôsobilo to, že „konečne dovolila svojej duši dostať sa na povrch“(s.132). Stačilo len to –  dovoliť si byť sama sebou bez posudzovania, alebo pocitu „som chybná“- lebo byť láskou a svojím pravým „ja“ je jedno a to isté. Otec a Soni povedali Anite v kóme:„A teraz, keď už vieš, kým skutočne si ( láskou) choď späť a ži svoj život bez strachu!“   Ak človek preciťuje povznášajúce bytie, neubíja ho  robenie (s. 146). Inými slovami, kto robí to, čo ho robí šťastným, čo v ňom vzbudzuje radosť a vášeň, prináša na povrch to najlepšie zo seba, to znamená mať sa nepodmienene rád (s. 154). Ak ste k sebe úprimní, to aký máte zo seba pocit, je určujúcou kvalitou života viac ako snaha byť pozitívne naladený (s. 153). Každú pozitívnu vec, ktorú prinesiete sebe, prinesiete aj celku (s. 151). Inými slovami, keď so životom spolupracujem a nejdem proti nemu, som najsilnejšia (s. 134).

Svojím spôsobom, nepriamo pre budúcich, ale aj súčasných terapeutov Moorjani odkazuje, že  ľudia, ktorí robia nebezpečné činy a ubližujú  sebe alebo druhým, sú plní zmätku, frustrácie, bolesti, ako aj nenávisti voči sebe samému. Človek, ktorý sa realizuje naplno a je skutočne šťastný by nikdy niečo také neurobil (s. 103). Na to, aby niekto také zločiny spáchal, musí byť emocionálne chorý, čo je v skutočnosti dosť podobné rakovine. Všimla si však, že tými, ktorí majú tento typ „duševnej“ rakoviny, sa v našej spoločnosti opovrhuje, preto nemajú vôbec žiadnu šancu, aby im v ich stave niekto prakticky pomohol, čo zas len zhoršuje ich chorobu. Tým, že ich takto berieme, len umožňujeme „rakovine“, aby v našej spoločnosti rástla a je dôležité, aby sme vytvorili spoločnosť, ktorá by presadzovala duševné zdravie spolu s fyzickým (s. 104). Spoločnosť, ktorá by dokázala v ľuďoch „zažať iskru“ ako Anita  Moorjani.

 

Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Kartu odporúčaného diela vytvorila:
PhDr. Viera Diešková, CSc., Bratislava, Slovensko, 12. júna 2023

 

Možnosť konzultovať indikácie a kontraindikácie diela, špecifické postupy alebo skúsenosti, pred, počas a po použití diela s autorom odporúčania: áno

 

Odporúčaný spôsob citácie:

Diešková, Viera. 2023. Odborná referencia a zdieľanie skúseností k literárnemu dielu Umrieť a nájsť samu seba  od  autorky Anity Moorjani. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk Bratislava: PRO SKIP- Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odborna-referencia-diela-umriet-a-najst-samu-seba/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Umrieť a nájsť samu seba – Moja cesta od rakoviny a klinickej smrti až po úplné vyliečenie
Autor: Anita Moorjani
Z anglického vydania v r. 2012 preložil do slovenčiny Michal Zidor
Rok vydania: 2013
Vydanie prvé
Vydavateľ: Eastone Books, Bratislava
Počet strán: 180
ISBN 978-80-8109-213-8