Odborúčaný postup k dielu Brémski mestskí muzikanti

Autor: Anna Kürthy

 

Autor diela: Bratia Grimmovci
Rok vydania: 1819
Jazyk: slovenský

Popis

Terapeutické ciele: rozprávanie o sociálnej opore, priateľstve, komunite
Veková skupina: 8-12
Sekundárna cieľová skupina: staršie deti aj dospelí
Forma práce: individuálna a skupinová

Stručný obsah literárneho diela:
Rozprávka je o domácich miláčikoch, ktorí upadli do nemilosti svojich majiteľov a ľudia sa ich chcú zbaviť. Odvrhnuté zvieratá spojí ich spoločný osud. Príbeh je o ich stretnutí, o tom a ako v bezvýchodiskovej životnej situácii porazia násilníkov, lupičov a štvancov.

Popis možností odbornej pedagogickej/terapeutickej práce:
Túto rozprávku môžeme použiť v individuálnych aj v skupinových prácach. Cieľom je rozprávať sa o priateľstve a sociálnej podpore. Napríklad:
1. Úvodné kolo, príchod s kartami Dixit. Čo podľa teba znamená priateľstvo? Vyber si kartu a povedz o svojich myšlienkach a pocitoch.
2. Čítanie rozprávky a diskusie o názoroch na ňu.
3. Rozprávanie o priateľstve: kto môže byť priateľom, s čím môže priateľ pomôcť, kto je tvoj najlepší priateľ?

 

Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Kartu odporúčaného diela vytvorila:
Anna Kürthy, ZŠ Zichyho Miklósa v Zsámbéku (Maďarsko), 21. januára 2023
Odporúčanie z angličtiny do slovenčiny preložila: Mária Trechová, PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, o. z. Bratislava

Odporúčaný spôsob citácie:

Kürthy Anna. 2022. Odporúčaný odborný postup k práci s literárnou predlohou bratov Grimmovcov Brémski muzikanti. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023.  ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odborna-referencia-diela-bremski-mestski-muzikanti/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Názov literárnej predlohy: Brémski metskí muzikanti
Autor: Bratia Grimmovci
Rok vydania: 1819
Poradie vydania: druhé rozšírené vydanie

Použitý literárny zdroj
Anglická verzia https://www.bremen.eu/tale-of-the-bremen-town-musicians
Slovenská verzia https://www.martinus.sk/?uItem=56002
Maďarská verzia