Odborná referencia diela Šťastie je líška

Autor: Iva Paštrnáková Dejová

 

Autor diela: Evelina Daciūtė
Ilustrátor: Aušra Kiudulaitė
Rok vydania: 2018
Jazyk: slovenský

Popis

Terapeutické ciele: podpora sebavedomia a dôvery, pomoc pri adaptácii na zmeny, formulovanie vlastných snov – smerovania, podpora priateľstva

Odporúčaná veková skupina: 4+

Sekundárna cieľová skupina: rodičia, dospelí

Forma práce: individuálna (so supervíziou – mladší), skupinová (s moderátorom/terapeutom – starší)

Stručný obsah diela:

Príbeh rozprávajúci o priateľstve a snoch. A tiež o tom, čo je veľmi dôležité pre každého z nás – môžeme si prečítať na zadných doskách knihy. Na prvý pohľad všedný príbeh o každodennosti rodiny s chlapcom, získa na dynamike v momente stretnutia s líškou. Vlastne, Jakubova rodina nie je až taká všedná – býva na velikánskom strome v krásnom parku. Otecko lieta s helikoptérou a rozváža ľudí a veci. Mamička modeluje vázy a kvetináče. (Plnia si svoje detské sny?) Jakub chodieva kupovať do mesta pečivo, pri ktorom poobede spoločne sedávajú nad šálkami čaju. Raz cestou domov, na konci parku stretne líšku, húpajúcu sa na hojdačke. Prihovorila sa mu, dal jej svoj rožok a odvtedy sa stali priateľmi. Vždy keď ju stretol, hojdali sa a rozprávali si príbehy. Keď sa jej pýtal na názor, odvetila: „Všetko závisí od toho, ako sa na vec pozeráme.“ Chlapcovi rodičia celkom neverili príbehu o líške a navyše, chystali sa presťahovať do väčšieho mesta. Jakub bol smutný, že príde o jedinú priateľku. „Dobré veci sa ukážu až po čase“ – chlácholila ho líška. Druhé mesto bolo väčšie, otecko mal väčšiu helikoptéru, strom, na ktorom v parku rodina bývala bol vyšší… A nakoniec aj tu v parku na hojdačke stretol Jakub svoju priateľku líšku! Pretože tá, keď cítila, že má byť niekde inde, vyberie sa tam. Príbeh o tom, že šťastím môžu byť úplne všedné veci ako prechádzka parkom, mamičkina keramika, voňavé pečivo, posedenie s blízkymi pri čaji, čas strávený s priateľmi, ale i noví priatelia. Aj samotná litovská autorka Evelina venovala knihu všetkým „… ktorí sa neboja vytvárať si nové priateľstvá a ľúbiť“.

Opis možností profesionálnej pedagogickej/terapeutickej práce:

Jednoduchý, avšak literárne i vizuálne veľmi poetický, dej knižky ponúka hneď viacero možností profesionálnej pedagogickej/terapeutickej práce.

Kým sa dostaneme k hlbším motívom, pozrime sa na formálnu záležitosť, akou je vizuálna stránka knihy. Ilustrátorka Aušra Kiudulaitė je právom uvedená aj na prednej doske knihy vedľa autorky textu, pretože jej hravé, ale i fantazijné a snivé ilustrácie toto literárne dielo plnohodnotne spoluformulujú a dotvárajú. Ilustrácie sú totožné v originálnom litovskom vydaní (2016), v anglickom i v slovenskom vydaní (obe 2018). Jednoznačne odkazujúc na text (keď mala líška dobrú náladu, vravievala, že farba šťastia je oranžová; pomaranč, mrkvový koláč, lístie na jeseň) – a farebne asociujúc zjavne i samotnú líšku – vo vizuálnom spracovaní knihy je dominantná práve oranžová farba. Aj v Oswaldovom farebnom kruhu protikladom k nej je modrá. S týmto kontrastom sa tu narába i vo významovej rovine, keď v podaní ilustrátorky sú čierny deň líšky/jej zlá nálada vyjadrené v modrej farebnosti. Tu sa ponúka prvý motív na terapeutické otázky: Ktorou farbou by ste vyjadrili smútok a akou farbou radosť?

Silným momentom knižky, s ktorým podľa mňa možno pracovať, je motív zmeny/straty, za ktorú považuje hlavný hrdina opustenie svojho dôverne známeho mesta. Hoci ho otec presviedča: „Dobrého nikdy nie je dostatok. Vždy môže byť všetko ešte lepšie,“ je otázne nakoľko väčšie a všetkého viac musí zákonite znamenať i lepšie. V rámci skupiny možno o tom rozvinúť diskusiu a to aj na základe vlastných skúseností (zahraničné pobyty, presťahovanie sa do iného mesta za štúdiom a prácou, čo zanechali v rodnom meste, čo získali v novom prostredí, čo by dnes urobili inak?). Líška je radikálna, keď Jakuba chystá na odchod: „A skôr či neskôr príde niekto, kto zaujme moje miesto.“ A on pritom vie, že bude najšťastnejší na svete, keď ju znova stretne. Na konci knižky sa mu to splní. V živote to tak často ale nebýva. Zmena je život.

Opakovaným a jedným z hlavných motívov knižky je hojdačka. „Priateliť sa s líškou, je ako hojdať sa na hojdačke … Raz si hore, potom zase dole.“ To je vlastne tiež trochu ako samotný život: raz hore – raz dole. Ale hojdačka je aj o neobmedzenej slobode, keď si vo výške. Preto pri terapeutickej práci možno s motívom hojdačky čiastočne narábať ako s motívom krídiel a uvažovať o tom, ako sa môžeme vzniesť v živote vyššie a dosiahnuť, čo si želáme. Vďaka priateľke líške z literárnej predlohy sa potom zdajú možnosti neobmedzené. Zdravé snívanie je žiadúce. Aj plniť si detské sny. Aké sú naše sny? Kam smerujeme? Takýmto spôsobom možno moderovať diskusiu v terapeutickej skupine.

Okrem snívania, najsilnejším motívom pojednávanej knihy je priateľstvo. Aj samotná autorka Evelina drží palce tým, čo majú odvahu nadväzovať nové priateľstvá. K tomuto motívu navrhujeme v skupine starších diskutovať a spoločne sa zamýšľať nad citátom francúzskeho maliara Pierra Bonnarda (1867 – 1947): „Priateľstva je schopný ten, komu ľudia neznechutili človeka. Kto verí a vie, že sa v dave vyskytujú veľkorysí ľudia, zvrchované duše a dobré srdcia. Ten, kto sa neunaví ich hľadaním a miluje ich ešte skôr, než ich našiel.“ Pri takto nastolenom probléme sa v diskusii pravdepodobne čoskoro dostaneme i k téme dôvery.

Popis skúseností z vlastnej práce s literárnym dielom: 

S literárnou predlohou mám vlastnú skúsenosť s jej čítaním 4-ročnému dieťaťu. Dieťa bolo zaujaté čiastočne uveriteľným a čiastočne fantazijným príbehom svojho skoro rovesníka a personifikovanej líšky. Dieťa si uvedomovalo príbeh priateľstva, popísaný v druhej vrstve knihy. A ako rodič som tento príbeh doceňovala najmä v období covidových obmedzení, keď bola narušená aj prirodzená socializácia malých škôlkarov.

V kontexte ponúkaného prečítaného príbehu a vlastného detstva by som vyzdvihla ešte jeden moment. Hlavný hrdina knižky Jakub môže, podľa môjho názoru, zaujať špeciálne i deti, ktoré sú jedináčikmi rovnako ako on. Je dosť možné, že pre deti, ktoré v menšej rodine vyrastajú osamotene, užšie zomknuté vo svete dospelých, sú priateľstvá ešte omnoho dôležitejšie. A presne aj o tom je kniha Šťastie je líška.

Použitá literatúra:

Daciūtė, E. – Kiudulaitė, A. 2018. Šťastie je líška. 1. vyd. Bratislava: IKAR, a. s. – Stonožka, 2018. 44 s. ISBN: ISBN 978-80-551-6266-9

https://citaty.net/citaty/19980-pierre-bonnard-pratelstvi-je-schopen-ten-komu-lide-neznechutili/

Neprešlo jazykovou úpravou!

Možnosť konzultovať indikácie a kontraindikácie diela, špecifické postupy alebo skúsenosti, pred, počas a po použití diela s autorom odporúčania: ano prostredníctvom e-mailu iffff@centrum.sk

Kartu odporúčaného diela vytvorila:
Mgr. Iva Paštrnáková Dejová, PhD. et PhD., predtým vysokoškolská pedagogička Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (Slovensko) – momentálne na rodičovskej dovolenke (Slovensko), 27. februára 2023

Odporúčaný spôsob citácie:

Paštrnáková Dejová, Iva. 2023. Odborná referencia literárneho diela  Šťastie je líška (Evelina Daciūtė). In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/evelina-daciute-stastie-je-liska/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Autor diela: Evelina Daciūtė
Prekladateľ: Mária Pavligová
Ilustrátor: Aušra Kiudulaitė
Rok vydania: 2018
Poradie vydania: 1. vydanie
Vydavateľ: IKAR, a.s. – Stonožka, Bratislava
Celkový počet strán: 44
ISBN 978-80-551-6266-9
Literárny druh: próza
Jazyk: slovenský

Slovenská verzia https://www.martinus.sk/?uItem=429485, https://www.megaknihy.sk/romany-pribehy/325978-stastie-je-liska.html
Anglická verzia https://www.martinus.sk/?uItem=304594
Maďarská verzia –
Ukrajinská verzia https://kazka.dk/en/products/shhastya-ce-lysychka

Trailer naštudovania Bábkovým divadlom na rázcestí, Banská Bystrica https://www.youtube.com/watch?v=VkSSGJIZPgs