Overený postup k dielu Tracyho tiger

Autorka: Michaela Kajfozsová

 

Autor diela: William Saroyan
Do češtiny preložil: Jiří Nosek
Ilustrátor: Jiří Šalamoun
Rok vydania: 2020
Jazyk: čeština

Popis

Terapeutické ciele: zamyšlení se nad tím, co je vlastně normální, přesah k vlastnímu psychotickému onemocnění, různé interpretace motivu tygra, sebeprosazení v životě, obohacení slovní zásoby, zlepšení techniky čtení, mírnění sociálního ostychu
Odporúčaná veková skupina: 18+
Primárna cieľová skupina: klienti s psychotickým onemocněním
Sekundárna cieľová skupina: širší využití obecně ve skupinové terapii (neurotické poruchy, poruchy osobnosti)
Forma práce: skupinová s jedním terapeutem

Stručný obsah diela:
Jedná se o metaforický příběh mladíka Thomase Tracyho, ke kterému se jednoho dne připojí tygr, který je vlastně černým panterem, aby v něm probudil lásku k díce Lauře a naučil ho dalším důležitým věcem, jež potřebuje ke své proměně v muže. Tygr se v příběhu objevuje a pak zase na krátký čas zmizí, aby se znovu objevil. Je potřeba ale tygra chápat spíše jako symbol. Může být jakýmsi druhým já, které je energické, živelné a nespoutané konvencemi. Druhé já plné emocí, které mnozí lidé v sobě potlačují.

Tygr může být imaginárny, ale také skutečný. Tygr může být láskou, což v závěru knihy zmiňuje sám autor.

Mladík Thomas Tracy přijíždí ve svých 21 letech z New Yorku do San Francisca, aby se stal nosičem kávy ve skladech Otto Seyfanga. Po 14 dnech práce přichází Thomas za svým nadřízeným Valorou s tím, že by si přál postoupit na místo ochutnávače kávy, což je v tomto podniku nejprestižnější pozice a mnozí zaměstnanci na ni čekají řadu let. Thomas nechce nikoho v čekání předbíhat, ani si nepřeje smrt nejstaršího ochutnávače kávy, aby se jeho místo uvolnilo. Jediným jeho argumentem, proč by měl místo dostat je, že umí ochutnávat a pozná dobrou kávu. Rozhovor vede ve chvíli, když u něho je tygr. Ten ale usíná a Thomas ustupuje výhrůžce, že by také mohl přijít o dosavadní místo nosiče.

Thomas Tracy se zamiluje do dívky, kterou potká na ulici před firmou, kde pracuje. Dívka se jmenuje  Laura Luthyová a Tracyho tygr se seznamuje s Lauřinou tygřicí. Jednoho dne je pozván na oběd k Lauřiným rodičům. Laura odešla pro vysvědčení a Tracy zůstal s matkou sám. Nabídla mu bonbony a když jich Tracy několik snědl, políbil matku, ani vlastně nevěděl proč. Polibek bohužel zahlédla Laura, která se zrovna vrátila ze školy. Její tygřice se rozzuřila, Tracyho tygr utekl a Tracy také odešel. Další den na Lauru čekal marně. Tracy dal výpověď a odjel z města. Vrátil se až po šesti letech  a procházel se s tygrem po městě. Způsobilo to pozdvižení, lidé začali utíkat a schovávat se, viděli totiž Tracyho tygra. Přijela policie a tygra postřelila, ale podařilo se mu utéct. Tracy byl zatčen a odveden k psychiatrickému vyšetření dr. Pingitzerem, který shledal, že je naprosto zdráv. Tomu však neuvěřil mladý doktor Scatter a Tracy putoval do blázince Bellevue, kde byla také Laura Luthyová, která byla zničená jako její tygřice. Po Tracyho příchodu do Bellevue se začaly dít zajímavé věci. Pacienti se začali více scházet, jejich stav se lepšil. Zlepšil se také beznadějný stav Laury Luthyové. Nikdo nechápal, co se to děje, doktoři se to snažili zastavit, ale nešlo jim to.

Do ústavu chodil za Tracym i policista Huzinga, který měl celý případ na starosti. Huzinga uvěřil Tracymu, že jim dokáže tygra nalézt. Tracy potřeboval zinscenovat Warrenovu ulici před šesti lety, vrátit tak trochu čas. Obnovily se sklady kávy se žoky, které bude Tracy nosit. V určitou hodinu se měla na ulici objevit také Tracyho láska Laura Luthyová.

To všechno se skutečně odehrálo. Když přišla Laura, objevil se i tygr. S ní a s Tracym přešli do prodejny obrazů, kde byla podle domluvy klec. Z prodejny vyšel jen Tracy a Laura. Když policisté, kteří celou akci sledovali, vešli do prodejny, žádné zvíře v ní nenalezli, klec byla prázdná. Tracy a Laura odcházejí společně do dáli a autor končí příběh konstatováním že tygr je láska.

Postava tygra se objevuje také v dalších dílech Williama Saroyana. “Thomas Tracy a snad všechny postavy Williama Saroyana mají tygra, protože v sobě nosí mládí”.

Opis možností profesionálnej terapeutickej práce:
U tého knihy se mi osvědčilo nechat veškeré interpretační možnosti čistě na klientech. S tím, jak příběh postupoval, začali klienti zjišťovat a přemýšlet nad tím, jak to s tím tygrem vlastně je. Zda je skutečný, pokud ne, tak co by tento motiv mohl znamenat. Učili se vyjadřovat své nápady a myšlenky před ostatními bez ostychu, každý nápad a názor je totiž vítán. Je důležité vytvořit atmosféru přijetí, aby se klienti nebáli říct opravdu cokoliv. Někteří přirozeně čtou více, jiní téměř vůbec, každý však dostal šanci se vyjádřit a také přečíst nahlas úryvek z knihy.

Popis skúseností z vlastnej práce s literárnym dielom:
S 6-ti člennou skupinou klientů s psychotickým onemocněním jsme četli tuto knihu na pokračování. Ve skupině byl také klient, jehož mateřským jazykem je polština. Dokázal se zapojit, obsah přečtených úryvků mu byl stručně vysvětlen, takže jazyk v tomto případě nebyl pro klienta bariérou pro vlastní interpretaci knihy. Vznikla velmi zajímavá skupinová dynamika a interakce, kdy se zapojili téměř všichni kienti a pracovali na interpretaci knihy, pomáhali polsky hovořícímu kolegovi pochopit obsah knihy.

Dostali jsme se společně k mnoha zajímavým asociacím. Co to tedy pro klienty znamená “mít tygra”?

Může to znamenat, že mají bludy. Zde se rozvinula plodná debata a klienti spontánně hovořili o tom, jakými bludy trpěli, jaké to pro ně bylo a kdy si uvědomili, že to byl blud, něco co není skutečné.
V knize je scéna, kdy Tracy jde žádat o místo ochutnávače kávy a jeho tygr způsobí, že je velmi odvážný, až troufalý. Klienti toto vnímali pozitivně, shodli se na tom, že je dobré někdy být odvážnější, aby člověk dostal lepší místo/práci. Pak ale tygr usnul a Tracy se stal opět neprůbojným, už nebyl nikdo, kdo by mu “umetal cestičku”, jak poznamenala jedna z klientek. Zde se rozvinula debata, zda klienti mají někoho, kdo jim pomáhá, dělá třeba věci také za ně.

Jak příběh postupoval, začali se klienti zamýšlet více nad tím, zda tygra chápat pozitivně nebo negativně. Pro některé to byl blud, známka, že Tracy je psychicky nemocný, tygr je přelud, stinná stránka osobnosti, špatná myšlenka, ale také například špatná společnost, která člověka vede na zcestí. Pro jiné klienty to byla energie, která Tracyho vedla kupředu, dávala mu sílu stát si za svým, být odvážným, sebevědomým. Všechny nápady vycházely z osobních životů a příběhů klientů.

Nakonec se klienti přiklonili k tomu, že tygr je imaginární přítel, pozitivní emoce, dobrá stránka povahy. Velmi se jim líbil závěr knihy, kde jsme se dozvěděli, že tygr je láska. A lásku potřebujeme k tomu, abychom se uzdravili.

Použitá literatúra:
Saroyan William. Tracyho tygr. 6. vydání. Praha: Argo, 2020. 133 stran. ISBN 978-80-257-3181-9
Tracyho tygr – Wikipedie (wikipedia.org)

Kartu odporúčaného diela s popisom terapeutickej práce vytvorila:
Mgr. Michaela Kajfozsova, Centrum duševního zdraví Karviná, psychoterapeutický stacionář, psycholog ve zdravotnictví, 24. mája 2023
Možnosť konzultovať podrobnosti, zdieľať skúsenosti a odporúčania v špecifickej cieľovej skupine osob so psychotickým ochorením na MKajfoszova@seznam.cz

Neprešlo jazykovou úpravou!

Odporúčaný spôsob citácie:
Kajfozsova, Michaela. 2023. Overený postup a zdieľanie skúseností k literárnemu dielu Tracyho tiger.  In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov.  ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/overeny-postup-k-dielu-tracyho-tiger/

Tento článok vznikol vďaka podpore programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca organizácií a inštitúcií, KA210 – Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line študijného nástroja pre biblioterapiu“, číslo projektu2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje iba názor autora a Európska komisia ako aj autor nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Autor diela: William Saroyan
Prekladateľ: Jiří Josek
Ilustrátor: Jiří Šalamoun
Rok vydania 2020
Poradie vydania: siedme, v tomto preklade šieste
Vydavateľ: Argo
Celkový počet strán: 133
ISBN: 978-80-257-3181-9
Jazyk: čeština

Česká verze: Tracyho tygr – William Saroyan – Megaknihy.cz
Anglická verze: Tracy`s Tiger/Tracyho tygr – William Saroyan – Megaknihy.cz
Slovenská verzia: Jaspis Bratislava 1993, preložil Juraz Vojtek,
ISBN 80-85576-02-3