Az irodalmi mű referenciáját Dömdö-dömdö-dömdödöm

Szerző: Sturcz Attila, Kotrbová Kvetoslava

 

Az irodalmi mű: Lázár Ervin (1985): Dömdö-dömdö-dömdödöm, avagy a költői verseny in: Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek erdő; Móra Kiadó, 2023 (www.mora.hu); Műfaj: mesenovella, magyar változat: https://mek.oszk.hu/02700/02753/02753.htm#9

Szlovák változat: Ervin Lázár: Sedemhlavá víla, Bratislava: Mladé letá, 1987 Fodító: Mila Haugová, available on: https://www.knihaantik.sk/sedemhlava-vila_35834.html
Angol változat: Ervin Lázár: A Square Around Forest, Fordító:  Andrew C. Rose, Kiadó: Móra Könivkiadó, 2021

Leírás

Videófelvétel a színpadi váltzatról létrehozva
© Sturcz Attila, 2022-06-13, Tagintézmeny PMPSZ Budakeszi
– pelda a pedagógiai munkára: https://www.youtube.com/watch?v=qqH4cvDVDHY

 

Pedagógiai/terápiás célok: konfliktushelyzetek felismerése és lehetséges megoldásuk; mások és önmagunk elfogadása; magunk és mások sikereinek értékelése
Elsődleges korcsoport: 8-12 éves korig
Másodlagos célcsoport: idősebb gyermekek
A munka formája: csoportos

 

A remekmű rövid tartalma:

Az erdő állatai költői versenyt rendeznek. Mikkamakka a zsűri egy személyben. Különböző mókás megoldásokból kiderül, hogy egyikük sem képes épkézláb verssel előállni, mégis valamennyien magukat tartják az első díjra legalkalmasabbnak…Kisebb-nagyobb konfliktusokba bonyolódnak emiatt. Végül közösen úgy döntenek, hogy Dömdödöm nyeri meg a versenyt, aki csak ennyit tud mondani, végtelen szeretettel a hangjában: „Dömdödöm, dömdödöm, dömdö dömdö, dömdödöm.”

 

Foglalkozástervezet:

Célkitűzés: Mai alkalommal a nézeteltérések rendezéséről és egymás elfogadásáról fogunk beszélgetni.

  1. A mű dramatizált változatának megtekintése a Zsámbéki Zichy Miklós Általános Iskola Bohóka Színpadának előadásában (kb.12perc) https://www.youtube.com/watch?v=qqH4cvDVDHY
  2. Problémafelvetés: a) Mi tetszett nektek ebben a történetben?, b) Milyen összeütközésekbe kerültetek már társaitokkal, szüleitekkel, testvéreitekkel, ami esetleg elkerülhető lett volna? Hogyan végződött a ti történetetek?
  3. Melyik szereplő helyzetébe tudjátok beleképzelni magatokat a látott jelenetből? Miért? Akivel pedig nem tudtok azonosulni, vajon miért nem?
  4. Milyen szabályokat tartotok fontosnak egy igazi versenyben?
  5. Szoktatok-e örülni társaitok sikereinek? Miért fontos, hogy ne csak a magunk eredményeinek örüljünk?
  6. Írjatok rövid (4-5 mondatból álló) levelet valamely osztálytársatoknak, barátotoknak, melyben gratuláltok neki valamilyen szép teljesítményéért! (A levelek felolvasása…)
  7. Név nélkül írjátok le három legfontosabb jó tulajdonságotokat. (A cédulákat összekeverve egyet mindenki felolvas, mely alapján megpróbáljuk kitalálni, kiről is van szó…)
  8. Zárókör: Mondj egy tulajdonságot, amit a legjobb barátodban / barátnődben szeretsz!

 

Az ajánló tapasztalatainak leírása ezzel a munkával kapcsolatban:
Egykori irodalomtanárként gyakran dramatizáltattam tanítványaimat adott irodalmi mű kapcsán. A vállalkozó szellemű gyerekek számára ez mindig pozitív élményt jelentett. A dramatizáló olvasás, valamint a színpadi játék ugyanakkor sok mindent elárult magáról a játszó gyermekről. (pl.: önmagához és másokhoz fűződő viszonyáról, vérmérsékletéről, kapcsolatteremtő készségéről stb.) A darab rendezése közben vált világossá számomra, mennyire fontos, hogy a gyerekek szembesüljenek a mesék által hordozott humorral mint esztétikai értékkel. Mindannyiunknak intenzív élményt jelentett megtapasztalni együttműködésünk fejlődésének folyamatát, a koncentrált egymásra figyelést, a kölcsönös építkezést egymás színpadi játékából. Szintén nagyon fontos tapasztalatnak tartom, hogy a gyerekek jobban értik a szöveget, ha a szerepeket el is játszhatják, a karaktereket mély átéléssel megformálva. A darabválasztás során igyekeztem olyan művet találni, melyben nincsenek klasszikus értelemben vett fő és mellékszereplők, így a játszók terhei viszonylag egyenletesen oszlanak meg., mégis minden szereplőnek lehetősége van a kiteljesedésre. Biblioterápiás célú foglalkozásokon is javaslom a dramatizáló felolvasást, vagy akár egy rövid jelenet színpadi megjelenítését is, megfelelő korú és létszámú gyermekközösségben.

A biblioterápia és a drámaterápia átfedésének és a terápiás-pedagógiai munka javasolt módszerének jobb megértése érdekében az alábbiakban álljon itt Kvetoslava Kotrbova megjegyzése a jelen ajánláshoz kapcsolódva:

Egy irodalmi mű dramatizálása lehetővé teszi, hogy a gyermek (akárcsak a felnőtt) átültesse a valóságba – azaz aktívan megtapasztalja – azokat az előzetes elképzeléseket, amelyeket a biblioterápia során képzeletében manipulál. Azt is mondhatnánk, hogy a biblioterápia segítségével ez olyan, mint a „szerepjátékra való felkészülés”. Ezért rendkívül fontos, hogy melyik szöveget választjuk ki és mutatjuk be a gyermeknek, és melyikkel dolgozik utána.

A dramatizálásnak köszönhetően képzeletében megtapasztalhatja a biblioterápia során létrejött (az adott pillanatban) lehető legjobb megoldásokat. Mintha még mindig a  játékhelyzet felfedezésének biztonságában lenne, eltervezheti, hogyan játsszon a szituációban, de már a valóságban – élőben kipróbálhatja, amiről addig csak álmodott, és ténylegesen elkezdheti azt megvalósítani és megélni. Ezért  is fontos, hogy milyen művet választunklehetséges élményforrásként.

A drámaterápia által közvetített élmény tulajdonképpen új, felemelő és életre szóló készségek kialakítása kell, hogy legyen (felnőtteknél sokszor a régiek – használaton kívüli vagy valamilyen okból elfojtott készségek – új körülmények között történő újra felfedezéséről, „kipróbálásáról” van szó).

A szabadság körülményei között a drámaterápián belüli „játéknak” köszönhetően a játéktervek/játékötletek elérhetővé válhatnak, és szükség esetén a mindennapi életben is aktívan felhasználhatók. Másokkal való interakcióban a drámaterápia keretein belül a gyermek (ahogyan a felnőtt is) tovább finomíthatja és megváltoztathatja a színpadi mű közös létrehozásának izgalmas munkafolyamata során megszületett kompetenciáit, ahogy Attila saját tapasztalatai alapján leírta. A kompetenciák élő hajtóerők, nem pedig merev szabályok, pontosan ezért e kompetenciákat a mindennapi életben elérhetővé kell tenni tanítványaink számára.

 

Az ajánlott mű kártyáját az említett irodalmi forrás szerint készítette:

Sturcz Attila, Munkahely: PMPSZ Budakeszi Tagintézménye, Utolsó frissítés dátuma: 2023. 03. 19.
Kotrbová Kvetoslava, Munkahely: A Pozsonyi Comenius Egyetem pedagógiai kara, 2023. 05. 08

 

Ajánlott idézési eljárás:
Sturcz Attila, Kotrbová Kvetoslava. 2023. Ajánlott szakmai eljárás Dömdö-dömdö-dömdödöm. A Biblioterapia.sk oldalon. Pozsony: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov.  ISBN 978-80-974667-0-1 Elérhető: https://www.biblioterapia.sk/hu/egyuttmukodes/

 

Ez a cikk az Európai Unió Erasmus+ programjának, a 2. kulcstevékenység – Szervezetek és intézmények együttműködése, KA210 – Kisléptékű partnerségek a szakoktatás és szakképzés területén című programjának támogatásával készült. Projekt címe „A biblioterápiás on-line taneszköz prototípusa”, projektszám: 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Csak a szerző véleményét képviseli, és az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a benne található információk felhasználásáért.

További információk

Bibliográfiai adatok

Az irodalmi mű: Lázár Ervin: Dömdödöm, avagy a költői verseny
Felhasznált irodalmi forrás: Lázár, E. 1985: Dömdö-dömdö-dömdödöm; in: Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek erdő; Móra Kiadó, 2023; ISBN: 9789634156154, magyar változat: https://mek.oszk.hu/02700/02753/02753.htm#9

Szerző: Lázár Ervin, Felhasznált irodalmi forrás: angol változat: The Square Around Forest, Fordító: Andrew C. Rouse, Kiadó: Móra Könyvkiadó
Megjelenés : 2021.04.12. EAN: 9789634155416

szlovák változat: Sedemhlavá víla, Bratislava: Mladé letá, 1987,124 p., Translated into Slovak by: Mila Haugová, available on: https://www.knihaantik.sk/sedemhlava-vila_35834.html