Szerzők

PhDr. Kotrbová Kvetoslava, PhD., MPH

gyógypedagógus, egyetemi tanár, projektvezető, főszerkesztő

1995-ben gyógypedagógusként végzett a Pozsonyi Comenius Egyetemen, ahol ma a biblioterápia, akadémiai írás, egészség és egészségügyi zavarok és további tantárgyak oktatója. Később sikeresen elvégezte a pszichoterapeuták a pszichoszintézisben tanfolyamot (Szlovákiai pszichológusok Kamarája, Bratislava, 1995-1996), a gestaltpszichoterápia tanulmányokat (Instiut pro gestalt terapii Praha, 2002-2004), a folyamatorientált és rendszerezett pszichoterápia tanfolyamot (POPI Slovensko a Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, 2006-2009), és tovább képezi magát ezen a területen. Több információ…

1999-ben a Pozsonyi Szlovák Egészségügyi Egyetemen közegészségügy vezető (Master of Public Health/MPH). specializációt szerzett. 2009-ben doktori címet szerzett a Nagyszombati Egyetemen ápolás és rehabilitáció szakon.

Dolgozott a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumában főtanácsosként és az egészségügyi dolgozók képzése szekció igazgatójaként, továbbá a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalában egészségügyi specialistaként, valamint a Szlovák Köztársaság Orvosi Kamarája koncepciós, törvényhozói és stratégiai ügyek igazgatóságának a konzultánsaként. A Gyógypedagógusok Egyesületének (PRO LP Bratislava), a Szlovák Orvosi Társaság mellett működő Szlovák Pszichiátriai Társaságnak, a Pozsonyi Orvosok Társaságának, a Természetgyógyászati Társaság interdiszciplináris szekciójának, a Természetgyógyászok Nemzetközi Társaságának és a Szlovák Tudományos Akadémia mellett működő Szlovák Pedagógiai Társságnak a tagja. 

2009. szeptemberében az Európai Komisszió „Egységes Európai Piac” díjra jelölték az egészségügyi dolgozók szakképesítésének az elismerése területen végzett munkájáért, 2015. szeptemberében megkapta a Szlovák Orvosi Társaság köszönűlevelét a Szlovák Orvosi Társaság és a Szlovák Köztársaság Orvosi Kamarája közötti, az egészségügyi dolgozók élethosszig tartó tanulása területén folyó együttműködésről szóló cikkéért, 2021. szeptemberétől az Egyéb Egészségügyi Dolgozók Kamarája által adott „2021 Egyéb Egészségügyi Dolgozója” kitüntetés tulajdonosa.

PA Pozsonyi Comenius Egyetem pedagógiai kara tanáraként dolgozik, ahol a hallgatók személyiségi és szakmai fejlődését segíti. A tanítás során szívesen használ történeteket és szépirodalmi műveket az oktatás eszközeiként. Mintegy 120 szakmai cikk és tanulmány szerzője, amelyek témája az egészségügyi oktatás, egészségügyi ellátás és egészségvédelem irányítása és szervezése. Jelenleg főleg biblioterápia témájú cikkeket ír, amelyek leggyakrabban a Philologia, European Scientific e-Journal és a Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae folyóiratokban jelennek meg.

PhDr. Diešková Viera, CSc.

pedagógiai pszichológus, emeritus egyetemi tanár

Diešková Viera a Pozsonyi Comenius Egyetem bölcsészettudományi kara pszichológia szakon, pedagógiai pszichológia specializációval végzett 1968-ban. Már egyetemi hallgatóként dolgozni kezdett a Pozsonyi Gyermekpszichológiai és Patopszichológiai Intézetben (VÚDPaP), a prof. A. Jurovský vezette osztályon. Itt szerezte a gyermek- és ifjúkori szociálpszichológia alapjait, amely kutatásával a következő 20évben foglalkozott. Több információ

A kutatások alapján számtalan beszámolót dolgozott ki és védett meg például az óvodáskorú gyerekek agresszív magatartásáról, a gyermekek iskolaérettségéről, vagy a gyermekotthonban élő gyerekek szociális kompetenciáiról és szociális készségeiről. Az eredményeket a Psychológia a patopsychológia dieťaťa (Gyermek pszichológia és patopszichológia), Predškolská výchova (Óvodai nevelés), Vychovávateľ (Nevelő) című folyóiratokban közölte. Ezekkel az óvodák, gyermekotthonok és iskolák vezető dolgozóinak nyújtott segítséget. Számtalan konferencián adott elő, majd az előadások szlovák, cseh és német kiadványokban jelentek meg. Tudományos fokozatot V. Diešková a Pozsonyi Comenius Egyetem bölcsészettudományi karán szerzett 1981-ben.

A múlt század nyolcvanas éveiben a VÚDPaP a neveléspszichológiai szakosztályát vezette és az iskolai nevelés új formáit kezdte kutatni. Jóga-gyakorlatokkal és azoknak a tanítók és gyerekek fizikai és szellemi egészségére gyakorolt hatását kutatta. Elméleti és gyakorlati szemináriumokat szervezett számukra. Később találkozott Janette Raiwaterral, a pszichoszintézis kimagasló képviselőjével, Roberto Assagioli tanítványával. Részt vett egy tematikus szemináriumán Csehországban (1991), majd az elkövetkezendő években szlovákiai pedagógusok és pszichológusok számára további két szemináriumot szervezett J. Rainwater részvételével.

Ez az érdeklődés V. Diešková számára munkahelyváltozáshoz vezetett. 1991-ben a Pozsonyi Comenius Egyetem pedagógiai karán, az M. Bažány vezetése alatti Gyermekfejlődési Kutatóintézetben kezdett dolgozni. Itt folytatta az ifjúság kutatását, cikkeket jelentetett meg, előadásokat tartott szociális pedagógia témában. A gyógypedagógiai szakon pszichoszintézis szemináriumot vezetett.

2005-ben a Szociális Munka Polgári Társulás kiadta V. Diešková: A szociális pedagógia alapjai című könyvét. Abban foglalkozott a fiatalkorúak kábítószer-függőségével és annak megelőzésével, amellyel a ligetfalusi pedagógiai-pszichológiai tanácsadóban foglalkozott az 1999-2000 években.

A 2001-2002 években pszichológus segítséget nyújtott a cisztikus fibrózissal élő gyerekeknek és szüleiknek a Pozsonypüspöki Tüdőgyógyászati Klinikán. Eközben tovább képezte magát a pszichoterápia területén, számtalan pszichoterápiás gyakorlati szemináriumon vett rész főleg I. Verny (Svájc) vezetésével.

További pszichoterápiás szemináriumon vett rész B. Hellinger mellett, aki szisztémás konstellációval foglalkozott. Ezt a módszert V. Diešková kezdte alkalmazni a diákjai között is. A 2009-2010 években elvégzett egy családi, szisztémás és életkonstelláció témájú felépítményi tanfolyamot W. Nelles vezetése mellett, aki szélesebb megközelítést dolgozott ki, mint maga az alapító.

A 2009-es nyugdíjba vonulását követően V. Diešková a Pozsonyi Módszertani Központban tanfolyamokat vezetett különböző iskolákban működő pedagógusok számára. Nagyon népszerű volt a gyerekek érzelmi intelligenciáját fejlesztő tanfolyam. A 2010-2011 tanévben előadott a Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskolán. Folytatja a felnőtt csoportokkal végzett jógát.

PaedDr. Špániková Jana, PhD.

gyógypedagógus, pszichoterapeuta

Amikor befejezte tanulmányait a Pozsonyi Comenius Egyetem gyógypedagógiai karán, főleg a szociális területen működött, tanácsadást végzett családok számára. Mivel a családoknak nyújtott tanácsadás szempontjából szükségesnek bizonyult, kiegészítette a képesítését a jogi karon a családtámogatás jogi hátterével. A párkapcsolati és családi tanácsadásban egyre inkább kezdett a gyógypedagógiai terápiás módszerekre, elsősorban a pszichoterápiára támaszkodni (2000-től szakképzett pszichoterapeuta és az EAP – European Certificate of Psychotherapy tagja). Több információ

A munkássága több tíz éve során több oktatáson vett részt a támogató tevékenységek terápiája témában és többéves pszichoterápiás képzést végzett C. Rogers mellett – PCA/Fókuszban az ember. A szakmai gyakorlata során főleg a családtámogatással és szociális tanácsadással, krízis-pszichoterápiával, valamint oktatással, pedagógiai tevékenységgel foglalkozott, de előadóként szociális témájú tréningeket is végzett.


Ugyanezen időszakban ingyenes jogi tanácsadást is nyújtott a pozsonyi rászorulóknak és ma is dolgozik önkéntesként a Linka detskej istoty, n. o. (Gyermekbiztonsági vonal nonprofit szervezet) tanácsadói posztján. Különböző projektek keretében megismerkedett a segítő szervezetek munkájával Csehországban, Angliában, Belgiumban, Franciaországban, Magyarországon, Ausztriában, stb.


Egyetemi tanárként működött a Pozsonyi Comenius Egyetemen is, és 2013-ban sikeresen befejezte doktoranduszi tanulmányait Pozsonyi Comenius Egyetem bölcsészettudományi karán és megvédte a doktori disszertációját (PhD.).


2000 óta az egészségügyben – egy zsolnai magánklinikán dolgozik és 2012-től gyógypedagógiai és pszichoterápiás szakrendelést végez Pozsonyban.

Kürthy Anna

pszichológus, biblioterapeuta

Pszichológus és fejlesztő irodalomterapeuta. 2020-ban végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, Budapesten és 2021-ben az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, Vácon. Több információ

Iskolapszichológusként dolgozik, ahol a diákoknak segít a szociális, érzelmi, viselkedési és tanulási problémák kezelésében. Szívesen használja fel az irodalmat pszichológiai munkájában, és szívesen ír szövegíróként különféle témákban.

Sturcz Attila

logopédus, magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, zenész, szinkronszínész

Sturcz Attila a magyarországi együttműködő szervezet közreműködő szakértőjeként, aki jelenleg a budaörsi székhelyű Szivárvány Óvoda, valamint a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálata Budakeszi Tagintézményének munkatársa. a Budakeszi és a Zsámbéki Zichy Miklós Áltános Iskola Általános Iskolában, ott dolgozik nyelvi logopédusként. Több információ

1983 óta végez nevelő-oktató munkát különböző általános iskolákban. 1991-ben szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomát a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Tizenhat éven át tanított magyar nyelvet és irodalmat.. Számára e munka nagy kihívása az volt, hogy megtanítsa a gyerekeket az olvasás megszerettetésére, anyanyelvük szépségének felfedezésére nevelje tanítványait, valamint szövegmegértésük fejlesztésére és a tehetségük fejlesztésére.

Tanítványai igen szép eredményeket értek el járási és területi szinten vers- és prózamondó versenyeken, kiejtési versenyeken és hasonlókon. Egyik tanítványa az országos Arany János Magyar Anyanyelvi Versenyen is első helyezést ért el. Ugyanakkor egész idő alatt feltette magának a szakmai kérdést: Mi az oka a tanítási kudarcoknak? Az olvasási, szövegértési és helyesírási nehézségekkel, zavarokkal küszködő gyerekek helyzete motiválta második, szakmán belüli pályaváltását:  gyógypedagógiai tanulmányait.

2006-ban szerzett diplomát a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola logopédia szakán. Azóta is folyamatosan foglalkozik különböző beszédproblémákkal, illetve tanulási zavarral küzdő gyermekek , rehabilitációjával. A szakmai együttműködés mellett kiemelten fontosnak tartja az együttműködést, a folyamatos kapcsolatot a gyermekekkel, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal. Harminc évvel ezelőtt végzősként nem tulajdonított ennek különösebb jelentőséget. Bízott magában és tanítványaiban, jó kapcsolatban volt kollégáival. Sok éves osztályfőnöki munkája során sokat tanult ezen a területen. De most más szemmel nézi gyógypedagógusi munkájának ezt a területét. A szülők, a segítő szakmák képviselői és a gyermek valamennyien fontos tényezői a terápia eredményességének.

2013-ban drámapedagógia szakterületen pedagógus szakvizsgát tett. 2018-ban mesterdiplomát szerzett, záródolgozatának témája:Ványi Ágnes szakmai irányításával 2009 és 2011 között egy pedagógiai kísérletben vett részt, amelynek célja egy audiovizuális tankönyv létrehozása nehezen olvasó diákok számára. A projekt eredményeit a Fejlesztő Pedagógia c. szaklap hasábjain publikálta 2013-ban. 2019 óta mesterpedagógiai tevékenységet folytat, melynek célja “10-14 éves, olvasási nehézséggel, illetve olvasási zavarral küzdő gyermekek fejlesztő terápiájának támogatása a színjátszás és a versmondás eszközeivel”. Jelen projekt részeként az a feladata, hogy az őket segítő pedagógusok olvasási nehézségekkel küzdő gyerekeknek szánt, biblioterápiás célú ajánlott irodalmi művekből művészi színvonalú hangfelvételeket készítsen, valamint a saját sokéves jó gyakorlatainak bemutatásával, illetve szakmai tapasztalataival  támogassa a projektcsapatot a kitűzött nevelési – oktatási  célkitűzéseinek elérésében.

Mgr. Iva Paštrnáková Dejová, PhD. et PhD.

Mgr. Paštrnáková Dejová Iva, PhD. et PhD.

képzőművész-tanár és a művészettörténet elméleti szakembere

Képzőművészetet tanult a Pozsonyi Comenius Egyetem pedagógiai karán (Mgr. 2002, PhD. 2008), és megvédte a doktori disszertációját a képzőművészet elmélete és története témában a Brünni Masaryk Egyetem bölcsészettudományi karán (PhD. 2017) is. Tanárként dolgozott művészeti iskolában, középiskolában, de leghosszabb ideig a Pozsonyi Comenius Egyetem pedagógiai karán és a Képzőművészeti Akadémián, és egyben a Képzőművészeti Akadémia szakmai kezeseként is működött (2014 – 2019). Tíz évig volt a Szlovák Nemzeti Galéria külsős képzőművésze és előadója. Jelenleg szülési szabadságon van. Több információ

A publikáció területén Cyril Kutlík biográfiáján keresztül eljutott a XIX. és XX. század fordulóján folyó művészeti oktatás történetének a feldolgozásához Szerbiában (2002) és Szlovákiában (a Képzőművészeti Akadémia 2014 és 2019 évi évkönyve). Szakmailag közreműködött a szlovák-cseh-szerb kulturális és művészeti hatásokkal foglalkozó szövegek és kiállítások feldolgozásában (2020, 2018, 2014, 2013, 2012, 2008, 2005). Kiadóként részt vett prof. Ivan Rusina művészetteoretikus könyveinek a kiadásában (2016, 2011, 2009).  Tagja a Szlovák Újságírók Szindikátusának (2003 – 2010).


Önkéntesként rendszeresen írt a Médium cserkész-havilapba (1998 – 2014), részt vett a szlovákiai cserkészet felnőttképzésében (2004 – 2007: Baobab Erdei Iskola, Alkotói tábor, Kézműves tanfolyam és A művészet, mint programelem, amelyeket a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma akkreditált. Lektorálta a Krídlo Polgári Társulás (lelki betegséggel küzdők baráti köre, (2005 – 2007) alkotóműhelyét. Menedzselte a gyerekeknek szóló rajzfilm-workshopokat, amelyekre az Animáció bienále fesztivál keretén belül került sor Bibiana – gyerekek nemzetközi művészeti háza (2008, 2010) szervezésében.

Mgr. Čaputová Barbora, PhD.

hittudós

Barbora hittudományt tanult a Pozsonyi Comenius Egyetemen, majd a doktoranduszi tanulmányait a Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézetében végezte a Mircea Eliade – a szakirodalmi és szépirodalmi műveiben fellelhető párhuzamok interdiszciplináris témával. Több információ

Jelenleg olvasókört vezet a Pozsonyi Közös Bentlakásos Középiskolában. Régmúlt történetekkel, mitológiával, mesékkel és az emberi képzelet további megnyilvánulásaival foglalkozik. Számtalan tanulmányt és cikket tett közzé, a legtöbbjük Mircea Eliade műveit taglalja.

PhDr. Vejrosta Petr

klinikai pszichológus, pszichoterapeuta

Egyetemi diplomát az Olomouci Palacý Egyetem bölcsész karán pszichológia szakon (2008) nyert, majd klinikai pszichológia (2013) és pszichoterápia (2017) szakképesítést szerzett, és a Csehországi Elemzőpszichológiai Társaság által szervezett pszichoterápia tanfolyam elvégzése óta klinikai pszichológia és pszichoterápia szakrendelést végez Rožnov pod Radhoštěmben.

Po špecializácii z klinickej psychológie (2013) a psychoterapie (2017) a a ukončení psychoterapeutického výcviku České společnosti pro analytickou psychologii pracuje v ambulancii klinickej psychologie a psychoterapie v Rožnově pod Radhoštěm.

Mgr. Vejrostová Anna

pszichológus

Pszichológia szakon végzett Szlovákiában a Kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetemen (2013). A Rožnov pod Radhoštěm (CZ) városban működő klinikai pszichológia és pszichoterápia szakrendelőben dolgozik. Több információ

Jelenleg a klinikai pszichológus tanulmányait végzi. A gyerekekkel és felnőttekkel végzett terápiás tevékenysége során előszeretettel alkalmazza a játékterápia és a kognitív-behaviorális terápia elemeit.

Mgr. Kajfozsová Michaela

pszichológus

A nevem Michaela Kajfoszová, Třinecben születtem és ma is itt élek. A Český Těšíni Lengyel Tanítási Nyelvű Gimnáziumban érettségiztem. Tanulmányaimat az Olomouci Palacky Egyetem cseh filológia szakán, majd ugyanazon iskola pszichológia szakán folytattam. Több információ…

A pszichológia területén az első munkahelyem iskolapszichológus volt egy általános iskolában és gimnáziumban. Később klinikai pszichológusként dolgoztam Jansé Lázněben, ahol a pácienseim agyvérzés, bénulás után álltak, vagy más idegi megbetegedésekben szenvedtek. A munkakörömhöz tartozott a neuro-pszichológiai diagnosztika, a kognitív tréning és a pszichoterápia. 
Jelenleg egészségügyi pszichológusként dolgozom a Karvinái Lelki Egészségügyi Központban, ahol a pszichotikus és neurotikus betegekkel foglalkozom. Egyéni és csoportos terápiát egyaránt folytatok.

Most fejezem be az ötéves kognitív-behaviorális tanfolyamot és készülök a klinikai pszichológia szakvizsgámra.

A jövőben pszichotikus betegekkel szeretnék foglalkozni, valamint a függőségek kezelését tervezem.

Az irodalom iránti örök érdeklődésem oda vezetett, hogy a terápiás munkát összekötöttem az irodalommal, és bizonyos irodalmi műveket felhasználok a pszichotikus betegek terápiás ellátásában. Ezt a munkát nagyon élvezem. 

Karviná, 2023. június 30.

Vladislav Babka

Mgr. Ing. Babka Vladislav

gyógypedagógus, mentális edző

Babka Vladislav gyógypedagógiát tanult a Pozsonyi Comenius Egyetemen, 2022-ben végzett. Már 1990-ben, amikor a Zsolnai Egyetemen végezte tanulmányait, részt vett a Milton H. Erickson szerinti konverzációs és kooperatív hipnoterápia tanfolyamon, amelyet a tapasztalt klinikai pszichológus, PhDr. Jiří Zíka, a hipnózissal foglalkozó számtalan könyv szerzője vezetett.  Több információ

1995 – 2004 között a nyomtatott sajtónál dolgozott, reklámszakembertől az igazgatói posztig, több havilapnál.

A 2005-2011 éveket külföldön töltötte. Írországban – Dublinban a GE Security technikusa volt, amely keretén belül 2009-ben megkapta a Global Reward & Recognition for Quality. 2009-2010 években HRV biofeedback tanfolyamokon vett részt, amelyeket az emWave Ltd.,U.S.A. cég szervezett.  

Amikor visszatért külföldről, 2012-ben részt vett az idősek emlékezettréning-programjában a pozsonyi Centrum Memory szervezésében. 2012 – 2015 között Prágában és Liptószentmiklóson elvégezte a gyerekek és felnőttek számára szánt A hipnózis terápiás használata képzést. Egyidejűleg a Rózsahegyi Katolikus Egyetem pedagógiai karán sikeresen befejezte a gyógypedagógiai alapképzést.

2013-2014 és 2021-23 mentális tréningeket tartott a mártoni jégkorong-klub sportolóinak és részt vett az MHK Martin profi jégkorongozóinak a képzésében.

2013-tól a mártoni magánklinika gyógypedagógiai rendelőjében dolgozik. Művészetterápiás módszereket alkalmaz: arteterápiát, muzikoterápiát, biblioterápiát, játékterápiát és pszichomotorikus terápiát használ. A munka során a tudatmódosítás érdekében különböző relaxációs technikákat alkalmaz. A speciális nevelési igényű gyerekek és felnőttek kezelése során előkészítő terápiaként a HRV és EEG biofeedback kerül be a programba. Továbbra is foglalkozik az emlékezettréninggel az idősek otthonában (www.psychofit.sk).

2023-ban a Mladé letá /Szlovák Pedagógiai Kiadó gondozásában tervez kiadni egy kiadványt, amelynek támája a szavakkal végzett munka, terápiás szóképek és történetek létrehozása – A szó, mint a terápia eszköze címmel.

Martin, 2023. április 13.

Mgr. Šurdová Katarína

gyógypedagógus, pszichoterapeuta

Gyerekkorától érdekelte a színház és előadóművészet, megigézték a történetek és mesék. Az egészségügyi szakközépiskola elvégzését követően egy könyvesboltban helyezkedett el, ahol a könyvek között egy évet töltött el és egyre mélyebbre hatolt az irodalom titkaiba és rejtelmeibe. Több információ…

Itt találkozott nemcsak a gyógypedagógia könyvekkel, hanem felfedezte Viktora E. Frankl munkásságát is, ami meghatározónak bizonyult a további szakmai fejlődése szempontjából. Gyógypedagógiát kezdett tanulni, leginkább a kreatív terápia érdekelte. Itt tudta igazán összekötni azt, ami örömöt szerzett neki az embereknek nyújtott segítséggel. Már a szakdolgozatában biblioterápiával foglalkozott. A Végtelen történet című mese motívumain keresztül igyekezett áthidalni az intézetben élő fogyatékos gyerekek felnőtté válásának a nehézségeit.

Az egyetem befejezését követően halláskárosult gyerekekkel foglalkozott, és itt tudta még nagyobb mértékben kihasználni a kreatív terápia területén szerzett tapasztalatát, amikor segített a nyelv jelképrendszerének a megértésében. Ebben az időben mobil pedagógusként is dolgozott és látogatta a halláskárosult gyerekek családját. A Memory központban is dolgozott, ahol Alzheimer-kóros betegek számára végzett kreatív terápiát. Már egyetemi hallgató korában szerette volna elmélyíteni a tudását valamilyen terápiás képzéssel. Kereste az elméleti talajt, de azt is, hogy hogyan kell a szenvedő emberre tekinteni. Ezen a területen leginkább az egzisztenciális pszichoterápia és a fenomenológia szólította meg. Ezért rögtön az egyetemi tanulmányai befejezését követően megkezdte a továbbképzést Prágában, ahol egzisztenciális elemzést és logoterápiát tanult. Később pszichoterápia szakmai gyakorlaton vett részt a Spirare magánklinika pszichiátriai rendelőjében. 2016-tól magán tanácsadóként működik. 

A Szlovákiai Pszichoterápiai Társaság tagja és szerepel a pszichoterapeuták jegyzékében. A Szlovákiai Egzisztenciális elemzés és logoterápiás Társaság alapítója és alelnöke. 2016-tól különböző szemináriumokat, tanfolyamokat és workshopokat szervez a szakmában dolgozóknak és szülőknek egyaránt. A szakma számára szervezte A mese gyógyító ereje workshopot, amely már több ismétlést megélt. Rendszeresen ad elő szakmai konferenciákon és szülöknek is (Logonap, Szülői művészet, Szülőnek lenni egyszerű…), a szemináriumok témái: Nem félek a farkastól, vagy Nyúljunk egy meséhez (hogyan segítsünk a gyereknek, hogy legyőzze a félelmét), A harag emberi tulajdonság, Amikor a gyerek testbeszéddel szól hozzánk (gyerekkori pszichoszomatikus nehézségek kezelése). A nagyközönségnek szánt legújabb szemináriumai: A test, mint a lélek hangja – bevezetés a pszichoszomatikába az egzisztenciális elemzés szemszögéből. Bevezetés a gyerekekkel és serdülőkkel végzett terápiás munkába (kazuisztika szeminárium). Jelenleg biblioterápia modul kidolgozásán dolgozik a kreatív terápiában való használat céljából. Elvégzett egy traumatoterápia tanfolyamot, amelyben fokozatosan tökéletesíti a tudását. Érdekli őt a szimbólumokkal végzett munka (az álmok jelképes beszéde, testbeszéd, szimbolika a sandplay keretében). Mindezen tudás terjesztése kollégák és szülők felé nagy örömöt jelent számára.

Utolsó aktualizálás dátuma: 2023. április 23.

Mgr. Barbara Valešová Malecová, PhD.

Mgr. Valešová Malecová Barbara, PhD.

gyógypedagógus, egyetemi tanár, projektötlet szerzője

2006-ban fejezte be a Pozsonyi Comenius Egyetem gyógypedagógia szakos mesterképzését. Utána 2009-ben szintén a Pozsonyi Comenius Egyetem bölcsészkarán doktori címet szerzett pedagógia szakon. Elvégzett egy kétéves zene-dráma terápia intenzív tanfolyamot. A PRO LP Gyógypedagógia Szövetség tagja.  Több információ

A 2008 – 2010 években a Rekonstruált család – internetes portál projekt koordinátora volt, amely a rekonstruált családokkal, mostoha szülőkkel és gyerekekkel foglalkozott.

2010-től a Prágai Károly Egyetem Pedagógiai kara gyógypedagógia tanszékének a tanára. Számos expresszív terápiával foglalkozó tárgyat oktat, többek között biblioterápiát, drámaterápiát és ergoterápiát a KE pedagógia karán folyó alap- és mesterképzésében. Szakmailag az alkotó terápiával és annak a gyógypedagógiába való iskolai implementálásával foglalkozik. A témáról több publikációt is közzétett. A legértékesebbnek a „Biblioterápia az óvodáskorban” című cikket tartjuk.

Prága, 2023. április 28.