Partnerek

Projektkoordinátor

A PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, n. o. (az Egyéb Egészségügyi Dolgozók Kamaráját Támogató Szervezet – szabad fordítás)  a Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, o.z. Bratislava (Szlovákiai Egyéb Egészségügyi Dolgozók Kamarája nonprofit szervezet – szabad fordítás) leányszervezete, amely 2016-ban jött létre. Fő profilja a kamara tevékenységének támogatása, például a kamarába tömörülő egyes egészségügyi szakmák (klinikai fizikusok, laboratóriumi diagnoszták, klinikai logopédusok, gyógypedagógusok) támogatása az újítások bevezetése és fejlesztése, szakmai tanulmányok készítése, szakmai ajánlások és eljárások, valamint a minőségi oktatás szervezése és támogatása által. A szervezet teljes tevékenységi köre megtalálható on-line a kamara http://www.skizp.sk/dolezite-oznamy-dokumenty/proskizp-zdruzenie-na-podporu-cinnosti-skizp-info-o-2 honlapján. A partner feladata a projekt teljes időtartama alatt a projekt- és szakmai tevékenységek biztosítása, valamint a további partnerek koordinálása. 

A szervezet kapcsolattartója:

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH – a PRO SKIZP, o. z. elnöke és a SKIZP újítási részlegének alelnöke, SKIZP gyógypedagógus-szekciójának a vezetője és a Pozsonyi Comenius Egyetemen a biblioterápia tantárgy oktatója

Fő projektpartner

A Vejrostovi – psychologie, spol. s r. o. Rožnov pod Radhoštěm egy magán egészségügyi intézmény, amely 1993-ban jött létre és a klinikai pszichológia és pszichoterápia egészségügyi ellátás ambuláns formáját látja el gyerekek és felnőttek számára nullától a legidősebb korig. Az ellátást egyéneknek, pároknak és csoportoknak is nyújtják. A pszichológiai diagnosztikához kapcsolódóan klinikai tanácsadást, rehabilitációt és pszichoterápiát biztosít olyan betegeknek és családjuknak, akik a lelki betegségek egész sorával érkeznek. Az időben nyújtott beavatkozás segít a terhelés/probléma/nehéz élethelyzet jobb feldolgozásában. Az intézmény már egy ideje alkalmazza a történetekkel, legendákkal és mesékkel végzett munkát. A partner feladata a saját szerzői tevékenyégével (vagy más szerzők közvetítéséve) hozzájárulni a szakmai tartalom képzéséhez.

A szervezet kapcsolattartója:
PhDr. Petr Vejrosta – klinikai pszichológus a pszichoterapeuta, a szervezet ügyvezető igazgatója

Társult partnerek

A Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v Bratislave (Szlovákiai Egyéb Egészségügyi Dolgozók Kamarája nonprofit szervezet – szabad fordítás) az 578/2004 számú törvény értelmében fennálló egészségügyi szakmai szervezet, amely az 1992-ben alapított Egyetemi Végzettségű Egészségügyi Dolgozók Szlovákiai Kamarájának a jogutód szervezete . A klinikai fizikusokat, laboratóriumi diagnosztákat, klinikai logopédusokat és gyógypedagógusokat tömöríti és biztosítja az egészségügyi dolgozók számára a fenti törvényből következő feladatokat. Ezen feladatok közé tartozik az említett szakmákban dolgozó egészségügyi dolgozók jogainak a védelme, szakmai tanácsadás, licencek kiadása, nyilvántartások vezetése, ötéves intervallumokban a szakmai továbbképzések értékelése, képviselet a jogalkotásban, állásfoglalások nyújtása etikai kérdésekben, folyóiratok kiadása az említett szakmák támogatása céljából.

A szervezet kapcsolattartója:

RNDr. Monika Trechová, MPH – a SKIZP elnöke

A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézménye Budaörs, Magyarország a Pest megyei pedagógiai szakszolgálat tagja, amelynek célja a gyermekellátás területén a prevenció és a szakellátás biztosítása, beleértve a logopédiai ellátást, a tehetségek menedzselését, az óvodák és iskolák együttműködésének a menedzselését a gyermekek beiskoláztatása során, a kötelező iskolalátogatást végző gyerekek pályaválasztásának a segítését, csoportos konzultációt a szülők számára, valamint az adott területen működő pedagógusok továbbképzését. 

A szervezet kapcsolattartója a projekt tekintetében:

Sturcz Attila – iskolai logopédus, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, szinkronszínész és zenész 

Pozsonyi Comenius Egyetem – országos hatáskörrel bíró egyetemi szintű felsőoktatási és tudományos-kutató intézmény, amely 1919-ben jött létre. Az első olyan egyetem volt Szlovákia területén, amely lehetővé tette az egyetemi végzettség szlovák nyelvű megszerzését. 13 karral és húsznál több egyéb intézettel rendelkezik. A tanulni vágyók évente mintegy 790 különböző tanulmányi program közül választhatnak, amelyek között ott van a gyógypedagógia mindhárom szintje (Bc., Mgr., PhD.).  A tanulmányi program részét képezi a 168 óra elméleti és gyakorlati biblioterápia-oktatás is, amelyhez a Pozsonyi Comenius Egyetem gyógypedagógiai karjának az 1989-as rehabilitálását követően az első dokumentumoka doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, CSc. dolgozta ki, aki ma elsősorban drámaterápiával foglalkozok és a jelen projekt szakmai védnöke.

A Pozsonyi Comenius Egyetem kapcsolattartója:

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH – egyetemi tanár, a Pozsonyi Comenius Egyetemen a biblioterápia tantárgy oktatója

Prágai Károly Egyetem – országos hatáskörrel bíró egyetemi szintű felsőoktatási és tudományos-kutató intézmény, amelyet 1348-ban alapítottak és Európa egyik legöregebb egyeteme.  17 karral és húsznál több egyéb intézettel rendelkezik. A tanulni vágyók évente mintegy 830 különböző tanulmányi program közül választhatnak, és bár a gyógypedagógia egyelőre nem szerepel a kínálatban, a biblioterápiát (a pozsonyitól szűkebb formában) a speciális pedagógia szakon belül oktatják. A tanára Mgr. Barbara Valešová Malecová, PhD., aki a Pozsonyi Comenius Egyetem gyógypedagógia szakán végzett.

A Prágai Károly Egyetem kapcsolattartója:

Mgr. Barbara Valešová Malecová, PhD., – egyetemi tanár, a Prágai Károly Egyetemen a biblioterápia tantárgy oktatója

Utolsó aktualizálás dátuma: 2023. március 13.