Termék

Az Erasmus+ „Biblioterápiás on-line segédeszköz prototípusa“ projekt, száma: 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483 célja digitális interaktív oktatási segédeszköz létrehozása és tesztelése nem formális on-line egészségügyi dolgozók és az egészséggondozásban dolgozó egyéb dolgozók folyamatos oktatásához, amely megkönnyíti a biblioterápiás szakmai információkhoz való hozzáférést. 

A digitális oktatási segédeszköz küldetése 

  • információk és szakmai tapasztalatok szakemberek közötti cseréje, amelyek formája irodalmi művek terápiás-nevelő célzatú recenziója vagy konkrét irodalmi művek terápiás-nevelőpotenciálját elemző tanulmányok; biblioterápiás esettanulmányok közzététele; a gyakorlatban bevált eljárások és módszertanok közzététele; segítő, ösztönző, reedukációs, rehabilitációs és az egészséget és egészségfejlesztést segítő egyéb programok közzététele, stb., amely kapcsolódik egy konkrét irodalmi művel végzett egyéni, csoportos vagy tömeges terápiás-nevelő munkához betegek, tanulók, diákok vagy kliensek/páciensek alkotta célcsoportokkal.
  • aktuális biblioterápiás tudományos ismeretek és kutatási eredmények közzététele, illetve kiadványok recenziójának és a hazai és külföldi biblioterápiával foglalkozó tudományos és szakmai közösségek életéből származó híreknek a közzététele;  
  • megfelelő irodalmi művek, utalások, könyvtippek és vélemények, illetve terápiás és nevelési technikák és eljárások ajánlása szakmai csoportok számára;
  • közvetlen on-line konzultációs és tanácsadói, illetve oktatói tevékenység arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet egy konkrét irodalmi művel terápiás-nevelőmunkát végezni egy probléma vagy élethelyzet megoldása során, esetleg támogatás a bizonyos feltételek betartása mellett és bizonyos terjedelemben végzett intenzív tevékenység során;
  • a célcsoportokból származó személyek visszajelzéseinek a közzététele a biblioterápiás kezelést követően; beleértve a szakmai vagy laikus környezetben végzett biblioterápiát (autobiblioterapia).

A PRO SKIZP, n. o., mint a Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov (Szlovákiai Egyéb Egészségügyi Dolgozók Kamarája – szabad fordítás) leányszervezetének a jelen projektben betöltött fő feladata a gyógypedagógus szakma fejlődésének a támogatása, amely a SKIZP egyik szakosztálya. Ennek fő eszköze egy taneszközként működő honlap, amelynek az elsődleges küldetése a biblioterápiás ismeretek és információk gyógpedagógusok felé történő közvetítése. A honlap más segítő szakmás számára is hasznos lehet.

A digitális taneszközt, mint releváns információforrást használhatják majd logopédusok, pszichológusok, ápolónők és mások, esetleg az egészségügyön kívül működő szakemberek is, például az iskolákban és oktatási intézményekben dolgozó tanítók, tánárok és nevelők, szociális dolgozók, gondozók és önkéntes tevékenységet végző személyek. Ajánljuk a gyógypedagógus pályára készülő diákoknak és egyéb egyetemi hallgatóknak is, akik a tanulmányaikkal valamilyen segítő szakmára készülnek. 

Utolsó aktualizálás: 2023.3.12.