Önsegítő könyvek


A biblioterápiás szakirodalomhoz szervesen hozzátartozó önsegítő könyvekkel egy önálló publicisztikában foglalkoztunk Önsegítő könyvek a biblioterápiában (Kotrbová, 2022), amelyet teljes terjedelmében közzétettünk ezen a honlapon is, és amely utalásokat tartalmaz a segédkönyv-irodalomba tartozó egyes művekre. Ezek sikerrel alkalmazhatók a biblioterápiai folyamat során számos probléma megoldásában, és útmutatót tartalmaznak a további munkához is.

A legrészletesebben kidolgozott téma ezidáig valószínűleg a depresszió biblioterápiás kezelése. A biblioterápiás szakirodalomhoz tartozó oktató jellegű önsegítő könyvekkel, amelyekkel az említett cikkben foglalkoztunk (Kotrbová, 2022), a depresszió kezelésére és menedzselésére ajánlott irodalomként foglalkozik például a NICE standard (National Institute for Health and Care Excellence) – amely a egy minőségi indikátorokkal és az egészségügyi ellátás és egészségvédelem biztosítása szempontjából javasolt eljárásokkal foglalkozó nemzetközileg elfogadott (elismert) Nagy-Britanniai székhelyű szervezet. A 2022. június 29-én közzétett nemzetközi standard elmondja, hogy a 18. életévüket betöltött személyek enyhébb mértékű depressziója esetén az önsegítő könyvek használata főleg a terápiás kezelés elején ajánlott, míg a depresszió súlyosabb formáinál inkább a végén célszerű (NICE, 2022).

Ezen aktuális információért köszönettel tartozunk a honlap véleményezőjének, doc. PhDr. Miloš Šlepecký, CSc. úrnak, és hozzátesszük, hogy az önsegítő könyvekkelfoglalkozó idézett cikkben (Kotrbová, 2022) szereplő segédkönyv-jegyzéken túl ezen a honlapon folyamatosan közzé fogjuk tenni  további önsegítő könyvek szakirodalmi jegyzékét, mégpedig témák szerinti felosztásban.


Felhasznált irodalom jegyzéke:
Kotrbová, Kvetoslava. 2022. Svojpomocné knihy v biblioterapii. [Biblioterápiás önsegítő könyvek] 95-110. old. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae č. 5/2022, Ružomberok: Katolikus Egyetem, 2022. Elérhető online: http://studiascientifica.ku.sk/wp-content/uploads/2023/01/07_kotrbova_svojpomocne_knihy.pdf Kotrbová, Kvetoslava.
Depression in adults: threatment and management. NICE guideline from June 29, 2022. [online]  London: National Institute for Health and Care Excellence, 113 p. ISBN 978-1-4731-4622-8. Elérhető: https://www.nice.org.uk/guidance/ng222 [id. 2023-03-31]


Szerző: 
PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH, gyógypedagógia tanszék, a Pozsonyi Comenius Egyetem pedagógiai kara, Bratislava, 2023. április 23.

Nyelvi korrekció nélkül készült!

Az idézés javasolt formája:
Kotrbová Kvetoslava. 2023. Svojpomocné knihy. [Önsegítő könyvek] In Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov.  ISBN 978-80-974667-0-1 Elérhető: https://www.biblioterapia.sk/hu/segedkonyvek/


A cikk az Európai Unió Erasmus+, 2-es pályázati kategória – Szervezetek és intézmények közötti együttműködés, KA210 – Kis léptékű partnerségek a felnőtt tanulási szektorban programja támogatásával jött létre. A projekt megnevezése „Biblioterápiás on-line segédeszköz prototípusa”, projekt száma: 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. A szerző nézeteit képviseli és az Európai Komisszió nem tartozik felelősséggel a benne található információk bármilyen használatáért.