Ajánlott eljárás a műhöz A sánta meg a vak

SzerzőKürthy Anna 

 

Bolgár népmese
Magyar válolzat

Leírás

A sánta meg a vak
(Bolgár népmese)

 

„Egyszer két ember elindult vándorútra. Az egyik vak volt, a másik meg sánta. Mentek, mendegéltek, míg egy folyó partjára nem értek. Akkor így szólt a sánta: – Egy mély folyó állja utunkat. Nem tudunk átkelni rajta, hiszen nincs hídja. Arról szó sem lehet, hogy átgázoljunk –nagyon mély a víz. Én fél lábon sántikálok, neked meg a szemed hibádzik. Ha át akarnánk gázolni, biztosan belefulladnánk. A vak elgondolkodott. Kisvártatva megkérte társát: – Nézz körül alaposan, nincs-e valahol gázló! – Amott lejjebb, a folyó kanyarulatánál van egy gázló, de ott igen sebes a víz sodra, jó lábak kellenek az átkeléshez. – Vezess csak oda – kérte a vak. A sánta kézen fogta, és a gázlóhoz vezette. Amikor odaértek, így szólt a vak: – Nekem van két egészséges lábam, neked meg két ép szemed. Kapaszkodj fel a hátamra, és szólj, hova lépjek. Én átviszlek a folyón. Úgy is tettek. A vak meg a sánta egymást segítve, nagy egyetértésben átgázolt a vízen, és folytatták útjukat.”

 

Terápiás célok: Beszélgetés társas támogatásról, barátságról, közösségről, kooperációról, egymásra figyelésről
Korcsoportok: 8-12 éves korig
Másodlagos célcsoport: Idősebb gyermekek, felnőttek
A munka formája: egyéni és csoportos

 

A remekmű rövid tartalma:

Ez a rövid mese arról szól, hogyan segíti egymást egy vak és egy sánta ember. Kiegészítik egymás hiányosságait, így együtt erősebb csapatot alkotnak és még egy hatalmas folyón is képesek átkelni.

 

A szakmai pedagógiai/terápiás munka lehetőségeinek ismertetése:

Ezt a mesét egyéni és csoportos munkákban is használhatjuk.

  1. Ráhangoló kör OH-kártyával: Ki hogy érkezett a mai alkalomra? Hogy vagytok? Mai alkalommal az összefogásról, egymás támogatásáról fogunk beszélni.
  2. Felolvasás figyelem teszttel: tapsolj, ha hallod a láb szót!
  3. Beszélgetés kérdések mentén:

Mi tetszett a legjobban a mesében?

Hogyan dolgozott össze a két szereplő?

Te szoktál másokkal együtt dolgozni?

  1. Zárókör: Ki mit visz haza, mi tetszett a mai mesében?

Az ajánlott mű kártyáját az említett irodalmi forrás szerint készítette:
Kürthy Anna, Munkahely: Zsámbéki Zichy Miklós Általános Iskola, Utolsó frissítés dátuma: 2023. 02. 09.

 

Ajánlott idézési eljárás:

Kürthy Anna. 2023. Ajánlott szakmai eljárás a műhöz A sánta meg a vak. A Biblioterapia.sk oldalon. Pozsony: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov.  ISBN 978-80-974667-0-1 Elérhető: https://www.biblioterapia.sk/hu/publikacia/ajanlott-eljaras-a-muhoz-a-santa-meg-a-vak/

 

Ez a cikk az Európai Unió Erasmus+ programjának, a 2. kulcstevékenység – Szervezetek és intézmények együttműködése, KA210 – Kisléptékű partnerségek a szakoktatás és szakképzés területén című programjának támogatásával készült. Projekt címe „A biblioterápiás on-line taneszköz prototípusa”, projektszám: 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Csak a szerző véleményét képviseli, és az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a benne található információk felhasználásáért.