A mű szakmai referenciája Piroska, aki a farkasokkal táncolt

Szerző: Čaputová Barbora

 

A mű szerzője: Šuk Oleg a Šuková Zuzka
Illusztrátor: Šuk Oleg
Kiadás éve: 2004
Irodalmi műfaj: mese
Szlovák verzió

Leírás

Terápiás célok: önbizalom erősítése, a saját képességekbe vetett hit növelése, a félelem elfogadása
Javasolt korcsoport: 6+
Munkamódszer: egyéni, csoportos


A mű rövid tartalma
:
A történet két főhőse Lina, akit Piroskának becéznek és Aúúúna, az erdei farkaskölyök. A találkozásuk szikrázó és titokzatos. Bár Lina kezdetben fél, legyőzi a félelmét és követi Aúúúnát az erdőbe, ahol megéli az „erdő titkába” való elmerülést. Lina hazatér és máris örül a farkaskölyökkel való következő találkozásnak. Látgatja őt az erdőben. Ott közösen élvezik a napsütést, versenyt futnak a széllel, örülnek a fáknak, megmártóznak a vízben, figyelik az égboltot, sétálnak a réten és melegszenek a tűz mellett.

 

A professzionális pedagógiai/terápiás munka lehetőségének leírása:

A könyv magában már terápiás hatású, valószínűleg ilyen céllal írták. A szerzők megértően foglalkoznak az ember szabadság utáni vágyával, amely az emberi lélek legmélyebb rétegeit táplálja. Érintik az élet körforgása legalapvetőbb kérdései, amelyek könnyen érthetők a gyerekek számára, viszont a felnőtteket sem untatják.

A könyvből árad a természet szeretete és az élet, mint olyan tisztelete. A gyönyörű, ölelő természet középpontjában áll egy kislány, amely fokozatosan ismerkedik meg a vadságával. Lina kísérője a megismerés útján egy farkaskölyök. A szeretetteljes vezetése mellet próbálja megérteni a világot és saját magát. A lány kezdetleges félelmei fokozatosan mérséklődnek és a természeti törvények és az állat és természet csendes ereje megismerésével megtalálja a saját erejét és függetlenségét. Lina lassú változáson megy keresztül; belemélyed a föld biztonságába, együtt száll a széllel és próbálja megérteni a fákat. Mindez gazdagítja a belső világát, lehetősége nyílik saját magát a világ részeként, a környező természetet pedig önmaga részeként felfogni. A farkaskölyökkel az oldalán a lány megtalálja a saját függetlenségét és méltóságát. A történetben érzékeljük a tényleges belső szabadság mértékét, amikor a merészséget a szükséges szeretet és gondoskodás jellemezi. Ezt a tudatos önmaga és a környezet iránti tiszteletet jelképezik a szelíd, de mégis erős és szabad farkasok, akik önként álltak a kislány mellé.

A farkasmama a történetünkben az élet egészséges lényegét személyesíti meg. A tápláló természet részét képezi, amely tanít és véd. Kommunikál az emberrel, ha az ilyen kommunikálás felé nyitottak vagyunk. Felfoghatjuk őt úgy is, mint az ember belső aspektusát. Szívünknek azt a pontját érinti meg, amely a legmélyebb vágyainkkal és a szabadságról szőtt álmainkkal köt össze. Ennek köszönhetően szívesen vágunk bele új kalandokba akkor is, ha félünk, neki köszönhetően felfedezzük a saját határainkat, örülünk az életerőnek, a testi és lelki erőnek, tudatosul bennünk a világban elfoglalt helyünk és nagyra értékeljük az életterünket. A szabad kislány, Piroska képe annyira hatásos és megható, mivel az egészséges fejlődés lehetőségeit mutatja, feltéve hogy a világról szóló információkat a gyermek időben és szeretetteljes módon kapja meg. Így Piroska táncolhat a farkasokkal. Szabadságban, tiszteletben, méltósággal, bölcsességgel, de főleg örömmel.

A szabadsággal viszont karöltve jár bizonyos felelősség is. Látni kell annak a határait, hogy mi az, ami az ember és a környezete számára egészséges és hasznos. Különösen fontos megérteni a szabadság lényegét. A szabadsághoz vezető úton támogató védelmi mechanizmusokat és bizonyos fokú óvatosságot kell kiépítenünk, hogy saját magunkat ne tegyük ki veszélynek és ne essünk féktelen vadságba. A belső szabadsághoz vezető úton ugyanis különböző pszichológiai vonzások leselkednek; kapcsolatok, emberek, kalandok, amelyek időnként nagyon kellemetlenek lehetnek. Ezért feltétlenül ismerni kell a ránk leselkedő veszélyeket, fel kell ismerni a csapdákat és tudni kell őket elkerülni. Amikor a világgal csak ismerkedünk és próbáljuk megérteni a szabályait, bízunk abban, hogy az erdőn sértetlenül sikerül átmennünk. Ilyen esetben a segítségünkre lehet, ha megnyílunk az intuitív belső lényegünk előtt és megengedjük, hogy az szeretetteljes vezetés és nevelés által nemesedjen. A „farkaspásztorok” kép, amely a könyv végén jelenik meg, ezt az integrálódást erősíti s megengedi, hogy az emberben olyan szabadságtér alakuljon ki, amely magában hordozza a szükséges egyensúlyt és az intuitív lényeg feldolgozásának az egészséges mértékét. A gyerekek azon képességének a fejlesztése, hogy megértsék a természetet és kommunikáljanak vele, arra készíti fel őket, hogy megerősítsék magukban a bölcsességet és az erőt, amely kellőképpen megszelídíti az emberben lakozó állatot, miközben felszínre hozza a hasznos dolgokat.

A meséket a legendákhoz képest kevésbé terhelik a különböző kulturális hordalékok, ezért azokban az emberi lélek alapvető képletei sokkal láthatóbban tükröződnek. Az eredeti képek bizonyos érzelmi és érzéki tényezőkhöz kapcsolódnak, ezért ha a terápia során kizárólag értelmi szemszögből néznénk őket, akkor elveszítenénk a kulcsfontosságú információkat.  Az eredeti történetekkel végzett terápiás munka során tehát figyelni kell az ügyfél érzelmi és érzéki reakcióit. A Piroska, aki a farkasokkal táncolt történet átírja a régi képleteket és a belső erőre, szabadságra, a természet tiszteletére és a saját természetességünk megértésére fókuszál, miközben tudatosul a saját határok meghúzásának a szükségessége, ami lehetővé teszi az egészséges és szeretetteljes életet az emberi társadalomban.

 

Felhasznált irodalmi források:
Estés, Clarissa Pinkola. 2014. Ženy, ktoré behali s vlkmi. s. 251-294. Bratislava: Citadella. 588 s. ISBN 978-80-89628-39-1
Von Franz, Marie-Louise. 1998. Psychologický výklad pohádek. Smysl pohádkových vyprávění podle jungovské archetypové psychologie. [A mese pszichológiai értelmezése. A mesélés Jung-féle pszichológiai értelme] 15-28. old. Praha: Portál. 182 s. ISBN 978-80-71782-60-5

 

Az ajánlott mű lapját a fenti mű alapján elkészítette:
Čaputová Barbora, Munkahely: Pozsonyi Közös Bentlakásos Középiskola
Utolsó aktualizálás dátuma: 2023. március 3.

Az  esettanulmány mint jó gyarkorlat;  szlovákról angolra fordította: PaedDr. Kolevová Adriena, PhD., Munkahely: Šahy (Szlovákia)

 

Az idézés javasolt formája:
Čaputová, Barbora. 2023. Piroska, aki a farkasokkal táncolt – irodalmi mű referenciája. In Kotrbová, Kvetoslava a kol. 2023. Biblioterapia.sk. (online) Sekcia Zdieľanie skúseností profesionálov z praxe. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov.  ISBN 978-80-974667-0-1 Elérhető: https://www.biblioterapia.sk/hu/publikacia/a-mu-szakmai-referenciaja-piroska-aki-a-farkasokkal-tancolt/

Minden jog fenntartva!

 

A cikk az Európai Unió Erasmus+, 2-es pályázati kategória – Szervezetek és intézmények közötti együttműködés, KA210 – Kis léptékű partnerségek a felnőtt tanulási szektorban programja támogatásával jött létre. A projekt megnevezése „Biblioterápiás on-line segédeszköz prototípusa”, projekt száma: 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. A szerző nézeteit képviseli és az Európai Komisszió nem tartozik felelősséggel a benne található információk bármilyen használatáért.

További információk

Bibliográfiai adatok

A mű címe: Piroska, aki a farkasokkal táncolt
A mű szerzője: Oleg Šuk a Zuzka Šuková
Illusztrátor: Oleg Šuk
Kiadás éve: 2004
Kiadás sorszáma: Első kiadás
Kiadó: Vienala Košice
Teljes oldalszám: 59
ISBN: 8088922909
Irodalmi műfaj: mese
Szlovák verzió