A mű szakmai referenciája kazuisztikával Nők, akik túlzottan szeretnek

Szerző: Špániková Jana

 

Olyan férfit szeretsz, aki nem szeret téged, 13-36. old a „Nők, akik túlzottan szeretnek“ kiadványból
Szerző: Norwood Robin

Magyar verzió kiadó: Edésvíz Kiadó
Kiadás éve: 2023
Fordító: Hadarics Piroska

Magyar verzió: https://www.libri.hu/konyv/robin_norwood.nok-akik-tulsagosan-szeretnek–1.html

Leírás

Témák: működésképtelen partneri kapcsolat, közös függőség, tanult tehetetlenség szindróma
Terápiás célok: kapcsolati oktatás és vezetés, alkoholfüggőség, gyerekkori trauma feldolgozása, a személyi szabadság és függetlenség újfent megszerzésének a segítése, a döntés- és cselekvőképesség aktiválása, az önbizalom és öntudat támogatása, segítés és segítőcsoportok
Javasolt korcsoport: felnőttek – nők
Munkamódszer: egyéni, csoportos

 

Az Olyan férfit szeretsz, aki nem szeret téged mű rövid tartalma:

Nem szerető partnerrel és alkalmi alkoholistával nehéz együtt élni, ennek az alapja az eredeti, rosszul működő család. Jill, a történet főszereplője egy partin váratlanul megismerkedik Randyval, és számára ez az első perctől kezdve egy szenvedélyes lángra lobbanás volt. Jill számára ez az ismeretség a sorsdöntő szerelmet jelentette és a kapcsolatot minden áron meg akarta tartani. Viszont nem volt képes azt reálisan értékelni és szenvedett benne, miközben minden félreértés és konfliktus miatt csak saját magát okolta, el sem tudta képzelni, hogy a kapcsolati krízist elválással oldanák meg. Feltette magában, hogy megoldja a nézeteltéréseket és ezt a harcot megnyeri, és kiszabadítja a férfiből a háttérbe szorított szerelmet. Elhatározta, hogy Randyt határtalanul szeretni fogja és mindenben segíti. Fokozatosan lemondott a kapcsolattal szembeni minden igényéről és elvárásáról, ami következtében teljesen a férfi hatása alá került. Rájött, hogy ilyen helyzetet már egyszer átélt, és újra megismétlődik a történet – az elutasítás.

Maga Jill egy működésképtelen családból származik, ahol a veszekedés napirenden volt, ezért fogalma sem volt arról, hogy mit kell tolerálnia a szülei és a család diszharmonikus kapcsolatában. Nem hitt a saját érzéseiben, ezért azokat elnyomta, és mindezt normálisnak tartotta. A működésképtelen család visszautasította a valóságot, így kapta ezt az üzenetet az életébe, és saját szemléletet alakított ki az összes kapcsolatra. Ennek következtében azt sem vette észre, hogy a partner hideg és elutasító viselkedése mögött az alkoholfüggősége áll.

Egy működésképtelen családban élt felnőtt nőként gyakran nem hisz a saját érzéseiben, tehát nem is vezérlik őt, ismételten csak automatikusan reagál aszerint, amit gyerekkorában megélt. A múltból számára az érzelmi hidegség és elnyomás képlet természetes és az együttélés alapvető normája volt.

Robin Norwoodová, a könyv szerzője a saját terápiás gyakorlatából vette a történeteket, olyan nőket írt le, akik túlzottan szeretnek. A jellemzőiket 15 pontban foglalta össze, amelyek a könyv részét képezik.

 

A professzionális pedagógiai/terápiás munka lehetőségének leírása:

 A gyakorlatból vett történet felhasználása gazdagítja az kliensekkel végzett munkát, kiszélesíti a terápiás folyamatot és élménypotenciált ad a gyógyításnak. Az oktató jellegű biblioterápia segíti a tanácsadói folyamatot vagy a terápiát, az egyén, a pár vagy a csoport esetében egyaránt, de segíti a gyógypedagógusok munkáját is. Alkalmat teremt az ügyfél feldolgozatlan emlékeinek és a traumatikus valós eseményeknek az értékelésére, amelyek akaratlanul belépnek a jelenlegi életébe. A biblioterápia segítségével könnyebben megértheti saját magát és jobban megérti a személyes „sérüléseit és veszteségeit”.

Konkrét biblioterápiás célt az a folyamat képez, amikor a kiválasztott történet elolvasásával/ elmondásával segítünk az ügyfélnek reagálni az általa átélt nehéz élethelyzetre egy biztonságos környezetben. A biblioterápia terápiás potenciálja abban lakozik, hogy az ügyfél teljes mértékben elmerülhet a meghallgatott történetben és tudatosulhat benne a saját esetének a hasonlósága. A terápiás folyamat során megtörténik a hasonló nehézségekkel való azonosulás, valamint a jelképes személy vagy a történet ismertetője gondolataival való azonosulás. Ő maga hasonló érzéseket él át, amivel párhuzam jön létre az ügyfél saját élethelyzetével. A történet vagy annak átélése az ügyfélben a változás szükségét hozhatja felszínre, új gondolatokat és elhatározásokat ébreszthet benne. A belső megnyugvást követően az ügyfél maga értékeli a helyzetet és fontos döntéseket hoz az életével kapcsolatban. Felbuzdul, majd elemzi a saját lehetőségeit és a megoldásokat, ami a terápia végső kifejlete.

A több évtizedes pszichoterápiás gyakorlatom során gyakran találkoztam olyan kliensekkel – főleg működésképtelen családokból jövő nőkkel, akik számtalan feldolgozatlan súlyos traumát hordoznak magukban. A gyermekkori tapasztalatok következtében tehetetlenségi érzés jön létre, hogy képtelen védekezni és ellenreakciót kifejteni. Gyakran következik be a személyi erő elvesztése, a döntésképtelenség. Hasonló viselkedési minták figyelhetők meg az olyan gyerekeknél, akik családon belüli erőszak, fizikai, szociális vagy lelki zaklatás áldozatai. Az átélt trauma és az esetleges agykárosodás aztán befolyásolja az érzelmi és szellemi egészségüket, ami az önbizalom, biztonságérzet és önbecsülés elvesztéséhez vezet. Az ilyen gyerekeknél gyakran jelentkezik a szociális gátlás, ami a saját maga alábecsülését vagy önkárosítást hoz magával, de nem ritka az elszigeteltség és a szociális kapcsolatok kerülése sem.

 

Esettanulmány az „Olyan férfit szeretsz, aki nem szeret téged“ történethez (13 – 36. old)

 Az ambulanciába lépést követően az kliens elmondta, hogy mi a látogatása oka – szeretne megbirkózni a szorongásával, ami valószínűleg post-covid szindróma visszatérésének az eredménye. A bevezető beszélgetés során beszélt a partneri kapcsolata problémáiról is.

 

Szociális jellemzés:

Kora 35 év, a város jelentős korporatív társaságának a menedzsere. Felsőfokú végzettségű, külföldi posztgraduális tanulmányokat végzett és szolgálati utakon vett részt. Elvált egy gyermekkel – a kislánya 9 éves. A fent említett egészségügyi panaszokon kívül „más komolyabb terhelés nélküli és az élet hozta kihívásokat teljes erővel küzdi le”. Az eddig egyetlen házasságát rövid ismeretség után kötötte, mindössze 3-4 évig tartott. A válás után a lányával lakott, de az élettörténete újra megismétlődött. A második, jelenlegi partnerével 5 éve él együtt, egy volt kollégája, nőtlen egy gyermekkel (8 éves fiú, a kapcsolattartást az anya korlátozza).

 

Az ambulancia látogatásának oka, a probléma leírása:

Az ügyfél néhány találkozót egyeztetett, amelyeket aztán visszamondott. Az első látogatás okaként azt tüntette fel, hogy a szorongásos állapotát és a munkahelyi stresszt szeretné oldani. A beszélgetés során beszélt a problémás partnerkapcsolatáról. A „post- covidon“ túl már két éve nehezen viseli a nem kielégítő kapcsolatot, ami a férfi gyakori alkoholfogyasztásával függ össze (kábítószer gyanúja), meg hogy nem tud érvényesülni a munkahelyén. Nem szeretné megismételni a családi történetét, viszont nem akarja elveszíteni a partnerét, mert szereti, de nem tud sem rajta, sem magán segíteni.

 

A segítőfolyamat leírása, a történet használata:

Az első találkozás elején az ügyfél bemutatta a saját maga és a problémái szubjektív képét, a partnerkapcsolata és a szülői háttere tükrében. Maga úgy ítélte meg, hogy a szorongása (amit már a gyerekkorából ismer) nem a covid-időszak eredménye, inkább a magánélete következménye.

A gyerekkorát komornak minősítette, mivel az apja elhagyta a anyját, amit ő akkoriban nem is nagyon értett. A kisvárosban, ahol éltek, a válás nem volt mindennapos, a család és a közvetlen környezet életében különleges eseménynek minősült. Kora gyermekkorától tehát egyedül éltek az édesanyjával, testvérek nélkül. Amikor az apa elhagyta őket, csak 3 éves volt, semmiféle viszony nem alakult ki közöttük. Elutasította őt apaként és közeli hozzátartozóként egyaránt.

Az iskolában jó tanuló volt, igyekezett öntudatosan és kellemesen viselkedni, el akarta fogadtatni magát a többiekkel. A szobáját a versenyeken szerzett díjakkal díszítette, gyakran szerepelt az iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken. Az anya, mivel „önfenntartó” volt, igyekezett biztosítani a háztartásra és a megélhetéshez szükséges pénzt. Negatívan és szégyenteljesen viselte a tényt, hogy elvált. Maga is megtanulta, és a lányát is arra tanította, hogy viselkedjen úgy, hogy „szemre” minden rendben van.

Tina viszont már akkor tudta, hogy ő más, nem tudott őszintén örülni és kifejezni a szeretetét, együttérzését, sem elfogadni mások elismerését. Külsőleg mindig igyekezett jobban és sikeresebbnek kinézni, biztosítani a karrierjét és elegendő pénzt. Mivel apa nélkül nőtt fel, nem tanulta meg, hogyan viselkedjen a férfiakkal szemben. A környezete elismerése érdekében sokat foglalkozott a külsőjével és a látható viselkedésével. Ez a „programja” főleg az egyetemen jött be, ezen a területen nagyon sikeres volt, és kihasználta a szexuális vonzerejét is. A diplomázás után egy rövid ismeretséget követően férjhez ment és mindjárt a házasság kezdetén született egy kislányuk.

A házasság első évei nyugodtan teltek, bár a gyermek megszületésével a helyzet megváltozott. A kizárólagos gyermekgondozás nem elégítette ki, inkább a szakmai fejlődésre irányuló tevékenységekkel és pénzkeresettel foglalkozott. Ez az igyekezet sok házon kívül tartózkodást és még külföldi utazást is igényelt. Elidegenült a családtól és a házasélettől, a gyerekről való gondoskodást az anyjára hagyta, aki szerinte azzal „az adósságát törlesztette”. A házastársi kapcsolat fokozatosan működésképtelenné vált, mivel a férj is sokat utazott és mikor hol aludt. Elhidegültek egymástól és ő tudta, hogy a férje szeretőt tart. Ez jó ok volt a válásra és rövid időn belül közös megállapodással el is váltak. A válásig a házasság 4 évig tartott, utána néhány évig egyedül élt a kislánnyal, és részben az anyjával is, aztán amikor a kisunoka már többé-kevésbé önállóvá vált, a nagymama hazaköltözött.

Az ügyfél abban az időben jött össze egy férfival, aki egy idő után beköltözött a lakásába és az ágyába. A jelenlegi partnere egy volt kolléga, akit az előző munkahelyéről ismert és akkoriban a nő beosztottja volt. Bár már nincs egyedül, mégis maga viszi a háztartás összes költségét, viszont a partnerére nem mond egy rossz szót sem. Jó fényben festi le – mindig is egy kellemes férfi volt, aki tetszett neki, minden tudott róla és csak ő egyedül értette meg és védelmezte őt. Abban az időben a változatosság kedvéért a férfinak volt szüksége segítségre, és a nő befogadta. Később tudta meg, hogy a férfinak van egy lánya, akire tartásdíjat fizet.

 

Terápiás intervenció, a történet alkalmazása:

A bevezető találkozót követően egy kéthetes szünetben egyeztünk meg, amikor az ügyfél megismerkedik az Olyan férfit szeretsz, aki nem szeret téged című történettel. A terápiát illető megállapodás legalább 6 találkozót feltételez, hetente, de legfeljebb 10 naponta egyet. Szünetre a közös függőségű nőkről szóló történetek elolvasását követő reflexiók miatt volt szükség. Az ügyfél a könyvből csak néhány történetet kapott elolvasásra, amelyeket majd a terápiás találkozók alkalmával értékelnek.

A könyvvel végzett biblioterápiás munka nemcsak a történet elolvasását igényli, hanem annak a belső feldolgozását és kliens saját tapasztalatával, kudarcaival, hibáival való összevetését is, majd végül a saját döntés meghozatalát és végül a változás irányába tett lépéseket.

A következő öt találkozó során és a köztes időszaban a „Nők, akik túlzottan szeretnek” könyv egyes történetei olvasása és elemzése által az ügyfél személyes önreflexiót hajtott végre, felfedezte az elfelejtett, de számára fontos elmúlt eseményeket és emlékeket. Fokozatosan válaszokat talált és a terápiás leképzés hatására megtalálta életútja értelmét és irányulását.

A terápiás folyamat során a más nők történeteinek az olvasása az ügyfelet időnként szinte megbénította. Amiket a nők elmeséltek magukról, mintha csak róla mondták volna. Az érzelmek egész skáláját élte meg – a haragtól a szomorúságon keresztül egészen az örömig és meglepetésig. Sokszor abba kellett hagynia a történetek olvasását, akár pár napos szünetet kellett tartania, időt kellett adnia a feldolgozásukra, hogy megtalálja a keresett válaszokat és párhuzamot vonjon a saját életével. Ebben a munkamódszerben a saját tapasztalatom alapján egyeztünk meg, amikor a nők a könyvet gyorsan elolvasták – tehát használták – „elfogyasztották, mint egy pirulát” és azt várták, hogy ezzel mindent megtettek a saját nyugalmuk és elégedettségük érdekében.

 

Eredmény:

A kliens a 6 terápiás találkozó után befejezte a terápiás folyamatot és további találkozóra már csak külön kérése esetén kerül sor. Utána betartotta a megállapodott havi egy találkozót, hogy lehetősége nyíljon az újonnan bevett szokásai és a múlt, a gyerekkor és a kapcsolatok szemléletének a korrigálására. Egyeztette azokat a jelennel és a mostani szükségleteivel. Z ügyfél elmondása szerint a terápiás effektus az évek hosszú során elnyomott önbecsülés és önszeretet megtalálása volt. Feltett szándéka, hogy ezeket az érzéseket éltetni fogja magában és óvakodni fog a kudarcoktól és a visszaeséstől.

A partneri kapcsolat fennmaradt, a partner bejelentkezett a terápiára és próbálja „egyelőre” ambuláns módon oldani a problémát (?), a megvalósításról eddig nem tájékoztatták. Szüksége van a gyerekével való szülői kapcsolat megújítására, miközben a hozzáállását úgy kommentálta, hogy „ha neki sikerült, akkor talán nekem is fog”. Az ügyfél még meg akarja várni, hogy megtesz-e mindent a neki tett ígérete megtartása érdekében. Határozottan elutasítja az olyan együttélést, mint amilyenben a terápia előtt élt. Minden igyekezetével azon lesz, hogy a szorongásos állapotok már ne ismétlődjenek és már nem fog azzal foglalkozni, hogy hogyan hat másokra, hanem inkább azzal, hogy ő hogy érzi magát.  Ö a fontos, és ebben végérvényesen szeretne hinni.

Most már tudja, hogy mit akar és tartja magát a javasolt képlethez: elismeri a problémát + nem fél segítséget kérni + nem becsüli alá „azt” + elfogadja más segítségét + teljes életet él.

 

Az ajánlott mű lapját elkészítette:
PaedDr. Jana Špániková, PhD., Munkahely: Gyógypedagógiai szakrendelés-TeraViva, Bratislava
Utolsó aktualizálás dátuma: 16. marca 2023. március 16.

Az  esettanulmány mint jó gyarkorlat;  szlovákról angolra fordította: PaedDr. Kolevová Adriena, PhD., Munkahely: Šahy (Szlovákia)

 

Felhasznált irodalmi források:
Bentovim, Arnon. 1998. Týraní a sexuální zneužívaní v rodinách. 1. kiadás (Fordította: Vratislav Janda, 1998) Praha: Grada Publishing, spol. s r. o., 118 s. ISBN 80-7169-629-3.
Horney, Karen. 2002.  Psychológia ženy. [A nő pszichológiája] 1. kiadás, Bratislava: Aspekt, 2002. 200 old. ISBN 80-85549-36-2.
Klimeš, Jeroným. 2005. Partneři a rozchody. [Partnerek és válások] 1. kiadás, Praha: Portál, 240 old. ISBN 80-7367-045-3.

 

Nyelvi korrekció nélkül készült!

 

Az idézés javasolt formája:

Špániková Jana. 2023. Odborná referencia literárneho diela s kazuistikou k príbehu Milujete muža, ktorý vás nemiluje z publikácie Robin Norwoodovej Ženy, ktoré milujú príliš. In Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov.  ISBN 978-80-974667-0-1 Elérhető: https://www.biblioterapia.sk/hu/publikacia/a-mu-szakmai-referenciaja-kazuisztikaval-nok-akik-tulzottan-szeretnek/

 

A cikk az Európai Unió Erasmus+, 2-es pályázati kategória – Szervezetek és intézmények közötti együttműködés, KA210 – Kis léptékű partnerségek a felnőtt tanulási szektorban programja támogatásával jött létre. A projekt megnevezése „Biblioterápiás on-line segédeszköz prototípusa”, projekt száma: 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. A szerző nézeteit képviseli és az Európai Komisszió nem tartozik felelősséggel a benne található információk bármilyen használatáért.

További információk

Bibliográfiai adatok

Olyan férfit szeretsz, aki nem szeret téged, 13-36. old
a „Nők, akik túlzottan szeretnek“ kiadványból
Szerző: Robin Norwoodová
Fordító: Silvia Čechová
Kiadás éve: 1994
Kiadás sorszáma: Első kiadás
Kiadó: INA, spol. s r. o. Bratislava
Teljes oldalszám: 256
ISBN 80-85680-57-2
Irodalom jellege: próza
Irodalmi műfaj: ismeretterjesztő irodalom/segédkönyv

Szlovák/cseh verzió: https://knihobot.sk/b/2787847?gclid=CjwKCAjwzuqgBhAcEiwAdj5dRr3vQdzznLwDdYbxFc062wSWKc49beFRvHGnJn5wlt1bvr34sv0IlhoCt_YQAvD_BwE
Angol verzió: https://www.najlacnejsie-knihy.sk/kniha/women-who-love-too-much.html
Magyar verzió: https://www.libri.hu/konyv/robin_norwood.nok-akik-tulsagosan-szeretnek–1.html

Kiadó: ÉDESVÍZ KIADÓ
Oldalak száma: 341
ISBN:9789635074747
Nyelv: MAGYAR
Kiadás éve: 2023
Fordító: Hadarics Piroska