A mű szakmai referenciája Imádott hercegnőmnek

Szerző: Kotrbová Kvetoslava

 

Szerző: Shepherd Sheri Rose
Kiadás éve: 2014
Kiadó: Christian Project Support, spol. s r. o. Bratislava (Szlovák verzió: https://www.martinus.sk/?uItem=185413)

Angol verzió https://www.martinus.sk/?uItem=192114&gclid=Cj0KCQiAtvSdBhD0ARIsAPf8oNmuTDsQ3KPn1tsxldTMRS8HQALmv5YgrES2sAoczGXvNUD54pi0GYcaAjl9EALw_wcB

Leírás

Terápiás célok: önmagunk szeretetteljes elfogadása
Javasolt korcsoport: lányok 12+
Másodlagos célcsoport: felnőttek, akik meg szeretnék erősíteni a belső forrásaikat
Munkamódszer: egyéni, csoportos

 

A mű rövid tartalma:
Mint maga a szerző írja egy későbbi, fiúknak szánt kiadványában (Sheri Rose Shepherd: Hatalmas harcosnak, 2016, 111. old.), és az everipedia.org (on-line: https://everipedia.org/wiki/lang_en/sheri-rose-shepherd) oldal szerint az először magának címzett levelek megírására a saját élettörténete indíttatta, amikor egy nem működő család okozta következményekkel, táplálkozási zavarokkal, diszlexiával, depressziókkal, öngyilkos hajlammal és daganatos megbetegedéssel küzdött. A saját magának címzett levelek általi bensőséges spirituális kommunikáció, mint a sürgető kérések válaszait tartalmazó levelezés végül segített neki a gyógyulásban. Ezért döntött később úgy, hogy ezeket a leveleket könyv formába átdolgozva közzéteszi, hogy segítsen olvasóinak életminőségük és egészségük megőrzésében , fejlesztésében.

 

A professzionális pedagógiai/terápiás munka lehetőségének leírása:
Az egyes szám második személyben írt levelek (tehát Te formában) használata a biblioterápiában olyan esetekben ajánlott, amikor a jelentős élmények más személynek való fizikai verbális átadása korlátozott, nehezen megvalósítható, elérhetetlen, vagy valamilyen okból helytelennek minősíthető, miközben az egyes szám első személyben (Én) történő élményközlés nem bizonyul elégségesnek.

Míg egy átlagos levél egy konkrét személynek szól és az a cél, hogy az a személy azt elolvassa, a terápiás  levél vagy a) egy létező személynek szól, amelyet viszont soha nem adnak fel, vagy b) egy kitalált személynek íródik, miközben az író azzal a szándékkal írja, hogy soha senkinek nem küldi el, és a megírást követően esetleg meg is semmisíti c) magának címzett levelet is. A „hiány miatt írás – problémák papírra vetése” és „túltengés miatt írás – felemelő élmények papírra vetése” egyes szám második személyben tematika részletesebb tanulmányozása érdekében javasoljuk Kotrbová: Terapeutické listy v biblioterapii [Terápiás levelek a biblioterápiában] (2022) cikk, és az egyes szám második személyben tematikához Kotrbová, Majzlanová: Terapeutický denník v biblioterapii [Terápiás napló a biblioterápiában] (2021) cikk elolvasását.

A terápiás levelek, mint a szerző kiadványából is látható, címezhetők saját magunknak is, vagy a korábbi énünknek, vagy a jövőbeni énünknek valamiféle kollektív tudattalan (C. G. Jung) archeotipikus vázlataként, de írhatunk levelet egy Felsőbb Énünknek is az R. Assagioli féle pszicho-szintézis szellemében.

Amennyiben érzelmi gyógyulásról van szó, ajánlatos lélekmelengető és felemelő élmények nemcsak halk, hanem fennhangon történő olvasása – a problémával részletesen Kotrbová: Význam zvukovej stránky jazyka v biblioterapii [A nyelv hangi oldalának jelentősége a biblioterápiában] (2023) cikke foglalkozik.

 

A művel végzett saját munkából szerzett tapasztalatok leírása:
Ezt a művet egyrészt a saját nehéz élethelyzetemben használtam, amikor szükségem volt a személyemnek címzett szerető szavak erejére, és a barátnőmtől kapott könyvet újra és újra végigolvastam. Később a biblioterápia tantárgy keretében a diáklányaim figyelmébe ajánlottam. Néhány darabot azon barátnőimnek is ajándékoztam, akikről feltételeztem, hogy az öngyógyítás során buzdítást és gazdagítást jelenthet számukra. A véletlenszerűen begyűjtött visszajelzésekből az következik, hogy ez meg is történt, értékelésükben olyan jelzők szerepeltek, mint a „gyönyörű”, „biztató”, „felemelő”, „közvetít a transzcendens felé” és a „felsőbb bölcsesség felé”, és hogy ismétlődően vissza-visszatérnek hozzá. Olvastam magamnak hangosan is és megkértem egy kedves, kellemes hangú munkatársamat, hogy olvasson fel nekem belőle. Nagyion hálás voltam neki, hogy  beleegyezett.

A könyv segít a mély vágyak felismerésében, és általa beszélni (írni, pl. naplóba) is tudok róluk. Amikor ezek a vágyak már azonosítottak és nevesítettek, akkor lehetővé teszi, hogy tér nyíljon a megvalósításukra nemcsak a virtuális, hanem az elsődleges fizikai valóságban is. Utána következik a formákkal való szakítás és a szeretetteljes nyitottság és bizalom a lehető legjobb megoldási módszer felé.

 

A mű javallatainak és ellenjavallatainak, a konkrét folyamatoknak és tapasztalatoknak az egyeztetési lehetősége a szerzővel a mű alkalmazása előtt, alatt és után:

Igen – lásd a Konzultáció részben található konzultációs lehetőséget (link).

A tartalom kontraindikált lehet olyan személyek számára, akik nem ismerik el a Teremtő létezését, ezért a mű ajánlását megelőzően javasolt a célszemély vallási hovatartozásának a megismerése. A kiadványt nem ajánlatos senkire ráerőszakolni, elég felkínálni, esetleg a csoportos munka során kiválasztani az olyan szövegrészeket, amelyek segítenek elképzelni egy konkrét szeretetreméltó férfit, akiben a célszemély a múltban megbízott vagy ma is megbízik. Amennyiben ilyen személy egyelőre nem létezik (a személy meggyőződése szerint), akkor dolgozhatunk egy elképzelt személlyel, illetve természetfeletti lényekkel is, akik az isteni jellem legszebb, legszeretetteljesebb és legegyüttérzőbb vonásaival rendelkeznek.

Az ajánlott mű lapját elkészítette:
PhDr. Kotrbová Kvetoslava, PhD., MPH; Munkahely: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Slovensko)
Utolsó aktualizálás dátuma: 2023. január 10.

Szlovákról magyarra fordított: PaedDr. Kolevová Adriena, PhD., Munkahely: Šahy (Szlovákia)

 

Felhasznált irodalmi források:
Kotrbová, Kvetoslava, Majzlanová Katarína. 2021. Terapeutický denník v biblioterapii. [Terápiás napló a biblioterápiában] s. 28-51. In Problems of Education in the Fourth Industrial Revolution Era. Collection of Scientific Articles. European Scientific e-Journal, 02-2021 (008). Hlučín-Bobrovníky: Tuculart Edition. Elérhető online: http://tuculart.eu/ftpgetfile.php?id=174
Kotrbová, Kvetoslava. 2022. Terapeutické listy v biblioterapii. [Terápiás levelek a biblioterápiában]  s. 68-82. In Problems of Education and Teaching in Era of Digital society. Collection of Scientific Articles. European Scientific e-Journal, 1-16. Ostrava: Tuculart Edition. Elérhető online: http://tuculart.eu/ftpgetfile.php?id=276
Kotrbová, Kvetoslava. 2023. Demonštrácia niektorých terapeutických techník založených na vnímaní umeleckých jazykových prostriedkov na príklade rozprávky Záhada vianočného svetla.s. 87-98. [Művészi nyelvi eszköz jellegű terápiás technikák bemutatása a A karácsonyi fény rejtélye című mű segítségével] In Philologia. Časopis Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ročník 33, č. 1/2023, 142 s. ISSN 1339-2026 Online: https://www.biblioterapia.sk/wp-content/uploads/PHILOLOGIA-1-2023-Kotrbova-TLAC.pdf 
Kotrbová, Kvetoslava. 2023. Význam zvukovej stránky jazyka v biblioterapii. [A nyelv hangi oldalának jelentősége a biblioterápiában] (in press)
Shepherd, S. R. 2014. Milovanej princeznej (listy od Tvojho Kráľa). [Imádott hercegnőmnek (Levelek a Királyodtól)] 1. kiadás. Bratislava: Christian Project Support, spol. s r. o., 2014. 196 s. ISBN 978-80-970361-8-8
Sheri Rose Shepherd. 2016. Mocnému bojovníkovi (mapa pokladu od Tvojho Kráľa). [Hatalmas harcosnak (a kincs térképe a Királyodtól)] 1. kiadás. Bratislava: Christian Project Support, spol. s r. o., 116 s. ISBN 978-80-89793-12-9
Sheri Rose Shepherd. 2023. [online] In Everipedia International, 2022. [cit. 2023-01-10]. Elérhető az interneten: <https://everipedia.org/wiki/lang_en/sheri-rose-shepherd>.

 

Az idézés javasolt formája:
Kotrbová Kvetoslava. 2023. Sheri Rose Shepherd: Imádott hercegnőmnek – Levelek a Királyodtól irodalmi mű szakmai referenciája.  In Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov. ISBN 978-80-974667-0-1 Elérhető: https://www.biblioterapia.sk/hu/publikacia/a-mu-szakmai-referenciaja-imadott-hercegnomnek/

 

A cikk az Európai Unió Erasmus+, 2-es pályázati kategória – Szervezetek és intézmények közötti együttműködés, KA210 – Kis léptékű partnerségek a felnőtt tanulási szektorban programja támogatásával jött létre. A projekt megnevezése „Biblioterápiás on-line segédeszköz prototípusa”, projekt száma: 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. A szerző nézeteit képviseli és az Európai Komisszió nem tartozik felelősséggel a benne található információk bármilyen használatáért.

További információk

Bibliografické údaje

Imádott hercegnőmnek (levelek a Királyodtól) – irodalmi mű
Szerző: Shepherd Sheri Rose
Fordító: Ľubica Vopičková (szlovák nyelven)
Kiadás éve: 2014
Kiadás sorszáma: Első kiadás
Kiadó: Christian Project Support, spol. s r. o. Bratislava
Teljes oldalszám: 196
ISBN 978-80-970361-8-8
Irodalmi műfaj: elbeszélés; levélregény

Szlovák verzió https://www.martinus.sk/?uItem=185413
Angol verzió https://www.martinus.sk/?uItem=192114&gclid=Cj0KCQiAtvSdBhD0ARIsAPf8oNmuTDsQ3KPn1tsxldTMRS8HQALmv5YgrES2sAoczGXvNUD54pi0GYcaAjl9EALw_wcB
Magyar verzió –