Paremiológiái terápia


A parémiák – tehát a közmondások és szólásmondások, mint a néphagyományban fellelhető, viszonylag rövid terjedelmű alakzatok, amelyek sikerrel alkalmazhatók a biblioterápiában, a további részalakzatokkal együtt, mint a szállóige, hiedelem, találós kérdés, stb. régen élt elődeink sűrített, tanító célzatú üzenetét képviselik. Azon túl, hogy ezek sajátos nyelvi jelenségek és jelentős kulturális értéket képviselnek, a biblioterápiában jó szolgálatot tesznek a kliens személyes meggyőződésének, nem tudatos viselkedési mintázatainak meghatározásában, illetve olyan személyek azonosításában, amelyektől származtathatók, és így lehetővé teszik a konkrét személy életében betöltött szerepük és annak esetleges változása átértékelését amikor már nem szolgálják az ember további fejlődését, illetve azt akár akadályozhatják is.

Tágabb értelemben a biblioterápia keretei közt végzett paremiológiai terápia során hasonlóképpen dolgozhatunk aforizmákkal, anekdotákkal, szentenciákkal, epigrammákkal és sírfeliratokkal annak ellenére, hogy a nyelvtudományi felosztásokban ezek nem szerepelnek parémiaként, mivel ezek nem a néphagyományban gyökereznek. Viszont hasonlóképpen sűrített tanító célzatú üzenetet hordoznak, amely általában az utókornak szól. Ezért gyorsan és egyszerűen lehet rájuk szert tenni, és játékosan, tetszés szerint átformálhatók.

A Pozsonyi Comenius Egyetem pedagógiai kara 1. és 2. évfolyamos gyógypedagógia szakos hallgatóival (n=26) a 2020/2021-es akadémiai tanév második félévében a biblioterápia tantárgy keretében a szakmai fejlődésük alapfeltételét képező önismeret és személyiségfejlődés támogatása érdekében elvégeztünk egy olyan gyakorlatot, amelyet érdekesnek és hasznosnak minősítettek, és a teljes szövege megtalálható a továbbiakban. Néhány vélemény: „jól szórakoztam”, az önismeret megerősített”, „sok minden tudatosult bennem”, „érzékenyen érintett, gazdagított engem”, „segített abban, hogy újra motiválttá váljak”, „erős érzelmeket ébresztett bennem”, „nagyon tetszett”, „megérintett a „döntöttem” kifejezés”, „örömömre szolgált, hogy pontosan tudom, mit hol érzek a testemben”, „rájöttem, hogy mások segítségére és bátorságra van szükségem”, „sok mindent megtanultam és elviszek magammal, nem tudtam, hogy ez így is használható”, „másoknak is ajánlanám”, Biztosan felhasználom a munkám során”, stb. Az ilyen munka során feltétlenül javasoljuk, hogy a klienseink számára teret kell biztosítani a közzétételre, illetve – szükség esetén – kombinálható a naplóírással.   

A gyakorlatunkat az országos járványellenes intézkedések során otthoni foglalkozásra adtuk ki, ezért írásban közöltük (lásd a gyakorlat végén). Csoportos munkáról van szó (a hallgatók két csoportja számára) az online oktatás keretében, amelyekhez az online konzultációs órák idején egyéni egyeztetésekre is volt lehetőség. Hasonló teret és közlési lehetőséget kellene biztosítani az egyéni vagy csoportos biblioterápia során is. A kliensek azt a találkozón használhatják, de nem feltétlenül kötelező, vagy elmondhatják a legintenzívebb vagy legizgalmasabb élményeiket, amelyek tehermentesítő mechanizmusként működnek (a tehermentesítő kifejezés helyett használhatjuk a fölös feszültség oldása kifejezést) (nem volt elég a napló használata) – adjunk teret ennek a következő találkozó elején.

Gyakorlati példa – feladat


Felhasznált irodalom jegyzéke:

Majzlanová, Katarína. 2017. Základy biblioterapie pre knihovníkov. s. 12. [A biblioterápia alapjai könyvtárosok számára] Banská Bystrica: Banskobystrický samosprávny kraj, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra. 56 s. ISBN 978-80-85136-58-6 Elérhető online: http://new.kskls.sk/domain/b5/files/edicia/zaklady_biblioterapie_pre_knihovnikov_2017.pdf
Kotrbová, Kvetoslava. 2023. Cvičenia na prácu s parémiami. [Gyakorlatok a parémiás terápiához] In Biblioterapia 1 a 2. Prednášky a cvičenia pre študentov študijného programu liečebná pedagogika. [Előadások és gyakorlatok gyógypedagógia szakos hallgatók számára] Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej pedagogiky, 2020/2021 akadémiai tanév, második félév, aktualizálva az Erasmus+ „Biblioterápiás on-line segédeszköz prototípusa“ projekt keretében 2023. május 5-én

Szerző: 

PhDr. Kotrbová Kvetoslava, PhD., MPH, gyógypedagógia tanszék, A Pozsonyi Comenius Egyetem pedagógiai kara, 2023. április 23.

Az  esettanulmány mint jó gyarkorlat;  szlovákról angolra fordította: PaedDr. Kolevová Adriena, PhD., Munkahely: Šahy (Szlovákia)

Nyelvi korrekció nélkül készült!

Az idézés javasolt formája:

Kotrbová Kvetoslava. 2023. Paremiologická terapia. [Paremiológiái terápia] In Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov.  ISBN 978-80-974667-0-1 Elérhető: https://www.biblioterapia.sk/hu/paremioterapia/


A cikk az Európai Unió Erasmus+, 2-es pályázati kategória – Szervezetek és intézmények közötti együttműködés, KA210 – Kis léptékű partnerségek a felnőtt tanulási szektorban programja támogatásával jött létre. A projekt megnevezése „Biblioterápiás on-line segédeszköz prototípusa”, projekt száma: 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. A szerző nézeteit képviseli és az Európai Komisszió nem tartozik felelősséggel a benne található információk bármilyen használatáért.