Narratív terápia


Míg a meseterápia és az alkotó írás esetén egy rejtett és nyilvánvaló értelmű vallomásértékű képzelt történetről van szó, amely a saját belső világunkról ad tanúbizonyságot, mégpedig a jelképek, szóképek és hasonlók segítségével és az externalizáció biztonságos módszereivel, a narratív terápia esetében a saját élettörténet hű rekonstrukciójáról, dekompozíciójáról és új kompozíciójáról beszélhetünk egy gyógyító új életterv érdekében.

A narratív terápiát alkalmazó pszichterápiás irányzatok közé a következők tartoznak: logoterápia, pszichoanalízis, formaterápia (Gestalt), folyamat-orientált pszichoterápia, hipnoterápia, katatím-imaginatív terápia, relaxációs terápia, kognitív vselkedésterápia, szatíraterápia és egyebek (Štubňa, 2016). A gyakorlati alkalmazásban, ahogyan végeredményben a többi terápia esetében is, ajánlott a segítő szakmákat tanuló egyetemi hallgatók kompetenciájának az erősítése a felsorolt pszichoterápiás irányzatok valamelyikének a gyakorlása által. 

A narratív hozzáállás elfogadja azt az elméletet, hogy az ember maga a saját életének a legjobb szakértője. Segít az életesemények magyarázatának a keresésében, és értelmet ad azoknak. Az ilyen értelem azonosítása (a jelentés azonosítása és áthelyezése, irányultságváltás, stb., lehetővé teszi a személyes történet új elemek általi gazdagítását, a probléma más szemlélettel és más szemszögből történő elemzését, valamint segíthet az eseményekhez, személyekhez vagy a történet egyéb összetevőjéhez új jelentést hozzárendelni, ami fejlesztő hatású. Ennek az új szemléletnek köszönhetően alkalmat teremt egy új személyes történet (például új elemek és összefüggések figyelembevételével) és/vagy új személyazonosság és élettörténet elmondására.

Dolgozhatunk az egész élettörténettel, de egy további lehetőség a dekomponálás is, új értelmezés keresése, a rekonstrukció, és egy egészségesebb változatban és minőségben tudjuk felfogni egy betegség történetét, a (saját) test történetét, egy probléma/kihívás történetét, életünk egy eseményének a történetét, a saját név üzenetének a történetét, egy készség, kompetencia, kapcsolat történetét, siker/sikertelenség történetét, egy vágy, álom, kedvelt dal, stb. történetét.

Gyakorlat pédája 


Felhasznált irodalom jegyzéke:
Naratívny prístup. [Narratív hozzáállás] (n. d.) In ViaSua – Centrum systemickej prevencie a intervencie. (online). Elérhető: http://viasua.sk/narativna-terapia/, idézet 2023. június 17.
Kotrbová, Kvetoslava. 2021. Az élet tengelye – biblioterápiás gyakorlat gyógypedagógia hallgatók számára. Feldolgozás alapja: Ester Neumanová, Přemysl Suchomel: Dlhodobý výcvik v gestalterapii, 2002-2004 [Hosszú lejáratú gestalterápiás tréning] (magán jegyzetek). Institut pro gestalt  terapii Praha, 2002-2004. (szerzői archív)
Kotrbová, Kvetoslava. 2021. Cvičenia na semináre z biblioterapie. [Biblioterápia előadás és gyakorlat] In Biblioterapia 1 a 2. Prednášky a cvičenia pre študentov študijného programu liečebná pedagogika. [Biblioterápia 1 a 2. Előadások és gyakorlatok gyógypedagógia hallgatók számára] Pozsonyi Comenius Egyetem, Pedagógiai kar, Gyógypedagógia tanszék, 2021/2022 akadémiai év, nyári félév, aktualizálva az Erasmus+ „Biblioterápiás on-line segédeszköz prototípusa“ projekt keretében 2023. június 17-én.
Štubňa, Pavol, 2016. Naratívna psychológia a psychoterapia. [Narratív pszichológia és szichoterápia] In: Jazykovedné, literárne adidaktické kolokvium XXXV. Bratislava: Z-F Lingua 2016, s. 78-89. ISBN 978-80-8177-021-0. Elérhető online: https://www.researchgate.net/publication/306011607_Narativna_psychologia_a_psychoterapia#fullTextFileContent, idézet 2023. június 17.

Szerző: 

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH, gyógypedagógia tanszék, A Pozsonyi Comenius Egyetem pedagógiai kara, 2023. június 17.
Az  esettanulmány mint jó gyarkorlat;  szlovákról angolra fordította: PaedDr. Kolevová Adriena, PhD., Munkahely: Šahy (Szlovákia)

Nyelvi korrekció nélkül készült!


Az idézés javasolt formája:
Kotrbová Kvetoslava. 2023. Naratívna terapia. [Narratív terápia] In Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov.  ISBN 978-80-974667-0-1 Elérhető: https://www.biblioterapia.sk/hu/narrativ-terapia/

A cikk az Európai Unió Erasmus+, 2-es pályázati kategória – Szervezetek és intézmények közötti együttműködés, KA210 – Kis léptékű partnerségek a felnőtt tanulási szektorban programja támogatásával jött létre. A projekt megnevezése „Biblioterápiás on-line segédeszköz prototípusa”, projekt száma: 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. A szerző nézeteit képviseli és az Európai Komisszió nem tartozik felelősséggel a benne található információk bármilyen használatáért.