Meseterápia


A meseterápia, mint a biblioterápia része, egy viszonylag jól feldolgozott terület.  Ismertek olyan világhírű szerzők művei, akik a mese alkalmazásával végzett terápiával foglalkoztak, mint például Bruno Bettelheim: A mesék rejtélyei (1975-6), Marie Louise von Franz: A mese pszichológiai értelmezése (1986) és Clarissa Pincola Estés: Farkasokkal futó asszonyok (1992-5). További értékes művek, amelyeket érdemes áttanulmányozni, a felhasznált irodalom jegyzékében szerepelnek.

Bruno Bettelheim, aki súlyos egészségkárosodással élő gyerekek nevelésével és terápiájával foglalkozott, megállapította, hogy amikor a munkájában arra összpontosított, hogy a gyerekeket a nevelés által ráébressze az élet értelmére, akkor más további segítségre nem is volt szükségük. Arra is rájött, hogy amikor még kicsi a gyermek, akkor az élet értelmének a keresése a legegyszerűbb a népmesék által. A modern mesék közül azok a történetek a legmegfelelőbbek, amelyek az alkalmazott művészi nyelvi eszközöknek köszönhetően képesek nemcsak nyilvánvaló, hanem rejtett jelentést is közvetíteni (11. old. és tovább).

Azt is megállapította, hogy „gyógyítóbb hatású a mese elmesélése, mint annak puszta elolvasása vagy hallgatása” (37. old.), ami az emberek közötti viszonyok és a gyerekekkel folytatott személyes kommunikáció fontosságát jelenti a mai modern korban is.

A népmesék többsége (az) elődeink valós élettapasztalatai alapján keletkezett, amely eseményekkel megbirkóztak és a tanulságukat így adták tovább a későbbi nemzedékeknek. Az alkalmazott virágnyelv, amely a lelket és a legmélyebb érzelmeket szólítja meg, ahol a használt neveknek köszönhetően is inkább a jellemző, mint a konkrét tartalom tükröződik, és könnyen tudjuk a helyükbe képzelni magunkat vagy valamely családtagunkat. Ez segít a főhőssel való távolról történő azonosulásban (bármikor le lehet róla válni azzal, hogy az ő története mégiscsak más, ami által megmarad a saját életünk alkotó módosításának  a szabadsága).

Más történetektől eltérően a mesék főhősei egyértelműek (jók vagy rosszak, fehérek vagy feketék), ami segíti a környező világ többértelműségében, tarkaságában és dimenziói között történő tájékozódást. A cselekményt és szereplőket specifikus költői és átvitt érrtelmű nyelvezettel tálalják, ami fejleszti az esztétikai meglátást és a harmónia érzését. A mondáktól eltérően a mese mindig jól végződik, ami segít abban, hogy ne veszítsük el a saját erőnkbe, képességeinkbe vetett hitünket, amelyek tovább fejleszthetők. A rejtett értelmeket a terápia során soha nem szabad túl hamar felfedni, meg kell várni, amíg a beteg vagy ügyfél arra megérik, hogy azokat képes legyen maga megérteni. A terápia során alkotó módon használt nyilvánvaló és rejtett értelmek (akár a képzeletben vagy más alkotó tevékenység által) képezik azt az alapot, amelyből később a gyógyító változás megszületik.

Most bemutatunk néhány példát a felnőttekkel végzett meseterápia területéről, amelyet Mgr. Katarína Šurdová terapeuta végzett, és akinek nagy köszönet jár azért, hogy megosztotta velünk a tapasztalatát. Ihletként szolgálhatnak a lent idézett gyakorlatok is.

Gyakorlat


Mindkét esetben a mese meglévő szövegét használták. A segítő szakmákban végzett ilyen jellegű munka azt feltételezi, hogy a terapeuta megismerkedik az ügyfél által választott mese cselekményével, amely lehetőleg olyan, hogy a lehető legnagyobb érzelmi töltettel bír az ügyfél számára. Nyilván nem kell hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az előkészületi fázisban megismerni az ügyfél olvasási és egyéb szokásait, valamint az aktuális fejlődési kihívásait és potenciálját, legyen az akár egyéni vagy csoportos tevékenység. A biblioterápia jól bevált módszere a mese, illetve történet más módon történő befejezése/alakítása, amennyiben az szükségessé válik.

Néha viszont egyszerűen nem áll a rendelkezésre megfelelő mese, vagy egy létező mesét módosítani kell a terápiás célokra (lásd fent Gerlinde Ortner, Nossrata Peseschkiana és továbbiak kiadványaiban)

Útmutató ahhoz, hogy hogyan és miért kell a nyelvvel dolgozni, és mi minden másra kell még odafigyelni a terápiás célokra szánt meseszöveg írása során, megtalálható például Babka Vladislav:  A szó, mint terápiás eszköz című művében.

A terapeuta viszont jól megválasztott kérdésekkel ösztönözheti az ügyfelet arra is, közösen alkossanak egy ilyen gyógyító mesét. Csatoljuk az útmutatót, hogyan készítsünk mesét gyermekkel, amiért újra csak Šurdová Katarína kolléganőnknek jár köszönet, aki azt a Szlovákiai Logoterápiás és Egzisztenciális Elemzési Társaság A mese gyógyító ereje című workshopján mutatta be 2023.05.27-én.

Felhasznált irodalom jegyzéke:  

Bettelheim, Bruno.1975, 1976. Za tajemstvím pohádek. [A mese rejtelmei] (Fordította: Lucie Lucká 2000, 2016). Praha: Portál, 2017. 416 s. ISBN 9788026211723
Kotrbová, Kvetoslava. 2023. Cvičenia pre prácu s rozprávkami. [Mesékkel végzett gyakorlatok] In Biblioterapia. Prednášky a cvičenia pre študentov študijného programu liečebná pedagogika. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej pedagogiky, akademický rok 2020/2021, letný semester, aktualizované v súvislosti s projektom Erasmus+ „Prototyp učebnej pomôcky na biblioterapiu“ 15. júna 2023. [Előadások és gyakorlatok gyógypedagógia-hallgatók számára. Pozsonyi Comenius Egyetem, Pedagógiai kar, gyógypedagógia tanszék, 2020/2021 akadémiai tanév, második félév, aktualizálva az Erasmus+ „Biblioterápiás on-line segédeszköz prototípusa“ projekt keretében 2023. június 15-én]
Šurdová, Katarína. 2023. Materiály z workshopu Liečivá sila rozprávok 27. mája 2023. [A mese gyógyító ereje workshop anyaga 2023. május 27. (szerzői archív)]

Szerző: 

PhDr. Kotrbová Kvetoslava, PhD., MPH, gyógypedagógia tanszék, A Pozsonyi Comenius Egyetem pedagógiai kara, 2023. június 14.
Az  esettanulmány mint jó gyarkorlat;  szlovákról angolra fordította: PaedDr. Kolevová Adriena, PhD., Munkahely: Šahy (Szlovákia)

Nyelvi korrekció nélkül készült!

Az idézés javasolt formája:
Kotrbová Kvetoslava. 2023. Rozprávkoterapia. [Meseterápia] In Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov.  ISBN 978-80-974667-0-1 Elérhető: https://www.biblioterapia.sk/hu/meseterapia/


A cikk az Európai Unió Erasmus+, 2-es pályázati kategória – Szervezetek és intézmények közötti együttműködés, KA210 – Kis léptékű partnerségek a felnőtt tanulási szektorban programja támogatásával jött létre. A projekt megnevezése „Biblioterápiás on-line segédeszköz prototípusa”, projekt száma: 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. A szerző nézeteit képviseli és az Európai Komisszió nem tartozik felelősséggel a benne található információk bármilyen használatáért.