Odporúčaný postup k dielu Mega mamutica Matylda

Autor: Anna Vejrostová

 

Autor diela: Kim Hillyard
Ilustrácie: Kim Hillyard
Do češtiny preložil: Petr Eliáš
Rok vydania: 2022
Jazyk: český

Popis

Terapeutické ciele: podpora ke sdílení svých problémů, rozvoj emoční inteligence
Veková skupina: od 5 let
Forma práce: individuální

Stručný obsah diela:
Matylda je poslední mamut na světě, který je uvězněný v ledu. Je z ní zajímavá atrakce, na kterou se chodí dívat mnoho zvědavců (v knize vyobrazení jako bílí ptáčci). Jednoho dne led nečekaně praskne a Matylda se osvobodí ze zajetí a také z předlouhého spánku. Zprvu je nadšená. Její probuzení přijímají ostatní se smíšenými pocity, ale brzy si jí každý oblíbí. Matylda je pro ně zajímavá, zbožňují jí. Nedobrovolně se z ní stává celebrita. Z tolika pozornosti je celá nesvá. Nový svět a obdiv, kterého se jí dostává, jí mate. Uvnitř se cítí smutně, ustrašeně, ustaraně… rozhodne se, že se se svými těžkými pocity přátelům nesvěří, aby je nezatěžovala a hraje divadlo, že je všechno v pořádku. Zkouší si  pomoct sama, ale nejde jí to. Její kamarádi brzy vycítí, že se s Matyldou něco děje… zajímají se o to, jak se má a ona statečně přizná, že se necítí dobře. To spustí lavinu různorodých pokusů o to, jak jí pomoct. Společně mluví o všem, co Matylda potřebuje, hladí jí a odpovídají na všechny její otázky. Záhy mamutice najde věci, které jí baví a najednou se cítí šťastná.

Popis možností odbornej pedagogickej/terapeutickej práce:
Po knize je dobré sáhnout ve chvíli, kdy vycítíme, že dítě má ostych či zábrany otevřít se, svěřit se terapeutovi se svými problémy. Nejčastěji se tak děje v prvním sezení nebo v několika úvodních setkáních. Na příběhu Matyldy můžeme ilustrovat, jaká úleva to je, když nezůstáváme se svými problémy sami. Nenásilně, nepřímo můžeme dítě podpořit v tom, aby se nebálo vyjádřit, co ho trápí. Otázky přizpůsobujeme věku dítěte.

Odporúčanie pre prácu s knihou – podpora zdieľania: 

Pokud je dítě nesdílné, příběh jenom přečteme a krátce okomentujeme třeba: „Mamutici pomohlo svěřit se svým kamarádům. Já můžu být taky jako ptáčci z knížky, pokud budeš chtít. Jsem tady pro tebe. Zajímá mě, co tě trápí, a ráda se od tebe dozvím, co cítíš. Někdy pomůže říct věci druhému a nebýt na to sám, jak to bylo v této knize… co ty na to? Máme čas a nemusíme spěchat.“

V případě, že je dítě sdílnější, nebo jsme již navázali terapeutický vztah, lze se v průběhu společného čtení doptávat již při prvním čtení anebo se můžeme k příběhu vracet a rozmlouvat o něm opakovaně a po částech. Níže uvádíme příklady otázek:

  • Matylda dlouhý čas spí v ledu a vůbec netuší, jak svět kolem ní plyne. Po probuzení je nejdřív ráda. Všichni jí obdivují. Záhy se však dozví, že je jediná a poslední na světě. Jak se asi cítí? Můžeme se cítit dobře i zle zároveň? Zažil jsi to někdy? Příklad: konec prázdnin (smutek) a začátek školního roku (zvědavost, radost, očekávání)…
  • Zdá se, že se s novým světem rychle skamarádila a proto, že je tak hodná, jí mají všichni rádi. Je lehké mít někoho rád, když je pořád hodný, je s ním sranda, pomáhá nám, chápe nás, jak to dělala Matylda. Máš někoho takového ve svém životě, koho máš rád? Jaký je?
  • Každý z nás se snaží jevit v tom nejlepším světle – je to přirozené a normální. Pro mamutici, kterou všichni obdivovali jenom pro to, že existovala, bylo těžké říct, že se ve skutečnosti vůbec necítí tak krásně, jak jí ostatní vidí. Bála se, že je tím bude otravovat možná i toho že jí pak nebudou mít rádi. Co by potom dělala? Je poslední na světě… Kromě svých přátel nikoho jiného nemá. Je to komplikovaná situace, problém. Řešil jsi někdy ve svém životě nějaký problém? Jak ses u toho cítil? Co ti pomohlo? Je v pořádku nevědět si někdy rady?
  • Matylda svoje trápení skrývá, ale udělá se jí z toho mnohem hůř. Myslíš, že je možné skrýt před ostatními, že nás něco hodně trápí? Je to k něčemu dobré? Nebo naopak, může nám to uškodit?
  • Na chvíli jí pomohlo být sama. Jsi rád někdy sám? Taky ti to někdy pomůže? Potom však našla odvahu a svěřila se kamarádům se svými problémy. Kupodivu se nestalo nic z toho, čeho se bála. Právě naopak! Je to znak odvahy svěřit se někomu se svým trápením?
  • Je hezké, jak se ji snaží kamarádi pomoct – povídají si s ní, hladí ji, zajímají se o ní, ukazují ji věci, které pomáhají jim, když jim je smutno. Zažil jsi už někdy, že ti někdo pomohl, když ti bylo smutno? Jaké to bylo? Pomohls někomu někdy ty? Jak ses pak cítil?
  • Společně najdou věci, které Matyldu baví a mamutice se najednou cítí znovu šťastná. Co pomáhá tobě, aby ses cítil lépe? Co můžeš udělat, když se cítíš smutně?
  • Matylda si pak znovu připadá mega a těší se, že je na světě. Někdy stačí málo k tomu, aby se naše pocity změnily. Jsou věci, které nám bezpečně téměř pokaždé pomůžou zahnat chmurné pocity. Znáš nějaké, které fungují u tebe?
     

Odporúčanie na prácu s knihou – rozvoj emočnej inteligencie:
Při opakovaném čtení můžeme plynule přejít k edukaci o emocích – jaké emoce poznáme či vidíme v knize, jak se projevují (tělesný doprovod – co se děje s tvým tělem, když cítíš…, myšlenky k nim vázané – co ti běží hlavou, když cítíš…, jejich obraz v chování – jak to vypadá, když cítíš – jak to poznají ostatní? apod). Emoční inteligenci v následných rozhovorech o knize může podpořit i vytvořením seznamu věcí, které pomáhají zvládnout některé emoce – jak je uvedeno v závětu knihy – Matyldě pomohlo, když našla, co jí baví. S dítětem můžeme vytvořit seznam jeho oblíbených činností, které by mu mohly být nápomocné při zvládání náročných emocí. Je dobré emoce prezentovat neutrálně – neoznačovat je jako zlé – každá emoce má své místo a smysl! Nejlepší ovšem je být s emocemi kamarád a nenechat se jimi ovládat. K povídání si o emocích je vhodné využít některé z množství emočních karet dostupných na trhu (v nouzi poslouží i „smajlíky“), či figurky/hračky náležící k základním emocím. Pokud je dítě svolné ke kreslení, můžeme si pomoct kreslením různých emocí a dále pracovat s těmito obrázky.

Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Kartu odporúčaného diela vytvorila:

Mgr. Vejrostová Anna, Pracovisko: Vejrostovi – psychologie, spol. s. r. o. – ambulance klinické psychologie a psychoterapie Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika, 12. apríl 2023

 

Odporúčaný spôsob citácie:
Vejrostová, Anna. 2023. Odporúčaný postup a kazuistika k literárnemu dielu Mega mamutice Matylda. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odporucany-postup-s-kazuistikou-k-dielu-mega-mamutice-matylda/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Názov diela: Mega mamutice Matylda z anglického originálu Gretel the Womnder Mammooth (vyd. Pengium Random House, 2022)
Překlad: Petr Eliáš
Autor diela: Kim Hillyard
Ilustrace: Kim Hillyard
Rok vydania: 2022
Poradie vydania: prvné
Vydavateľ: Albatros Praha
Celkový počet strán: 32
ISBN: 978-80-00-07008-7