Odporúčaný postup k dielu Vlk a tma

Autorka: Barbara Valešová Malecová

 

Autor: Daniel Rušar
Ilustrátor: Lea Točeková
Rok vydania: 2016

Popis

Terapeutické ciele: zmiernenie strachu z tmy, zlepšenie zaspávania
Veková skupina: 5-8 rokov
Forma práce: individuálna, skupinová

Stručný obsah diela:
Tma ukrýva veľa neznámeho, preto je prirodzené sa tmy báť. Mladý vlk sa jej tiež bál, nechcel ani loviť so svojou svorkou, a tak sa mu kamaráti posmievali. K prekonaniu strachu mu pomohol mravec a pár slov. Keď sa malý vlk cez deň potuloval lesom, stretol mravca, ktorý vláčil obrovský náklad a zvládol to vďaka spevu. Malý vlk sa inšpiroval a rozhodol sa čeliť strachu pomocou pesničky. Zrazu sa pre svojich kamarátov stal hrdinom. Celý príbeh rozpráva otec vlk malým vĺčatám, aby aj oni ovládli svoj strach. Príbeh ukazuje deťom, ako prijať strach z tmy a ako je možné ho postupne prekonať.

Popis možností odbornej pedagogickej/terapeutickej práce:
S knižkou je možné pracovať v skupine detí, napr. v materskej škole alebo v individuálnej terapeutickej práci (prípadne s dieťaťom pracuje rodič).

Postup práce s príbehom je možný nasledovne:

 1. Spoločné čítanie (predčítanie terapeutom či rodičom) a prezeranie ilustrácií. Dôležité je nechať dostatok času na listovanie knihou a na vstrebanie príbehu, tak aby bolo možné prepojiť ho s vlastnými skúsenosťami.
 2. Rozhovor s dieťaťom/diskusia. Otázky k tomuto príbehu môžu byť nasledovné.
 • Čo prišlo vlkovi na tme tak desivé? Čo vĺčkovi pomohlo, čo mu dodalo odvahu? Čoho myslíš, že sa boja ostatné zvieratká?
 • Ostatní vlci sa posmievali a hovorili vĺčkovi tmalekánek, polekánek, bolo to od nich pekné? Máme sa posmievať, keď sa niekto bojí?
 • Čo by vĺčkovi ešte mohlo pomôcť proti strachu? Keby sa tvoj kamarát niečoho bál, ako by si mu pomohol? Je niečo, čo ti pomáha bojovať so strachom (z tmy)? a pod.
 • Čoho sa boja ľudia? Ako sa môžu brániť/zbaviť svojho strachu? Aj tebe príde desivé práve toto? Čo ďalšie je pre teba strašidelné? Čo sa s tebou deje, keď sa bojíš? Je strach k niečomu dobrý?
 1. Po rozhovore môžeme využiť niektoré podporné nadväzujúce techniky (vhodné je v motivácii k aktivite poukázať na prepojenie s príbehom):
 • Dramatizácia. Dospelý s deťmi vyrobí bábky reprezentujúce hlavné postavy z prečítaného príbehu (je možné použiť napr. ponožky, ktoré si deti dozdobia a následne natiahnu na ruku). Dospelý vyberie dobrovoľníkov na prehranie príbehu. Po dramatizácii nasleduje diskusia s deťmi pomocou otázok a námetov: „Skúste vymyslieť, ako by príbeh dopadol, keby sa hlavná postava neprestala báť. Našiel by sa niekto, kto by postave pomohol strach prekonať? Ako by to asi mohol urobiť? Skúste ešte vymyslieť ďalšie nápady, ktoré by hlavnej postave od strachu z tmy pomohli. Nápady sa prehrajú. Myslíte si, že by niektoré mohli pomôcť aj Vám?. Deti môžu tiež zdramatizovať svoj boj proti strachu.
 • Kreslenie/maľovanie tmy. Deti majú za úlohu nakresliť ako si predstavujú tmu. Následne sa dospelý s dieťaťom rozpráva o obrázku, prečo má takú podobu, či je tam niečo strašidelné a pod. Dospelý s deťmi diskutuje o tom, čo v nich strach vyvoláva – môže im rýchlejšie biť srdce, inak sa im dýcha, majú potrebu sa schúliť do klbka, zavrieť oči, plakať a pod. Následne dospelý môže dieťa vyzvať, aby sa na svoj obrázok naposledy zadívalo a potom ho roztrhalo na malé kúsky. Pokiaľ nenájde odvahu na zničenie (strachu), je možné spoločne vytvoriť povzbudivý rituál, ktorý dodá potrebnú odvahu. Môže to byť zaklínadlo spojené s určitým pohybom, ktoré dieťa môže použiť vždy, keď ho strach prepadne.
 • Formulka proti strachu. Deti si môžu za pomoci dospelého vytvoriť vlastnú formulku proti strachu. Môže to byť len popevok, rýmovačka, ktorá poslúži ako rituál proti strachu. Inšpiráciu je možné nájsť práve v prečítanom príbehu. Formulku môže dieťa využívať pri pocitoch strachu (z tmy) buď samo alebo spoločne s dospelým (napr. pri zaspávaní).
 • Výroba amuletu. Jedná sa o spoločnú činnosť s dieťaťom, pri ktorej sa vyrobí predmet, ktorý môže mať dieťa u seba a pomôže mu strach prekonať. Napríklad na kúsok látky sa vysype sušená levanduľa (prípadne doplnená kúskami molitanu, aby bola náplň mäkšia a vznikol tak maznáčik do postele) a následne sa zviažu rohy tak, aby sa vytvorilo vonné vrecúško. Dieťa ho môže dozdobiť. Alebo si na prechádzke môže dieťa nájsť kamienok, ktorý potom ozdobí servítkovou technikou alebo akrylovými farbami.

Popis skúseností z vlastnej práce s dielom:
Techniky proti strachu som využila i u svojich vlastných detí. Spoločne sme vytvorili formulku pred zaspaním: „Všetky zlé sny a strašidlá choďte preč, a pekné sny poďte k nám.“ Túto formulku sme v zásadnom období využívali každý večer pred zaspaním. Väčšinou skutočne pomohla a deti sa nebáli zaspávať po tme. Aj po rokoch, keď sa deti začnú pred zaspaním báť, tak formulku samé použijú alebo poprosia mňa.

Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Kartu odporúčaného diela vytvorila:
Barbara Valešová Malecová. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe. 26. júna 2023

Možnosť konzultovať indikácie a kontraindikácie diela, špecifické postupy alebo skúsenosti,  s autorom odporúčania: áno

 

Odporúčaný spôsob citácie:

Barbara Valešová Malecová. 2023. Odporúčaný postup k dielu Vlk a tma. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odporucany-postup-k-dielu-vlk-a-tma/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Názov diela: Vlk a tma
Autor: RUŠAR Daniel
Ilustrovala: Lea Točeková
Vydavateľ: Paseka, Praha
Rok vydania: 2016.
32 s.
ISBN 978-80-7432-719-3